Startdatum:

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie (A1992)

Praktische methoden en adviezen

Ouderen met dementie vertonen allerlei gedrags- en stemmingsproblemen. Leer hoe je zwerfgedrag, apathie, agressie, achterdocht en angstig gedrag kunt verhelderen en krijg praktische tips voor het adviseren bij deze problemen. We besteden zowel aandacht aan thuiswonende ouderen als aan mensen die in instellingen verblijven.

Kosten: € 995

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken (ongeveer € 60)

Inschrijven

Mogelijk t/m 10 mei 2019, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 4 vrijdagen van 09:30 tot 16:30
 • Datums: 14 juni, 21 juni, 28 juni en 5 juli 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Ronald Geelen
 • Docent

 • Kosten: € 995
 • Cursuscode: A1992

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • POH-GGZ
 • Verpleegkundig specialist
Gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, POH-GGZ en Verpleegkundig specialist

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, NIP, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Zwerfgedrag, apathie, agressie, achterdocht, angstig gedrag: de mogelijke gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie lopen sterk uiteen. De overgrote meerderheid van cliënten krijgt te maken met één of meer van dergelijke problemen. In deze cursus krijg je praktische handvatten en tips voor het verhelderen van en adviseren bij deze problemen. Daarbij is het nodig om de context waarin de cliënt met dementie verkeert, mee te nemen bij de taxatie en advisering. Hoewel de meeste literatuur en onderzoek verricht is binnen de muren van zorgcentra, verblijft het merendeel van de ouderen met dementie thuis. In de toekomst zal het relatieve en absolute aandeel van thuiswonende cliënten met dementie toenemen, wat ook expliciete aandacht voor deze groep rechtvaardigt. In de cursus wordt dan ook expliciet ingegaan op zowel de intramurale setting als de thuiswonende oudere.

Wat leer je?

Je krijgt overzicht en inzicht in hoe je problemen bij dementie kunt taxeren én hierin gericht anderen kunt adviseren en motiveren.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Prevalentie van stemmings- en gedragsproblemen: intra- en extramuraal
 • Invloed van levensloopgebeurtenissen
 • Systeemvisie
 • Bekrachtigen (on)gewenst gedrag
 • Dementievormen (corticaal, subcorticaal, frontaal)
 • Wilsbekwaamheid
 • Persoonlijkheid(sstoornis) bij ouderen: mythes en aandachtspunten
 • Richtlijnen en protocollen
 • Gespreksmodellen (o.a. cliëntoverleg, reflectief overleg, besluitvormingsoverleg)
 • Diverse methodieken (o.a. crisisontwikkelingsmodel, ABC-methodiek, RET, gedragsexperimenten)
 • Problemen bij verzorging thuis (o.a. weerstand tegen hulp, motiveren tot (deeltijd) behandeling, contact met mantelzorg)

Korte plenaire lezingen worden afgewisseld met interactieve werkvormen. Dit biedt veel ruimte voor uw eigen casuïstiek, waarop je feedback krijgt van de docent en jouw mede-cursisten.

Toetsen

Je werkt een casus uit waarin je de lesstof en de geleerde methodische stappen uitwerkt.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

 • Geelen, R. (2015). Dementiezorg in de praktijk deel 1. Houten, Bohn Stafleu van Loghum. (ISBN 978 90 368 0845 3)
 • Geelen, R. (2013). 10x thuiszorg: lastige situaties bij ouderen. Amsterdam, Reed Business. (ISBN 9789035235519)

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Ronald Geelen
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1992 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl