Startdatum:

Supervisorencursus psychotherapie (A1930)

Supervisie geven vraagt specifieke vaardigheden. In deze cursus leer je coachen op competenties en het leerproces op allerlei manieren bevorderen. Je ontdekt hoe je moeilijke situaties aanpakt en hoe je gebruik maakt van de interactieprocessen tussen jou en je supervisant. Met deze vaardigheden kom je zowel in individuele als in groepssupervisie goed beslagen ten ijs.

Kosten: € 1.125

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 50)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar The Colour Kitchen. Zij geven mensen met een afstand tot de arbeids­markt een nieuwe kans door ze op te leiden tot horeca­professionals.

Meer weten?

Inschrijven

Mogelijk t/m 23 augustus 2019, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 4 vrijdagen van 10:00 tot 17:00
 • Datums: 27 september, 11 oktober, 1 en 22 november 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: dr. Ruud Beundermandrs. José van Reijen
 • Docenten

 • Kosten: € 1.125
 • Cursuscode: A1930

Voor wie

 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG en Psychiater

Psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters, die minimaal vier jaar zijn ingeschreven in het BIG-register en minimaal acht uur per week psychotherapeutische behandelingen van cliënten of cliëntsystemen uitvoeren. Het is belangrijk dat de deelnemers ten tijde van de cursus aspirant of geregistreerde psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en/of GZ-psychologen in supervisie hebben.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVP, NVvP, VGCt, VKJP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Het kunnen geven van supervisie vraagt specifieke vaardigheden. Het gaat niet alleen om coaching op specifieke competenties, maar ook om het beoordelen van geschiktheid van de supervisant voor het vak. Belangrijk is dat de supervisie aansluit bij het geleerde in de opleiding, de behandelpraktijk en de persoon van de supervisant. Het cursusprogramma sluit aan bij de ontwikkelingen in de BIG-opleidingen: er is aandacht voor het sturen op en toetsen van competenties en er wordt aandacht besteed aan groepssupervisie.

Deze cursus is onderdeel van de registratie tot supervisor VGCt en NVP.

Wat leer je?

  In deze cursus leer je het volgende:
 • het kunnen vormgeven van supervisie, zowel qua condities en afspraken als qua proces
 • het vestigen van een veilig en uitdagend leerklimaat in supervisie
 • het kunnen werken met werkvormen die feedback bevorderen, zoals opnames, live-supervisie, rollenspel en modelling
 • het bewust worden van je eigen stijl en hierin kunnen variëren aansluitend bij wat nodig is voor het leerproces van de supervisant
 • het kunnen hanteren van moeilijke situaties, zoals onvoldoende functioneren van de supervisant, ethische en tuchtrechtelijke kwesties, en problemen in de relatie supervisor-supervisant
 • het kunnen bevorderen van het leerproces in de beroepspraktijk van de supervisant
 • het kunnen onderkennen en bespreken van parallelprocessen in supervisie en gesuperviseerde behandelingen, en gebruik kunnen maken van de positieve dan wel belemmerende interactieprocessen tussen supervisor en supervisant
 • het kunnen sturen op competenties van de supervisant

Doelgroep

Psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters, die minimaal vier jaar zijn ingeschreven in het BIG-register en minimaal acht uur per week psychotherapeutische behandelingen van cliënten of cliëntsystemen uitvoeren. Het is belangrijk dat de deelnemers ten tijde van de cursus aspirant of geregistreerde psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en/of GZ-psychologen in supervisie hebben.

Inhoud

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • opleidingscontext van de supervisant: zijn/haar praktijk, de opleidingseisen
 • theorieën over supervisie en didactische concepten in supervisie
 • kennisoverdracht en coachen in supervisie
 • superviseren over specifieke vaardigheden en methoden
 • superviseren over de werkrelatie met de cliënt
 • schakelen tussen aandacht voor de cliënt (de behandeling) en de supervisant (en zijn/haar leerproces)
 • de invloed van culturele facetten
 • beroepsethische aspecten in supervisie
 • hoe te handelen bij onvoldoende ontwikkeling en functioneren van de supervisant
 • werkvormen van evaluatie van de supervisant en van uzelf als supervisor
 • reflectie: waarover kunt u goed en minder goed superviseren, wat is uw eigen stijl?
 • formatieve en selectieve beoordeling in de supervisie: feedback, volgen en toetsen
 • de opleidingsplannen en toetsboeken van de KP- en PT-opleiding
 • competentieprofielen van supervisoren, o.a. van de VGCt

Werkwijze
Er wordt gebruik gemaakt van korte theoretische inleidingen en rollenspellen. Er wordt gewerkt met opnames en sessieverslagen van de cursisten, met onderlinge feedback op elkaars opnames. Je formuleert leerdoelen en ontwikkelpunten en reflecteert op je eigen stijl als supervisor. Doordat er maximaal 12 deelnemers zijn, is er veel ruimte om aan te sluiten bij individuele vragen en leerpunten van de deelnemers.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor o.a. GGZ Westelijk Noord-Brabant te Halsteren.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Wanneer je het supervisorschap van de NVP wilt verwerven dien je na afloop van de cursus gedurende één jaar supervisie te geven onder supervisie van een leersupervisor.

Literatuur & Benodigdheden

Beunderman, R. , Colijn S., Geertjens. L. & F.M.B. van der Maas. Theorie en praktijk van supervisie. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN 9789058983077

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: dr. Ruud Beundermandrs. José van Reijen
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1930 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl