Startdatum:

Diagnostiek in de generalistische basis-ggz (A1983)

Kinderen, jeugd en volwassenen, volgens DSM-5

Hoe stel je snel en effectief een diagnose in de generalistische basis-ggz? Deze praktische cursus neemt je mee in alle stappen van aanmelding tot en met vaststelling van het behandelplan. Je leert hoe je doelgericht een intake doet met de hulpvraag centraal en hoe je met beperkte informatie komt tot een diagnose en een behandelplan.

Kosten: € 995

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken

Inschrijven

Mogelijk t/m 16 maart 2019, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 4 zaterdagen van 09:30 tot 16:30
 • Datums: 16 maart, 30 maart, 6 april en 20 april 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Tanja van HengelSharon Hermsen MSc
 • Kosten: € 995
 • Cursuscode: A1983

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De eerstelijnszorg en een deel van de tweedelijnszorg vormen vanaf 2014 samen de generalistische basis ggz. Deze kent vier zorgproducten:

 • kort voor lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico
 • middel voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico
 • intensief voor ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico
 • chronisch voor stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico
Voor het leveren van deze vier producten geldt dat er bij de cliënt sprake moet zijn van een DSM-benoemde stoornis. Afhankelijk van de zorgvraag wordt de cliënt binnen één van deze vier producten behandeld. Voor alle vier de zorgproducten is het van groot belang dat er snel en efficiënt gediagnosticeerd kan worden (DSM-5).

Wat leer je?

In deze cursus maak je kennis met de procedures en handelingen die binnen de generalistische basis ggz verricht (moeten) worden vanaf de aanmelding van een cliënt tot aan het vaststellen van het behandelplan, voor zowel kinderen en jeugdigen als volwassenen.

Inhoud

De vierdaagse cursus richt zich twee dagen op diagnostiek bij kinderen en jeugdigen en twee dagen op diagnostiek bij volwassenen. Alle stappen in het proces worden op chronologische wijze doorlopen met in het bijzonder aandacht voor het kennismaking/intakegesprek, de psychodiagnostiek middels vragenlijsten en klinische kennis, (alternatieve) hypothesen, het adviesgesprek en het behandelplan. Centraal staan de praktische benadering, de verschillende mogelijkheden binnen het kader van de GB-GGZ en het snel en efficiënt kunnen diagnosticeren.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • het patroon van het klachtgedrag van cliënt binnen de context van de cliënt en het systeem waarbinnen hij/zij zich beweegt
 • het afnemen van een doelgerichte intake, met de hulpvraag centraal
 • middels diagnostiek en gesprekstechnieken op een snelle en pragmatische wijze komen tot werkhypothesen, behandelplan en interventies
 • het formuleren van diagnostische hypothesen aan de hand van beperkte informatie
 • middels diagnostiek en gesprekstechnieken op een pragmatische wijze komen tot diagnostische hypothesen
 • het samenstellen van een diagnostische testbatterij
 • het interpreteren van resultaten van diagnostische vragenlijsten in het kader van de problematiek van de cliënt
 • het samenvoegen van diagnostische kennis met hulpvraag van de cliënt en het formuleren van behandeldoelen in een behandelplan
 • het kiezen van interventies; welke zijn geschikt binnen de generalistische basis ggz en welke niet?

Doelgroep
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

Docenten
Mw. S. Hermsen MSc. - Gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog en supervisor. Werkzaam bij Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule.
Mw. drs. T. van Hengel - Gezondheidszorgpsycholoog, eerstelijnspsycholoog NIP en mediator. Praktijkhouder van de Psycho Informa Groep.

Certificaat
Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de toets behorende bij de cursus met goed gevolg hebt afgerond.


Toetsen

Per cursusdag maak je een praktijkopdracht, die tezamen de toetsing van deze cursus vormen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

Voor de kind- en jeugd diagnostiek:
Bekend verondersteld:

 • Carr, A.(2006) Influences on problem development. InThe handboek of Child and adolescent clinical psychology. (p 40-78).
 • Kievit, T., Tak, J. & Bosch, J. (red.) (2014).Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen(6e druk). Utrecht: Uitgeverij de Tijdstroom.

Voor de volwassen diagnostiek:
 • Derksen, J. en Immens, L. (2016). Psychologische diagnostiek in de GGZ. ISBN 9789080570689
 • Eurelings-Bontekoe, E.H.M., en Snellen, W.M. (2010). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek.
Daarnaast kun je voor de volwassen testen gebruik maken van de gedeeltelijk geautomatiseerde testbatterij van de docente via Telepsy (kosten: 40,- per geteste cliënt, incl. testscoring).De cliënt kan de test thuis op zijn computer invullen, de antwoorden komen automatisch binnen en je krijgt vervolgens een uitdraai met de antwoorden gescoord terug voor het maken van je verslag over de cliënt.
  

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docenten

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1983 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl