Startdatum:

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: de therapeutische relatie bij persoonlijkheidsstoornissen (50 uur) (GV19B)

Bij de behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen is de therapeutische relatie extra belangrijk. In deze cursus leer je hoe je jezelf afstemt op de persoonlijkheid van je cliënt en ontdek je wat de invloed van jouw persoonlijkheid is op het therapeutisch proces. Je oefent met gedragstherapeutische behandeltechnieken bij deze doelgroep, zodat je die direct kunt toepassen in je werkpraktijk.

Kosten: € 1.545

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken (circa € 120)
Je ontvangt 10% korting op de cursusprijs wanneer je het webinar van Walter de Vries hebt gevolgd bij de VGCt. Stuur als bewijs het certificaat mee. www.vgct.nl/artikelen/verenigingsactiviteiten/public/2017/20-november-webinar-de-therapeutische-relatie-walter-de-vries

Inschrijven

Mogelijk t/m 18 december 2018, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: lesdag 1 en 8 van 9.00 tot 17.00 uur, overige dagen van 9.30 tot 16.30 uur
 • Datums: 22 en 29 januari, 19 februari, 5 en 19 maart, 3, 17 en 24 april 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Walter de Vries
 • Kosten: € 1.545
 • Cursuscode: GV19B

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater en Arts

Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus gedragstherapie succesvol afgerond.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVO, NVP, SKJ, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je krijgt een certificaat indien je voor 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Schema opleiding cognitieve gedragtherapie

Wat leer je?

Aan het eind van deze cursus ben je in staat je af te stemmen op persoonlijkheid van de cliënt; er is daarbij meer bewustzijn gekomen over de invloed van de eigen persoonlijkheid op het therapeutisch proces. Daarnaast heb je kennis genomen van en ervaring opgedaan met diverse manieren waarop je de therapeutische (werk)relatie kunt verbeteren.
Daarnaast beschik je over een aantal specifieke behandeltechnieken om toe te passen bij persoonlijkheidsproblematiek in het algemeen en de behandeling van borderline persoonlijkheidsproblematiek in het bijzonder. Je hebt daarbij kennis genomen van de behandelprocedures van de dialectische gedragstherapie en de schematherapie.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
 • Arts
Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus gedragstherapie succesvol afgerond.

Inhoud

 • Inleiding in het blok, inleiding theorie therapeutische relatie, inleiding theorie persoonlijkheidsstoornissen: casusconceptualisatie, basismetingen de FA en BA van de therapeutische relatie en behandelstrategie/-doelen.
 • Inleiding in de praktijk van de gedragstherapeutische relatie: mindfulness en mentalisatie, compassion-focused therapy en acceptance and commitment therapy.
 • De therapeutische relatie in de dialectische gedragstherapie I (DGT): theorie en praktische uitwerking van het behandelprogramma; bespreking van en oefening met de behandelattitude in de verschillende modules van de DGT.
 • De therapeutische relatie in de dialectische gedragstherapie II: oefenen met het dialectisch alterneren van validatie en probleem-oplossingsgericht werken bij de diverse dialectische dilemma’s in de behandeling van borderline-patiënten.
 • De therapeutische relatie in de schematherapie I : theorie van (de ontwikkeling van) de schemagerichte therapie; oefenen met experiëntiële interventies en reparenting.
 • De therapeutische relatie in de schematherapie II: oefenen met de therapeutische relatie in schematherapie bij de verschillende persoonlijkheidsstoornissen en hechtingsstijlen.
 • Inzichten in de therapeutische relatie vanuit de neurowetenschappen: de interpersoonlijke neurobiologie van Daniel Siegel en Alan Schore en het belang van emotie.
 • Samenvatting van het blok/ toetsclinics/evaluatie/afronding.

Toetsen

De cursus wordt afgerond met een theoretische toets (en nabespreking) en toetsclinic: demonstratie van attitude/interventie bij persoonlijkheidsproblematiek op video.

Certificaat

Je krijgt een certificaat indien je voor 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

 • Arntz, A., & Jacob, G. (2012). Schematherapie - een praktische handleiding. Amsterdam: Nieuwezijds. ISBN 978905712
 • Koerner, K, (2012). Dialectische gedragstherapie - een praktische handleiding Amsterdam: Nieuwezijds. ISBN 9789057123573
 • Hafkenscheid, A. - De therapeutische relatie, de Tijdsstroom, 2014. ISBN 9789058982568
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docent

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GV19B zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl