Specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog

De specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog is een vierjarige opleiding die voortbouwt op de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. In de opleiding verwerf je uitgebreide kennis van de relatie tussen hersenen en gedrag: diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek & innovatie. Daarnaast is de opleiding gericht op kennis van en vaardigheden in management en organisatie van zorginstellingen.

Voor wie

De opleiding is voor gezondheidszorgpsychologen die vanuit een neuropsychologische invalshoek werkzaam willen zijn als behandelaar en manager in een gezondheidszorginstelling. Na het behalen van je universitaire studie en de GZ-opleiding word je via de specialistische KNP-opleiding geschoold tot expert op het gebied van diagnostiek en behandeling. De positie van klinisch neuropsycholoog is vergelijkbaar met die van de medisch specialist. 

Beroepsperspectief

Als klinisch neuropsycholoog pas je kennis toe van de relatie tussen hersenen en gedrag op diagnostiek en behandeling van patiënten met (veronderstelde) neuropsychologische aandoeningen. Dit doe je zowel bij volwassenen als kinderen en jeugdigen. Daarnaast draag je als leidinggevende deze kennis over, onder andere door het uitvoeren en vertalen van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.

Wat doet de klinisch neuropsycholoog?

De klinisch neuropsycholoog is in staat om zijn/haar uitgebreide kennis van de relatie tussen hersenen en gedrag toe te passen op diagnostiek en behandeling van patiënten met (veronderstelde) neuropsychologische aandoeningen, zowel bij volwassenen als kinderen en jeugdigen. Bovendien kan de klinisch neuropsycholoog als leidinggevende deze kennis overdragen, onder andere door het uitvoeren en vertalen van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.

Waar werkt de klinisch neuropsycholoog?

Als klinisch neuropsycholoog ben je binnen de ggz in de volle breedte inzetbaar. Naast patiënten met verworven hersendisfuncties en specifieke groepen psychiatrische patiënten hebben ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen baat bij klinisch toegepaste neuropsychologische deskundigheid.

Welke registratie levert dit op?

Het beroep klinisch psycholoog is opgenomen als specialistisch beroep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.

Waar moet je aan voldoen?

Wil je de opleiding tot klinisch neuropsycholoog volgen dan dien je in het bezit te zijn van de BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog.

Hoe ziet de opleiding tot klinisch neuropsycholoog eruit?

Cursorisch programma

Binnen drieënhalf jaar volg je het cursorische programma. De lessen vinden eenmaal per vier weken plaats bij de RINO Groep in Utrecht, in cursusblokken van twee achtereenvolgende dagen. Het cursorische programma omvat de volgende onderdelen:

OnderwerpTheorie en vaardigheid
Literatuur en opdrachten
Fundamentele theorie120
140
Diagnostiek156
205
Indicatie en behandeling156
205
Wetenschappelijk onderzoek108
135
Management, ethiek, onderwijs geven, overig60
75
Totaal aantal uren600
760

Praktijkprogramma

Het praktijkopleidingsprogramma heeft een totale omvang van 3240 uur. Daarnaast maakt 260 uur supervisie en werkbegeleiding deel uit van de praktijkopleiding. De praktijkwerkzaamheden zijn als volgt verdeeld:

WerkzaamhedenPraktijkuren
Supervisie
Diagnostiek1000
80
Indicatiestelling en behandeling1000
80
Wetenschappelijke vorming en innovatie650
80
Management, ethiek en overige taken590
20
Totaal aantal uren3240
260

Start

Het praktijkdeel start in januari en het cursorisch onderwijs in maart/april. 

Kosten

De opleidingskosten bedragen € 29.500, exclusief de kosten voor literatuur. Bij de opleiding krijg je een iPad aangeboden, mede ter ondersteuning van e-learning via RINO Portal.

Verantwoordelijken

Hoofdopleiders
Mw. prof. dr. H. Swaab
Prof. dr. J.I.M. Egger (plaatsvervangend)
Hoofddocenten
Mw. prof. dr. L. Krabbendam
Mw. dr. S. van Rijn
Drs. H.H.W. de Veen
Mw. dr. E.M. Wekking
Mw. dr. M.J.E. van Zandvoort
Jaargroepopleider
Dr. P.A.M (Ellen) Wingbermühle
Opleidingsmanager
Mw. dr. F. Bruggeman

Meer over het werk van de klinisch neuropsycholoog vind je in onze brochure

Medewerkers opleiden tot klinisch neuropsycholoog

Heeft jouw instelling of praktijk de ambitie om medewerkers op te leiden tot klinisch neuropsycholoog? Dan is het nodig dat je zorginstelling erkend wordt als praktijkinstelling. De RINO Groep helpt je daar graag bij.

Meer weten over erkenning?

Om in aanmerking te komen voor de opleiding tot klinisch neuropsycholoog kunnen deelnemers solliciteren op beschikbare praktijkopleidingsplaatsen.

Meer weten over aanmelding en selectie voor deelnemers?

Verder opleiden

Naast BIG-opleidingen kunnen we je helpen je organisatie verder te ontwikkelen. Voor elke scholingsvraag bieden wij de beste oplossing: van incompany en puur maatwerk tot individuele afspraken over het open aanbod.

Meer weten over mogelijkheden voor organisaties?

Hoofdopleider

Heb je vragen over deze opleiding?


Bel of mail ons, we helpen je graag.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou