Startdatum:

Dialectische gedragstherapie bij vrouwen met autisme (D1822)

Behandelen van ontwrichtend gedrag

De diagnose en behandeling van vrouwen met autisme is moeilijk. Vaak vertonen zij ontwrichtend probleemgedrag als emotieregulatieproblemen en zelfdestructief gedrag. Ook de dynamiek in een groep is vaak complex. Deze vrouwen blijken meer gebaat te zijn bij een meer ontwikkelingsgerichte benadering waarbij de focus in de diagnostiek en behandeling gericht is op betekenisverlening en zelfregulatie. In deze cursus leer je hoe je hen beter kunt helpen met dialectische gedragstherapie (DGT).

Kosten: € 530

incl. digitale literatuur en lunch, excl. evt. boek

Inschrijven

Mogelijk t/m 7 november 2018, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 2 dagen van 9.30 - 16.30 uur
 • Datums: 9 en 23 november 2018
 • Klassikaal: 12 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Anne Huntjens
 • Docent

 • Kosten: € 530
 • Cursuscode: D1822

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Basispsycholoog en Psychiater

GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist, psychiater, psychotherapeut, basispsychologen. Voor de basispsychologen geldt dat de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met goed gevolg afgerond dient te zijn.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVvP, Register Vaktherapie, VGCt, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Autisme blijkt steeds vaker de onderliggende diagnose te zijn bij vrouwen met ontwrichtend probleemgedrag. Zij hebben symptomen die ook voorkomen bij een affectieve stoornis, OCD, borderline persoonlijkheidsstoornis of verslaving. Denk aan dreigen met suïcide, zelfbeschadiging, een onderhuidse, zuigende kracht door een groot appel te doen op de ander en ernstig uitdagend gedrag. Het is een puzzel om bij vrouwen met deze (comorbide) symptomen de mogelijke diagnose autisme te stellen.

Wat voor behandeling is geschikt voor deze vrouwen met autisme, die vaak machteloos zijn vastgelopen in een negatieve vicieuze cirkel? Er zijn sterke aanwijzingen dat zij gebaat zijn bij de evidence based behandeling van dialectische gedragstherapie, die ook wordt gebruikt bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis met emotieregulatieproblemen, in combinatie met betekenisverlening en psycho-educatie.

In de (klinische) praktijk zien we bij vrouwen en jongeren met ASS frequent forse emotieregulatieproblemen (woede en agressie-aanvallen) en zelfdestructief gedrag (automutilatie, suïcidaal gedrag). Dit ontwrichtende gedrag dient een ander doel dan bij mannen met autisme. Bij vrouwen heeft dit gedrag tot doel de aandacht te krijgen van de verzorger/partner/therapeut (bij mannen is het gedrag vaker gericht op het behalen van voordeel). Daarnaast is de dynamiek in een klinische groep vrouwen met autisme erg complex, vanwege de communicatieve en interactieproblemen.

Professionals die werken met kinderen en jongeren en hun ouders hebben de neiging om te werken vanuit structuur en andere strategieën die zinvol zijn in de kindertijd. Bij adolescenten en volwassenen zijn deze niet meer geschikt. Bij volwassenen gaat het niet meer om vergevingsgezind en permessief te zijn. Volwassen vrouwen met autisme zijn meer gebaat bij een meer ontwikkelingsgerichte benadering waarbij de focus in de diagnostiek en behandeling gericht is op betekenisverlening en zelfregulatie.

Wat leer je?

 • Je krijgt inzicht in de invloed van gender bij stress, opvoeding, levensfasen en sociaal-culturele aspecten.
 • Je begrijpt de rol van gender bij het ontstaan en uiten van autisme en de manier waarop je met autisme omgaat.
 • Je kunt functionele en betekenisanalyses maken van het ontwrichtend/uitdagend gedrag en comorbide problematiek bij vrouwen met autisme.
 • Je leert vrouwen eigen verantwoordelijkheid te nemen en de vicieuze cirkel van herhaald provocerend gedrag te doorbreken, met inzet van betekenisverlening, psycho-educatie en DGT.
 • Je leert vrouwen om alternatief en effectief gedrag te ontwikkelen, met inzet van betekenisverlening, psycho-educatie en DGT.
 • Je leert met behulp van mechanismen uit Dialectische Gedragstherapie het probleemgedrag te behandelen. Het gaat hierbij om de DGT-principes.

Doelgroep

GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist, psychiater, psychotherapeut, basispsychologen. Voor de basispsychologen geldt dat de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met goed gevolg afgerond dient te zijn.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen:

 • ontstaan van psychopathologie en de rol van gender
 • ontstaan van ontwrichtend gedrag bij vrouwen met autisme
 • (belang) van functionele en betekenisanalyse
 • overlap in emotieregulatieproblemen tussen ASS en borderline
 • essentie van dialectische gedragstherapie
 • aansluiting van dialectische gedragstherapie bij autisme: structuur, focus op vaardigheden en gedragsmatige principes
 • toepassen/plannen van dialectische gedragstherapie bij vrouwen met autisme
We hebben vrouwen met autisme, die waren vastgelopen in een vicieuze cirkel, gevraagd naar hun ervaringen en behoeften:
 • Vermoeidheid: aandacht voor en normaliseren van vermoeidheid als ze al die tijd hoge eisen aan zichzelf hebben gesteld en zoveel van zichzelf hebben gevraagd
 • Sociale leven: ze willen uitleg over wat 'normaal' kan zijn: aantal vriendinnen, wat wel en niet willen/kunnen delen
 • Zelfbeeld: vaak laag zelfbeeld; behoefte aan uitleg over verschillen tussen hoe ze zichzelf zien en hoe anderen ze zien. Hoe ervaren zij vrouw-zijn?
 • Zingeving: compliment voor dat ze het leven volhouden; vragen naar hun blik op de dood
 • Controle: geduld en geef vertrouwen. Ze hebben tijd nodig om door de combinatie van autisme en de eerder gestelde diagnoses de scepsis over de behandelaar naast zich neer te gaan leggen. Vraag naar ervaringen met andere behandelaren. Geef aandacht aan en uitleg over de andere manier van informatie- en prikkelverwerking bij mensen met autisme.
Deze inzichten worden meegenomen in deze cursus.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

Nog niet bekend

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Anne Huntjens
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D1822 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl