Startdatum:

Basiscursus Theraplay & MIM (A1996)

Stap één voor certificatie tot Theraplay-therapeut

Theraplay is een speltherapeutische interventie voor kinderen met hechtings- of contactproblematiek. In deze cursus leer je hoe je ouders en kinderen met deze methode (weer) op een positieve manier met elkaar in verbinding brengt. Je oefent met het inzetten van ouder-kind-spelobservatie als diagnostisch instrument en ervaart al spelend zelf hoe de activiteiten het contact versterken.

Kosten: € 1.195

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 45)

Inschrijven

Mogelijk t/m 24 april 2019, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 4 woensdagen van 09:30 tot 17:30
 • Datums: 8 mei, 15 mei, 22 mei en 29 mei 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Marja Appel
 • Docent

 • Kosten: € 1.195
 • Cursuscode: A1996

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Jeugdzorgwerker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Systeemtherapeut, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker en Speltherapeut

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVO, NVRG, Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Theraplay is een directieve speltherapeutische interventie voor kinderen met primaire of secundaire hechtingsproblematiek of met vroeg in de ontwikkeling ontstane contactproblematiek. Het maakt gebruik van basale contactbevorderende spelactiviteiten waarbij verzorging, affectieve afstemming, structurerend begeleiden en een uitdaging biedend contact centraal staan. Theraplay brengt ouders en kinderen, bij wie de wederzijdse affectregulatie verstoord is geraakt, weer op een positieve manier met elkaar in verbinding. De interventie is gericht op zowel het kind als op het gezamenlijk spelen tussen ouders en kind.

Deze intensieve cursus wordt verzorgd in samenwerking met The Theraplay Institute uit Chicago (USA). De docenten bestaan uit twee Nederlandse Theraplay docenten, die de volledige opleiding tot Theraplay docent hebben afgerond en zijn geregistreerd bij TTI.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

Wat leer je?

Je leert de MIM-observatie (ouder-kind spelobservatie) in te zetten als diagnostisch instrument en leert deze te analyseren middels de vier Theraplay-dimensies: structuur, verbondenheid, verzorging en uitdaging. Je leert Theraplay-technieken toe te passen in jouw praktijk en al spelend en zelf ervarend de contactversterkende functie van de diverse spelactiviteiten herkennen.

Deze basiscursus is de eerste stap tot geregistreerd Theraplay therapeut. Een gedetailleerde beschrijving van de certificeringseisen is te vinden op www.theraplay.org. Bij voldoende belangstelling kan de RINO Groep met het Theraplay Instituut het volledige traject inrichten.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Speltherapeut

Inhoud

Aan de orde komen:

 • toepassing en interpretatie van de MIM
 • vertaling van MIM in een behandelplan
 • het voeren van feedbackgesprekken met ouders
 • inbedding van Theraplay in het huidige hechtingsonderzoek
 • toepassing van Theraplay bij kinderen van verschillende leeftijden, gedragsproblematiek, ASS en bij getraumatiseerde kinderen
 • begeleiding van ouders bij het invoelend waarnemen van hun kinderen en deelname aan de behandelsessies gericht op het realiseren en verstevigen van een veilige gehechtheid tussen ouder en kind
 • differentiatie in het gebruik van de vier dimensies van Theraplay: structuur, verzorging, verbondenheid en uitdaging
 • toepassing van Theraplay binnen pleeg- en adoptiegezinnen

Naast een theoretisch achtergrond maak je aan de hand van video-opnames kennis met het behandeltraject met de Theraplay-methode waarna je in rollenspellen oefent met de toepassing van deze methode in de praktijk.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

Theraplay: Gehechtheid tussen ouders en kinderen verstevigen door spel, Ann M. Jernberg en Phyllis B. Booth. Je dient dit boek voor aanvang van de cursus gelezen te hebben.
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Marja Appel
 • Docent

  Film

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1996 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl