Startdatum:

Basiscursus groepsdynamica (GR181)

Door de groeiende differentiatie in het behandelaanbod van de ggz krijgen behandelaren in toenemende mate met behandeling in groepen te maken. Voldoende kennis en vaardigheid in het herkennen en hanteren van groepsdynamiek is daarbij onontbeerlijk. In deze basiscursus leer je groepsdynamiek herkennen en hanteren in zowel patiëntengroepen als behandelteams.

Kosten: € 1.050

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken (circa € 50)

Inschrijven

Mogelijk t/m 24 augustus 2018, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 5 vrijdagen van 09:30 tot 16:30
 • Datums: 28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november en 30 november 2018
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Cor de Haan
 • Kosten: € 1.050
 • Cursuscode: GR181

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Psychiater
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Basispsycholoog, Psychiater, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker en Vaktherapeut

Deze cursus is opgezet voor een gecombineerde doelgroep van collega’s met een hbo-opleiding (groepswerkers, verpleegkundigen, SPH'ers, maatschappelijk werkers, SPV'ers, vaktherapeuten) en/of een universitaire opleiding.
De cursus kan ook gevolgd worden als onderdeel van de postmaster opleiding tot groepspsychotherapeut door Gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters of daarvoor in opleiding. In de lessen speelt groepsdynamiek niet alleen inhoudelijk een belangrijke rol; er wordt namelijk samen geleerd door het actief delen van kennis, ervaring en vaardigheden over het hanteren van groepsdynamiek in de behandeling.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVGP, NVvP, Registerplein

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Door de groeiende differentiatie in het behandelaanbod van de ggz krijgt de behandelaar in toenemende mate te maken met behandeling in groepen. Zowel in de basiszorg als bij speciale doelgroepen en meervoudige behandeling worden steeds vaker groepsgerichte behandelmodules toegepast. Daarbij is voldoende kennis en vaardigheid in het hanteren van groepsdynamiek onontbeerlijk. Voor ieder die met groepen werkt, of het nu gaat om het geven van een cursus, psycho-educatie of een inzichtgevende groep, is het steeds zoeken naar de juiste balans tussen het stimuleren van de groepsdynamiek en het structureren van de inhoud en de gespreksthema’s. In cursorische groepen moet de dynamiek tussen de groepsleden vaak iets worden afgeremd, in inzichtgevende groepen wordt de interactie juist gestimuleerd. Een en ander hangt bovendien sterk af van de soort groep, de kwetsbaarheid van de doelgroep en de beoogde doelstelling van de groep. Kennis van de dynamiek in groepen is daarom een voorwaarde en bepaalt in sterke mate waarom sommige patiëntengroepen en behandelteams wel goed draaien en andere niet.

Wat leer je?

In de basiscursus groepsdynamica (30 uur) leer je groepsdynamiek herkennen en hanteren in zowel patiëntengroepen als behandelteams. Je krijgt handvatten om destructieve processen en stagnatie te voorkomen en/of bij te sturen.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Psychiater
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
Deze cursus is opgezet voor een gecombineerde doelgroep van collega’s met een hbo-opleiding (groepswerkers, verpleegkundigen, SPH'ers, maatschappelijk werkers, SPV'ers, vaktherapeuten) en/of een universitaire opleiding.
De cursus kan ook gevolgd worden als onderdeel van de postmaster opleiding tot groepspsychotherapeut door Gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters of daarvoor in opleiding. In de lessen speelt groepsdynamiek niet alleen inhoudelijk een belangrijke rol; er wordt namelijk samen geleerd door het actief delen van kennis, ervaring en vaardigheden over het hanteren van groepsdynamiek in de behandeling.

Inhoud

 • kracht van groepen: positieve en destructieve krachten
 • samenstelling van een groep: indicatiestelling en motivatie
 • therapeutische factoren, groepscohesie en 'holding' als voorwaarde
 • opzetten van een groep: normen, regels en afspraken
 • ontwikkelingsfasen van een groep
 • dynamiek in het behandelteam, herkennen en meesturen
 • inhoud en proces, balans tussen oppervlakte- en dieptestructuur
 • technieken en vaardigheden: veel of weinig structuur?
 • herkennen van parallelprocessen, omgaan met regressie
 • de groep als onderdeel van een therapeutisch milieu (deeltijd, kliniek)
 • moeilijke groepssituaties, voor- en nadelen van co-therapie.
 • afscheid nemen in de groep, de laatste zitting

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

De basiscursus is erkend door de NVGP - registratie Groepstherapeut.

Literatuur & Benodigdheden

Willem de Haas (2008), Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg. Een praktische handleiding op basis van de groepsdynamica. Uitgeverij: Nelissen, Soest. ISBN 978 90 244 1798 8.

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docent

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GR181 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl