Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist

De orthopedagoog-generalist is, net als de gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, een basisberoep. Tijdens de tweejarige opleiding tot orthopedagoog-generalist word je opgeleid tot deskundige op het gebied van orthopedagogische diagnostiek, en in de behandeling en begeleiding van mensen in een afhankelijkheidsrelatie die te maken hebben met leer-, gedrags-, en ontwikkelingsproblemen. Je betrekt daarbij altijd de opvoedingscontext als geheel. 
 

Voor wie

De opleiding tot orthopedagoog-generalist is voor psychologen, pedagogen en geestelijk gezondheidkundigen die willen werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie. De orthopedagoog-generalist kan terecht in zeer uiteenlopende werkterreinen binnen de gezondheidzorg, zoals de gehandicaptenzorg, het onderwijs, in de jeugdhulp, in wijkteams, in de geestelijke gezondheidszorg en in de ouderenzorg.

Medewerkers opleiden tot orthopedagoog-generalist

Heeft jouw instelling of praktijk de ambitie om medewerkers op te leiden tot orthopedagoog-generalist? Dan is het nodig dat je zorginstelling erkend wordt als praktijkinstelling. Lees hier hoe je een erkende praktijkinstelling wordt.
 
Is jouw praktijkinstelling al erkend en wil je een vacature voor een BIG-opleidingsplaats onder de aandacht wilt brengen, dan kun je terecht op de BIG-marktplaats.

Waar moet een kandidaat aan voldoen?

Om toegelaten te worden tot de GZ-opleiding is een opleidingsplek nodig binnen een erkende praktijkinstelling. Wanneer jouw instelling niet aan de gestelde eisen voldoet, kan je met een andere erkende (praktijk)-instelling een samenwerkingsovereenkomst sluiten, zodat gezamenlijk wel aan de eisen kan worden voldaan. Een kandidaat voor de OG-opleiding dient in bezit te zijn van een LOGO-verklaring. Zie voor meer informatie over de eisen de website van Vereniging LOGO.

Hoe ziet de opleiding tot orthopedagoog-generalist eruit?

Gedurende twee jaar volgen deelnemers een dag per twee weken onderwijs bij de RINO Groep in Leiden. De opleiding omvat in totaal 3600 uur, verdeeld over de volgende onderdelen en aantal uren:

  • 480 uur cursorisch onderwijs
  • 2.790 orthopedagogische werkzaamheden in de praktijk
  • 240 uur praktijkopdrachten
  • 90 uur supervisie

Cursorisch programma
Het cursorisch programma omvat 480 contacturen. Hierin wordt aandacht besteed aan orthopedagogische diagnostiek en behandeling, het begeleiden van kinderen en jeugdigen en diegenen die betrokken zijn bij hun opvoeding en ontwikkeling, en aan volwassenen met een orthopedagogische zorgvraag.
 
Het curriculum is onderverdeeld in de blokken:
  • 90 uur hulpverleningskader algemeen
  • 192 uur orthopedagogische diagnostiek en behandeling
  • 120 uur werkvelden
  • 84 uur overige
De cursussen vinden plaats op één vaste dag (twee dagdelen) per week gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur.
 

Praktijkprogramma
Het praktijkdeel van de opleiding omvat 2.790 uur (incl. praktijk- en werkbegeleiding) en vindt onder begeleiding plaats in één van de aangesloten praktijkinstellingen. Om aan de vereiste aantal uren praktijkonderwijs te voldoen, krijgt de deelnemer bij de praktijkinstelling een aanstelling als orthopedagoog-generalist in opleiding voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijd) of tenminste 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijd).
 
Supervisie
Daarnaast krijgt de deelnemer minimaal 90 uur supervisie van minimaal 2 supervisoren, waarvan minimaal 15 uur per supervisor en maximaal 60 uur bij eenzelfde supervisor. Minimaal 45 uur van de supervisie wordt verzorgd door een supervisor die OG-geregistreerd is.

Kosten voor de praktijkinstelling

De kosten voor de tweejarige opleiding bedragen € 17.200 exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.000). De kosten voor de opleiding met verruimde vrijstelling bedragen € 15.000 exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.000). Bij deze opleidingen krijgt de deelnemer een iPad aangeboden, mede ter ondersteuning van e-learning via RINO Portal.
 

Meer weten over aanmelding en selectie voor deelnemers?

Verder opleiden

Naast BIG-opleidingen kunnen we je helpen je organisatie verder te ontwikkelen. Voor elke scholingsvraag bieden wij de beste oplossing: van incompany en puur maatwerk tot individuele afspraken over het open aanbod.

Meer weten over mogelijkheden voor organisaties?

Hoofdopleider

Heb je vragen over deze opleiding?


Bel of mail ons, we helpen je graag.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou