Startdatum:

Trauma en gehechtheidsproblematiek bij volwassenen (A1902)

Diagnostiek en behandeling, met aandacht voor neurobiologische factoren

Hechting ligt aan de basis van psychische gezondheid én van een goede therapeutische relatie. Deze cursus geeft je inzichten, ervaringen en technieken die je helpen bij de behandeling van mensen met ernstig trauma in hun voorgeschiedenis. Je wordt je bewust van de impact van de emotionele reacties van je cliënten op jou en krijgt handvatten om daarmee om te gaan.

Kosten: € 855

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken

Inschrijven

Mogelijk t/m 31 januari 2019, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 3 donderdagen
 • Datums: 7 maart 2019, 21 maart 2019 en 11 april 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Milka van Est
 • Kosten: € 855
 • Cursuscode: A1902

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Systeemtherapeut en Psychiater

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVRG, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Aan de basis van gezond psychisch functioneren ligt het vermogen om op adequate wijze emoties te kunnen reguleren, zowel in interactie met de externe wereld als met de eigen innerlijke belevingen. Neurobiologisch onderzoek over de laatste decennia laat zien hoe vroege hechtingsrelaties cruciaal zijn voor de ontwikkeling van de structuren in het brein die ten grondslag liggen aan dit vermogen. 

​Bij mensen met ernstig trauma in de voorgeschiedenis zijn fysiologische en soms ook structurele veranderingen in het lichaam aantoonbaar. Tegelijk wijst onderzoek uit dat een succesvolle psychotherapeutische behandeling in belangrijke mate bepaald wordt door de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en psychotherapeut. Centraal in dit verband staat het vermogen van de therapeut om, evenals een veilige ouder, sensitief te zijn voor een breed scala aan heftige emoties zonder zelf ontregeld te raken. Hierbij is gebleken dat ook de gehechtheidservaringen en aangeleerde copingstrategieën van de therapeut zelf een cruciale rol spelen bij de wijze waarop hij de emotionele reacties, zowel van zijn patiënten als van zichzelf, leert verdragen en containen. Evenals bij de patiënt is aandacht voor lijfelijke reacties, die zich in eerste instantie afspelen als ‘automatische piloot’ buiten het bewustzijn om, van groot belang.

Wat leer je?

 • Je raakt vertrouwd met gehechtheidtheorieën en hun belang voor de therapeutische relatie, zowel waar het om de patiënt als om jezelf gaat.
 • Je krijgt inzicht in het belang van vroeg trauma en hechtingervaringen bij psychische disfunctioneren in het volwassen leven.
 • Je krijgt inzicht in de dynamiek van gehechtheidsrelaties binnen gezinnen en in de gevolgen hiervan voor de hechtingsstijlen van kinderen.
 • Je krijgt inzicht in de gevolgen van vroeg trauma op het gebied van neurobiologie.
 • Je verwerft inzichten, ervaringen en technieken die het behandelen van mensen met ernstig trauma in hun voorgeschiedenis kan faciliteren.
 • Je wordt meer bewust van de impact van de emotionele reacties van jouw patiënten op jezelf als therapeut, en je krijgt handvatten aangereikt hoe hier mee om te gaan.

Inhoud

 • emoties en hun functie in het dagelijkse leven
 • het autonome zenuwstelsel
 • gehechtheid, het belang van vroege gehechtheidsrelaties voor het ontwikkelende brein
 • affectregulatie als kernbegrip, met aandacht voor de interacties binnen het gezin die hiervoor de basis vormen
 • neurobiologie en vroeg trauma, afweermechanismen en overlevingsstrategieën
 • lichamelijke reacties en het non-verbale geheugen
 • vroege gehechtheidsrelaties en hun verband met hechtingsstijlen en copingstrategieën op volwassen leeftijd: het Adult Attachment Interview en onderzoek naar gehechtheid en gehechtheidsstijlen bij volwassenen
 • mentaliseren: wat is mentaliseren? Wat is het belang van de vroege gehechtheidsrelaties bij het ontwikkelen van het vermogen tot mentaliseren? Waarom is het (on)vermogen tot mentaliseren van cruciaal belang bij psychische problematiek?
 • overdracht en tegenoverdracht in het kader van vroege gehechtheidsrelaties: de gehechtheidservaringen van de therapeut en de begrenzing van wat bereikbaar is in therapie vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de therapeut
 • de ‘non-specifieke factor’ in psychotherapie in het kader van gehechtheid, trauma en de neurobiologische reacties van zowel therapeut als cliënt
 • de therapeut als veilige ouder, geraakt maar niet ontregeld door het verhaal van zijn/haar cliënt en het vermogen tot mentaliseren van de therapeut

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

Wallin, D. J. (2015). Gehechtheid in psychotherapie. Uitgeverij Nieuwezijds; ISBN-13: 978 90 5712 302 3

Aanbevolen literatuur:

 • Ogden, P. (2006).Trauma and the Body. W.W. Norton & Company, New York - London. ISBN-13: 978 0 393 70457 0
 • Vermettten, E. (2012). Handboek Posttraumatische stressstoornissen. De Tijdstroom uitgeverij. ISBN 13: 978 90 5895 121 9
 • Iacoboni, M. (2008. Het spiegelende brein. Uitgeverij Nieuwezijds; ISBN-13: 978 90 5712 276 7

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docent

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1902 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl