Modulaire leerroute generalistische basis-ggz (BG)

Het is een uitdaging om generalistische basis-ggz cliënten met een psychische stoornis te behandelen. Je hebt immers te maken met vier behandelprestaties met daaraan de behandeltijd verbonden: kort, middel, intensief en chronisch. Het volgen van de cursussen uit deze leerroute krijg je zicht op jouw rol in de ggz-keten en in handvatten voor jouw aandeel in wijkgerichte zorg.

Het is een kunst om met focus in de intake tot een diagnose en behandelplan te komen om daarna de cliënt te behandelen in gesprekken en middels e-health. Je overlegt met jouw medebehandelaar wie welke behandeldoelen realiseert met de cliënt. Bovendien is verslaglegging en effectmeting ook onderdeel van de behandeling en de behandeltijd.

Deze leerroute:

  • Kent onderlinge samenhang waardoor je het grote geheel van intake, diagnose, behandeling (e-health en gesprekssessies) en terugvalpreventie met elkaar kunt verbinden kunt integreren in jouw attitude.
  • Het volgen van deze cursussen geeft jou meerwaarde als behandelaar na de GZ-opleiding of opleiding Verpleegkundig Specialist of als medebehandelaar na jouw HBO-opleiding.
  • Het volgen van deze cursussen geeft je zicht op wijkgerichte zorg en jouw rol in de ggz-keten.

Doelgroep

  • Verpleegkundig specialist
  • Gz-psycholoog
  • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
  • Verpleegkundige
  • Maatschappelijk werker

Wat leer je?

Specialiseren in behandelen van cliënten met een psychische stoornis in de generalistische basis-ggz.

Certificaat

Je ontvangt certificaten voor de gevolgde cursussen indien je deze met goed gevolg hebt afgerond.

Diagnostiek in de generalistische basis-ggz

Hoe stel je snel en effectief een diagnose in de generalistische basis-ggz? Deze praktische cursus neemt je mee in alle stappen van aanmelding tot en met vaststelling van het behandelplan. Je leert hoe je doelgericht een intake doet met de hulpvraag cent…

Geaccrediteerd
Nieuw

Methodisch werken in de basis-ggz

Hoe zorg je binnen de strakke kaders van de basis-ggz voor succesvolle behandelingen? Tijdens deze cursus leer je methodisch en gefocust werken vanuit shared decision making. Je oefent met het inschatten van de behandelprestatie en ontdekt welke instrume…

Geaccrediteerd
Nieuw

Blended behandelen en begeleiden

Hoe maak je e-health een effectief onderdeel van je behandeling of begeleiding van mensen met psychische problemen? Tijdens deze cursus maak je kennis met verschillende mogelijkheden en hun meerwaarde bij blended behandelen: een combinatie van face-to-fa…

Geaccrediteerd

Het KOP-model: kortdurende behandeling binnen de generalistische basis-ggz en POH-GGZ

Mensen met milde tot matige psychische klachten help je snel weer op weg met een kortdurende en bewezen effectieve behandeling volgens het KOP-model. In deze cursus leer je je cliënt in vijf stappen te begeleiden bij de aanpak van zijn problemen. Je oefe…

Geaccrediteerd

Het PrOP-model: kortdurende psychologische interventies bij kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren met milde psychische klachten kun je weer op weg helpen met een kortdurende behandeling volgens het PrOP-model. Leer hoe je focust op hoe een kind zelf de problemen kan leren hanteren en meer zelfredzaam kan worden. Na de cursus kun …

Geaccrediteerd

Positieve psychologie in de praktijk

Positieve psychologie richt zich op het versterken van positieve eigenschappen van mensen zonder de negatieve kanten van het leven te ontkennen. In deze cursus maak je je deze manier van werken eigen. Je oefent met bewezen effectieve interventies en tech…

Geaccrediteerd
Nieuw

Oplossingsgericht werken bij suïcidaal gedrag

Praten over suïcidale gedachten is moeilijk, zowel voor cliënten als voor behandelaars, maar ontzettend belangrijk. In deze cursus leer je contact maken en een werkrelatie aangaan met cliënten die suïcidaal gedrag vertonen. Je ontdekt hoe je bij hen kunt…

Geaccrediteerd

Opleiding cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is toonaangevend in de ggz van vandaag. Tijdens deze opleiding leer je niet alleen werken volgens de richtlijnen, maar ook op basis van een individuele casusconceptualisatie. Na de basiscursus maak je je eigen keuze uit de verv…

Nieuw

E-learning module: van DSM-IV naar DSM-5 voor de specialist

Snel inzicht opdoen in wat er nieuw en anders is in de DSM-5, waar en wanneer het jou uitkomt? Deze e-learning module neemt je mee in de veranderingen en laat je zien welke gedachten erachter zitten. Je leert wat de DSM-5 voor consequenties heeft voor re…

Online:8 uur
Geaccrediteerd

DSM-5 diagnose en persoonlijke diagnostiek voor hbo'ers

Baseer je diagnoses uitsluitend op de DSM-5 of kun je er ook anders naar kijken? Ontdek een verfrissende manier van denken en handelen rond diagnostiek in deze cursus gebaseerd op het gedachtegoed van dr. Jim van Os. Je leert diagnoses te bezien in grada…

Klassikaal:12 uur
Geaccrediteerd

Basiscursus psychopathologie volwassenen

Werk je in de ggz, maar heb je niet (genoeg) actuele kennis van psychopathologie? Deze basiscursus geeft je een helder overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen en de terminologie van vandaag. Je leert deze stoornissen herkennen en benoem…

Geaccrediteerd

Praktische psychofarmacologie bij volwassenen en ouderen

Om je taak als therapeut goed te kunnen vervullen, heb je inzicht nodig in de psychofarmacologie. In deze cursus ontdek je de werking en toepassing van de meest gebruikte psychofarmaca en de mogelijkheden en beperkingen ervan. Met die kennis verbeter je …

Geaccrediteerd

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO)

Hoe maak je in de beperkte behandeltijd van de generalistische basis-ggz gedragsverandering mogelijk? In deze cursus maak je kennis met kortdurende interventies uit de ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Je ervaart de zes kernprocessen van ACT en ze…

Geaccrediteerd

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld

Hoe kun je mensen met een negatief zelfbeeld helpen om positiever naar zichzelf te gaan kijken? In deze cursus leer je werken met twee interventietechnieken die hier specifiek op gericht zijn en ontdek je meer over de achtergronden van dit probleem. Want…

Geaccrediteerd

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Hoe help je mensen om depressie en stressgerelateerde klachten tegen te gaan? In deze cursus leer je Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) inzetten als therapeutische techniek. Daarvoor maak je je de mindfulnessmethode zelf eigen en leer je aandacht…

Geaccrediteerd

Provocatieve technieken in de psychotherapie

Provocatieve psychotherapie werkt vanuit de combinatie van een goed contact en een mix van humor en uitdaging. In deze cursus leer je hoe je cliënt kunt helpen door bijvoorbeeld zijn zwakke punten belachelijk uit te vergroten of door non-verbaal gedrag c…

Geaccrediteerd

De psychose van binnenuit bekeken

Hoe begrijp je wat een psychose is als je het zelf niet hebt meegemaakt? Deze cursus overbrugt de kloof tussen objectieve beschrijving en subjectieve ervaring. De docent is ervaringsdeskundige en expert op het gebied van beschrijvingen van psychosen. Hij…

Geaccrediteerd

De chronische psychiatrische patiënt in de huisartsenpraktijk

Wat kun je als POH-GGZ betekenen voor patiënten met chronische psychiatrische problematiek? In deze cursus ontdek je hoe je ze ondersteunt bij het leren omgaan met de gevolgen van hun ziekte en het opnieuw oppakken van de regie over hun leven. Je oefent …

Geaccrediteerd

Sociale vaardigheidstraining voor volwassenen

Hoe geef je sociale vaardigheidstraining aan volwassenen die problemen tegenkomen in hun omgang met anderen? In deze cursus doe je alle kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om zelf een training op maat te maken voor jouw cliënten en die uit te voe…

Geaccrediteerd

Rouwbegeleiding

Hoe help je iemand die rouw of verlies slecht verwerkt? In deze cursus leer je technieken waarmee je het rouwproces kunt verdiepen, intensiveren of bijsturen. Je gaat daarvoor uit van het natuurlijke, zelfgenezende proces van rouw, dat je leert herkennen…

Geaccrediteerd

Gezondheidsrecht en ethiek in de geestelijke gezondheidszorg

Voor elke BIG-behandelaar is kennis van de beroepscode, de wet en de klachtenprocedures noodzakelijk. Na deze cursus ken je de regels en de stappen die je onderneemt bij juridisch-ethische dilemma's. Je weet wat je kunt doen om een tuchtklacht te voorkom…

Geaccrediteerd

Femke Herfkens, behandelaar en opleider bij Indigo

Enthousiast geworden?

Schrijf je in bij de losse onderdelen van deze modulaire opleiding.

`

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: BG zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl