Basisopleiding beeldend SRH met de Yucelmethode (IC200)

Hoe kun je op een beeldende manier cliënten begeleiden met Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH)? Door gebruik te maken van de Yucelmethode: een herstelgerichte methode om cliënten hun leven te helpen visualiseren met gekleurde blokken. Dit traject volgt de opzet van de basisopleiding SRH en voert die uit in de taal van de Yucelmethode. Zo maak je je een krachtige combinatie eigen van herstelondersteunend en beeldend werken.

Deze cursus wordt incompany gegeven.

Offerte aanvragen

Feiten

 • Omvang: Deze opleiding, die bestaat uit 3 dagen basistraining en 4 keer 3 uur methodische werkbegeleiding, wordt incompany uitgevoerd.
 • Kosten: Op aanvraag
 • Cursuscode: IC200

Voor wie

 • Ggz-agoog
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Ggz-agoog, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Deze opleiding is een specifieke uitvoering van de basisopleiding SRH waarin de Yucelmethode verweven is met de SRH rehabilitatie- en herstelthema’s. De metafoor van herstel als reis - binnen de SRH een zo centraal en bekend begrip - krijgt nu ook vorm en kleur met gebruik van de Yucelmethode. Elke stap in het leven van de cliënt wordt opgebouwd door middel van de blokken van de Yucelmethode. Met het schuiven en benoemen van de blokken, het na elke sessie fotograferen van het pad dat gegaan wordt, kan er ook letterlijk weer verder gebouwd worden aan het herstel. Door de verwevenheid van de Yucelmethode met SRH ontstaat een krachtige combinatie in herstelondersteunend werken en het systemisch en beeldend werken.

De combinatie van Yucelmethode en het Persoonlijk Profiel en Persoonlijk Plan van SRH, die beide gericht zijn op het centraal stellen en het herstel van de cliënt, maakt deze opleiding breed toepasbaar bij diverse doelgroepen, bijvoorbeeld in de ggz (EPA), forensische zorg, VG-zorg, autismezorg, jeugdzorg.

Wat leer je?

 • bekend raken met de uitgangspunten van een rehabilitatiegerichte en herstelondersteunende zorgverlening
 • basiskennis en -vaardigheden opdoen om een rehabilitatieproces op een methodische wijze vorm te geven
 • persoonlijk-professionele relatie met een cliënt kunnen aangaan gericht op het opbouwen van een samenwerkingsrelatie (o.a. presentieperspectief hanteren; communicatiestrategieën gebruiken)
 • (helpen) in beeld brengen van krachten van de cliënt en van omgevingen met SRH en de Yucelmethode
 • (helpen bij het) bepalen van toekomstdoelen met SRH en de Yucelmethode
 • (helpen bij het) opstellen van een persoonlijk plan en een ondersteuningsplan

Inhoud

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • principes en uitgangspunten (presentie, krachtgericht werken, sociale participatie, herstel en ontwikkeling, gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen)
 • opbouw van samenwerkingsrelatie, basisprincipes van begeleiden (de zgn. BAP-principes)
 • aansluiten bij (fase) herstelproces
 • maken van een inventarisatie van wensen en krachten, mogelijkheden en kansen om deze te realiseren met de blokkendoos van de Yucelmethode
 • genereren van keuzemogelijkheden (opties) en stellen van doelen
 • plannen maken: het persoonlijk plan van de cliënt; het ondersteuningsplan van de professional
 • korte introductie van de toolkit SRH

Toetsen

De basisopleiding wordt afgesloten met een opdracht waaraan gedurende de hele opleiding wordt gewerkt, zodat deze klaar is bij de laatste bijeenkomst.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Literatuur & Benodigdheden

 • Zo worden cliënten burgers; Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (Den Hollander en Wilken, 2013). ISBN: 9789088506024, 5e herziene druk, 2015.
 • Het boek 'Yucelmethode: bouwen aan herstel' (2013) door Mehmet Yucel, Stichting Rehabilitatie '92, Utrecht (€ 19,95). Te bestellen via http://www.yucelmethode.nl/bestelformulier.html
 • De blokkendoos behorende bij de Yucelmethode (€ 220,-), met daarin handgemaakte, hardhouten blokken, geschilderd in diverse kleuren.

VIDEO

Enthousiast geworden?
Vraag een offerte aan!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC200 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl