Startdatum:

Gezinsgesprekken (A1911)

De aanpak van problemen in gezinnen begint bij een goed gesprek tussen de gezinsleden. Maar hoe creëer je een veilige sfeer waarin iedereen aan bod komt? Dat leer je in deze cursus. Je oefent met diverse werkvormen waarmee je aan kunt sluiten bij de behoefte van het gezin. Zo krijg je meer zelfvertrouwen en slagvaardigheid in het voeren van gezinsgesprekken.

Kosten: € 495

Feiten

 • Omvang: 2 dinsdagen van 10:00 tot 17:00
 • Datums: 29 januari 2019 en 12 februari 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Anne Koning
 • Docent

 • Kosten: € 495
 • Cursuscode: A1911

Voor wie

 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Speltherapeut
Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut en Speltherapeut

Accreditaties

Accreditatie: Registerplein, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Als er problemen spelen in een gezin, is het vaak het meest effectief om meerdere gezinsleden bij de hulpverlening te betrekken en hen met elkaar in gesprek te brengen. Maar:
Hoe voer je gezinsgesprekken?
Hoe creëer je een veilige sfeer, waarin open gepraat kan worden en ieder zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt?
Hoe zorg je ervoor dat de verschillende meningen en perspectieven van de verschillende gezinsleden aan bod komen?
Hoe voorkom je dat gezinsleden elkaar alleen maar aanvallen en beschuldigen?
Wat zijn mogelijkheden om veranderingen op gang te brengen?
Wat zijn bruikbare werkvormen om kinderen actief bij het gesprek te betrekken?
Je krijgt praktische handvatten aangereikt, die je in staat stellen de regie in handen te houden en richting te geven aan het dynamische proces tijdens een gezinsgesprek.

Wat leer je?

Je krijgt inzicht in de mogelijkheden om de onderlinge dynamiek tussen gezinsleden te beïnvloeden. Hierdoor wordt jouw zelfvertrouwen en slagvaardigheid tijdens het voeren van gezinsgesprekken vergroot. Je beschikt over een breed repertoire aan werkvormen, waarmee je kunt aansluiten bij de behoeften van het betreffende gezin.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Veranderingsprocessen
 • Circulaire causaliteit
 • Meervoudige partijdigheid
 • Het creëren van een veilig gespreksklimaat
 • Structureren van het gesprek
 • Positief etiketteren, herlabelen, herkaderen
 • Probleem vertalen in interactietermen
 • Circulaire vragen
 • Externaliserende werkvormen
 • Werken met creatieve werkvormen en visuele hulpmiddelen (o.a. genogrammen, gezinskaartjes, schema’s, gevoelsthermometer)
 • Werken met opdrachten: observatie, registratie, gedragsexperimenten

De theorie wordt verbonden met de werkpraktijk door middel van opdrachten en oefeningen. Tijdens de terugkombijeenkomst worden praktijkervaringen besproken. Ook bestaat de mogelijkheid een of meerdere onderwerpen uit de cursus verder uit te diepen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Anne Koning
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1911 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl