Startdatum:

Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay (SO18A)

Hoe gebruik je spelobservatie als therapeutische methodiek? In deze opleiding leer je hoe je het spelproces begeleidt en er betekenis aan geeft op zo'n manier dat het kind weer verder kan. Je maakt kennis met verschillende methodieken van spelobservatie en zandspel en oefent met de praktische toepassing.

Kosten: € 1.180

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (circa € 20)
Korting voor VVP-leden

De inschrijftermijn is verstreken.

Houd mij op de hoogte

Feiten

 • Omvang: 5 dagen van 09:30 tot 16:30 (waarvan twee op zaterdag)
 • Datums: 1 november, 8 november, 22 november en 1 en 8 december.
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: bc. Theresa Foks-Appelman
 • Docent

 • Kosten: € 1.180
 • Cursuscode: SO18A

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Diagnostisch werkende
 • Vaktherapeut
 • Speltherapeut
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Basispsycholoog, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende, Vaktherapeut, Speltherapeut en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Accreditaties

Accreditatie: Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, VVP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De mens onderscheidt zich van dieren door het spel betekenis te geven. Kinderen spelen om te bewegen, te leren, te imiteren, te vergelijken. Ze maken tekeningen, spelen met klei, zand en water. Ze spelen met miniaturen die de echte wereld of de fantasiewereld representeren. Speltherapeuten observeren spel en tekeningen vanuit cognitieve, sociale, emotionele, relationele en symbolische gezichtspunten.

Deze opleiding geeft aandacht aan de symbolische betekenis van kindertekeningen en kinderspel. Het is bekend dat kinderen wereldwijd dezelfde tekeningen maken van huizen, mensen en bomen. Kunnen er signalen zijn in tekeningen die wijzen op een trauma of misbruik? Wat is een symbolische betekenis en hoe kun je dat interpreteren? Ook wordt aandacht gegeven aan Sandplay: een wereldwijd toegepaste therapie met zand, water en miniaturen ontwikkeld door de Zwitserse Dora Kalff. Het spelen met zand en water en miniaturen kan gezien worden als een driedimensionale tekening. Vanuit de analytische theorie van Carl Gustav Jung en Erich Neumann wordt een verband gelegd met de evolutionaire ontwikkeling van de mensheid en de individuele ontwikkeling van het kind. In het zandspel kunnen conflicten worden verbeeld en uitgespeeld. Spelenderwijs worden oplossingen gevonden die een helende werking hebben op de psyche van het kind.

Wat leer je?

Over het algemeen wordt tijdens de opleiding van speltherapeuten uitgegaan van de betekenis die het kind zelf aan een onderwerp in het spel of tekening geeft. Er wordt dan vaak geholpen bij het vinden van praktische oplossingen van een probleem. In deze opleiding kijken we vooral naar het symbolisch uitdrukken van een probleem. Indien de diepere achterliggende oorzaken, door de therapeut worden herkend en begrepen en deze vrij kunnen worden uitgespeeld, kan een blijvende gezonde ontwikkeling tot stand komen. Je leert signalen in tekeningen en kinder- en zandspel herkennen die kunnen wijzen naar een conflict, probleem, trauma, gedrag- of ontwikkelingsstoornis. Tevens leer je de mogelijkheden van zandspel kennen en wanneer je deze therapievorm in kunt zetten zowel individueel als in groepjes.

Inhoud

 • de ontwikkeling en betekenis van allerlei soorten spel en tekeningen
 • leren een symbolische betekenis te vinden van een object, een figuur of beeld, aan de hand van een specifieke methode gebaseerd op de Freudiaanse en Jungiaanse theorie
 • herkennen van signalen in tekeningen en spel die kunnen wijzen op een trauma, conflict, probleem, gedrag- of ontwikkelingsstoornis
 • theorie en praktijk van verschillende methoden van zandspel, zoals Sandplay en Sandtray therapie (Er wordt duidelijk gemaakt welke methode geschikt is voor individuele therapie en welke voor groepjes van kinderen. Hoe een collectie miniaturen eruit kan zien, welk soort zand en zandbakken en hoe een sessie met zandspel verloopt)
 • basisconcepten van de Jungiaanse Sandplay theorie; het voorkomen en het belang van archetypen in een Sandplay proces; het maken en ervaren van een persoonlijk en gezamenlijk zandbeeld; casusvoorbeeld Sandplay therapie met een kind

Elke lesdag bestaat uit:
 • theoretisch deel aan de hand van powerpoint presentatie en/of videomateriaal
 • zelfervaring opdoen: gedeelte waarin je zelf speelt of tekent of een zandspel doet, individueel of in subgroepen
 • praktijkdeel met bespreking van voorbeelden van cursisten, eventueel met videomateriaal van kinderspel en/of tekeningen en gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie

Toetsen

Tijdens de tweede lesdag ontvang je een huiswerkopdracht die in bijeenkomst 3 en 4 wordt toegepast.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben een aangepaste versie van deze opleiding incompany verzorgd voor het INOS te Breda.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Deze opleiding leidt niet op tot speltherapeut. Op de website van de NVVS vind je een overzicht van opleidingen die leiden tot een registratie als speltherapeut.

Literatuur & Benodigdheden

Theresa Foks-Appelman. Kinderen geven tekens. De betekenis van kindertekeningen vanuit het perspectief van de analytische theorie. Uitgeverij Eburon.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: bc. Theresa Foks-Appelman
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: SO18A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl