Startdatum:

Postmaster opleiding diagnostiek bij kinderen en jeugdigen (DK18B)

De onmisbare eerste stap

Psychische en gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen vragen om zorgvuldige diagnostiek. In deze opleiding leer je hoe je het diagnostisch proces optimaal inricht en uitvoert, en verdiep je je in handelen vanuit een ontwikkelingspsychologisch en systemisch perspectief. Je doet nieuwe inzichten op over methodisch werken binnen de diagnostiek en oefent met hoe je die in de praktijk brengt.

Kosten: € 1.890

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (circa € 40)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar The Colour Kitchen. Zij geven mensen met een afstand tot de arbeids­markt een nieuwe kans door ze op te leiden tot horeca­professionals.

Meer weten?

Termijnbetaling mogelijk
Voorbeeld Samen SLIM-prijs: € 1.690 bij 14 deelnemers

De inschrijftermijn is verstreken.

Houd mij op de hoogte

Feiten

 • Omvang: 11 dagen van 9.30 - 16.30 uur, 1 dag van 9.30-12.30 uur en 1 online spreekuur.
 • Datums: 8 november (online meeting om 20.30 uur), 23 november, 7 en 21 december 2018, 18 januari, 1 februari (van 9.30-12.30 uur), 15 februari (10.00-17.00 uur), 15 en 29 maart, 12 april, 24 mei en 7 juni 2019.
 • Klassikaal: 70 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Coen Metze
 • Docent

 • Kosten: € 1.890
 • Cursuscode: DK18B

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Voor het volgen van deze opleiding is het van belang dat je actuele casuïstiek kunt inbrengen. Deze postmasteropleiding is ook geschikt voor gedragswetenschappers die in een adviserende rol als professional betrokken zijn bij de diagnostiek. Het zelf uitvoeren van een praktijkonderzoek is hierbij geen strikte voorwaarde.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Problematische opvoedsituaties en (dreigende) ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jeugdigen vragen soms om snelle actie. Tegelijkertijd is het daarbij vaak van belang dat er (aansluitend) zorgvuldige diagnostiek plaatsvindt. Daarmee vorm je een oordeel over de factoren die bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van de psychische en gedragsproblemen en over het verband tussen deze factoren. Dit is van belang voor de begeleiding/behandeling van de cliënt en zijn/haar (gezins)systeem.

In de opleiding is de diagnostische cyclus de basis, waarbij expliciet aandacht is voor (o.a.) het handelingsgericht maken van diagnostiek. Je leert te kiezen uit veelgebruikte typen onderzoek en flink aantal leer je goed toepassen. Tot slot helpt de opleiding bij het aannemen van de regisserende rol van gedragswetenschapper in een(multi-disciplinair) team, of dit nu binnen de instelling is of binnen een (tijdelijk) samenwerkingsverband.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code NIPNVO.

Wat leer je?

  In deze opleiding leer je het diagnostisch proces in te richten en uit te voeren. Daartoe leer je:
 • de diagnostische besluitvorming op een wetenschappelijk en systematische manier te doorlopen
 • differentiaal diagnostisch te denken
 • aandacht te hebben voor mogelijke comorbiditeit
 • te handelen vanuit een ontwikkelingspsycho(patho)logisch en systemisch perspectief
 • de testbatterij (wetenschappelijk) onderbouwd samen te stellen
 • specifieke vaardigheden met betrekking tot het uitvoeren van het diagnostisch onderzoek
 • effectief samen te werken met collega’s binnen of buiten jouw organisatie

Doelgroep

Voor het volgen van deze opleiding is het van belang dat je actuele casuïstiek kunt inbrengen. Deze postmasteropleiding is ook geschikt voor gedragswetenschappers die in een adviserende rol als professional betrokken zijn bij de diagnostiek. Het zelf uitvoeren van een praktijkonderzoek is hierbij geen strikte voorwaarde.

Inhoud

Uitgangspunten van deze opleiding zijn systeem- en handelingsgerichte diagnostiek, aandacht voor de ontwikkelingspsychologie en -pathologie en de DSM-5. Binnen de opleiding is er veel ruimte voor het oefenen met jouw eigen casuïstiek.

1 Diagnostische cyclus
Tijdens de eerste lesdagen ligt de nadruk op de diagnostische cyclus, waarbij expliciet aandacht is voor de diagnostische besluitvorming en het handelingsgericht maken van diagnostiek.
Aan bod komen:

 • de aanmelding/intake
 • klachtanalyse
 • diagnostisch scenario
 • probleemanalyse
 • verklaringsanalyse
 • indicatieanalyse

2 Gespreksvaardigheden
Diagnostiek uitvoeren bij of zorgen bespreken met kinderen vraagt specifieke vaardigheden. Een kind moet zich op zijn gemak voelen om zich open te kunnen stellen en zal zich afvragen wat je met de verkregen informatie gaat doen. Je krijgt inzicht in het gesprekskader en belangrijke aandachtspunten per leeftijdsfase. Diagnostiek bij mensen met een andere culturele achtergrond kent zo zijn eigen dilemma’s. Je vergroot jouw kennis over mogelijkheden van gespreksvoering met deze doelgroep en je raakt bekend met culturele formuleringen.

3 Specifieke thema’s en instrumenten
De opleiding is zeer breed van opzet. Enkele veelvoorkomende thema’s en veelgebruikte typen onderzoek komen nadrukkelijk aan de orde. Dit betreft:
 • ouder-kind-interactieobservatie
 • neuropsychologisch onderzoek
 • MMPI-A
 • psychodiagnostiek bij jeugdigen met (vermoedelijk) een licht verstandelijke beperking
 • signaleren en diagnosticeren van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • (differentiaal diagnostiek en comorbiditeit bij) trauma
 • diagnostiek van het gezinssysteem

4 Jouw rol binnen je team of organisatie
Tot slot vraagt het aannemen van de regisserende rol van gedragswetenschapper in een team met hulpverleners specifieke vaardigheden, of dit nu binnen de instelling is of binnen een (tijdelijk) samenwerkingsverband. In de opleiding is aandacht voor deze rol en de attitude en gesprekstechnieken die je hierbij gebruikt.

Toetsen

Je werkt een eigen casus uit, waarin je het geleerde toepast en reflecteert op jouw eigen handelen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen uit) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op jouw verzoek incompany gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

De Bruyn, E.E.J. et al. (2003). De diagnostische cyclus, een praktijkleer. Uitgeverij Acco. ISBN 9789033452987.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Coen Metze
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: DK18B zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl