Postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

In de tweejarige GZ-opleiding wordt aandacht besteed aan psychologische diagnostiek, indicatiestelling, psychologische behandelingsmethoden. De opleiding bestaat uit cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs, dat onder begeleiding plaatsvindt in één van de aangesloten praktijkinstellingen.

Medewerkers opleiden tot Gz-psycholoog

 Heeft jouw instelling of praktijk de ambitie om medewerkers op te leiden tot gezondheidszorgpsycholoog? Dan is het nodig dat je zorginstelling erkend wordt als praktijkinstelling. Lees hier hoe je een erkende praktijkinstelling wordt.
 
Is jouw praktijkinstelling al erkend en wil je een vacature voor een BIG-opleidingsplaats onder de aandacht brengen, dan kun je terecht op de BIG-marktplaats.
 

Voor wie

 De postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is voor psychologen, pedagogen en geestelijk gezondheidkundigen die breed inzetbaar willen zijn in de gezondheidszorg. De Gz-psycholoog kan terecht in de psychiatrie, maar bijvoorbeeld ook in de somatische zorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de forensische sector, de verpleeghuissector of in revalidatiecentra.
 

Waar moet een kandidaat aan voldoen?

 Om toegelaten te worden tot de GZ-opleiding is een opleidingsplek nodig binnen een erkende praktijkinstelling. Wanneer jouw instelling niet aan de gestelde eisen voldoet, kan de instelling met een andere erkende (praktijk)-instelling een samenwerkingsovereenkomst afsluiten, zodat gezamenlijk wel aan de eisen kan worden voldaan. Lees hier meer over de voorwaarden en het aanvragen van erkenning.
 
Een kandidaat voor de GZ-opleiding dient in bezit te zijn van een LOGO-verklaring. Zie voor meer informatie over de eisen de website van Vereniging LOGO.
 

Hoe ziet de opleiding tot Gz-psycholoog eruit?

 Deelnemers van de opleiding kiezen uit de differentiaties volwassenen & ouderen, kinderen & jeugd of aandachtsgebied ouderenzorg. De praktijkopleidingsplaatsen zijn toegespitst op die doelgroepen. Tevens is er een verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten.

Bij de RINO Groep is de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Het omvat de deelgebieden:

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • behandeling
 • overige taken
Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als de praktijk aan bod.

Cursorisch programma
Het cursorisch programma omvat 480 contacturen. Daarnaast bestuderen deelnemers opgegeven literatuur en bereiden zij opdrachten voor. Het cursorisch programma richt zich voor 65% op volwassenen en ouderen en voor 35% op kinderen en jeugdigen.
Het cursorische programma omvat tenminste:
 • 200 uren psychodiagnostiek
 • 40 uren indicatiestelling
 • 200 uren behandelingsmethoden
 • 40 uren overige beroepsspecifieke vaardigheden
De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur.
 
Locatie
Afhankelijk van de groep vindt het cursorisch programma plaats in Utrecht of Rotterdam.
 
Praktijkprogramma
De praktijkopleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en omvat 2790 uur. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te voldoen, krijgt de deelnemer bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijd) of tenminste 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijd).

Start
Jaarlijks starten verschillende opleidingsgroepen

Verantwoordelijken

Regio Utrecht
Hoofdopleiders
Mw. prof. dr. M.J.E. van Zandvoort
Prof. dr. P.A. Boelen (waarnemend)
Mw. dr. B. Montagne (plaatsvervangend)
Hoofddocenten
Drs. J.A. Segaar
Mw. drs. M.J.H. Korteweg

Opleidingsmanager
Mw. mr. P. van Hasselt

Regio Leiden
Hoofdopleider
Mw. prof. dr. S.M.D. Schoorl
Hoofddocenten
Mw. dr. A. Bexkens
Mw. dr. E. van Valen
Mw. dr. W. Merens

Opleidingsmanager
Mw. M. Steerneman

Regio Rotterdam
Hoofdopleiders
Mw. dr. M. Wals
Mw. dr. M. Marissen
Hoofddocenten
Mw. drs. J. Broersen
Dr. A. Bexkens
Drs. M.F. van Vreeswijk

Opleidingsmanager
Mw. P.C. van der Sluis

Bij de RINO Groep is de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Het omvat de deelgebieden:

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • behandeling
 • overige taken
Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als de praktijk aan bod.

Cursorisch programma
Het cursorisch programma omvat 480 contacturen. Daarnaast bestuderen deelnemers opgegeven literatuur en bereiden zij opdrachten voor. Het cursorisch programma richt zich voor 65% op kinderen & jeugd en voor 35% op volwassenen en ouderen.

Het cursorische programma omvat tenminste:
 • 200 uren psychodiagnostiek
 • 40 uren indicatiestelling
 • 200 uren behandelingsmethoden
 • 40 uren overige beroepsspecifieke vaardigheden
De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur.

Locatie
Afhankelijk van de groep vindt het cursorisch programma plaats in Utrecht, Rotterdam of Leiden.

Praktijkprogramma
De praktijkopleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en omvat 2790 uur. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te kunnen voldoen, krijgt de deelnemer bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijd) of voor 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijd).

Start
Jaarlijks starten verschillende opleidingsgroepen.

Verantwoordelijken

Regio Utrecht
Hoofdopleider
Mw. prof. dr. A.L. van Baar
Hoofddocenten
Mw. drs. M. Bierman
Mw. drs. F.L. Mooij

Opleidingsmanager
Mw. drs. A. Noppers

Regio Leiden
Hoofdopleider
Mw. prof. dr. M.V. de Jonge
Mw. dr. A. Bexkens (waarnemend)
Hoofddocenten
Mw. dr. A. Bexkens
Mw. drs. M.B.M. Raaijmakers
Mw. drs. J.W.M. Hoogervorst

Opleidingsmanager
Mw. drs. A. Noppers

Regio Rotterdam
Hoofdopleider
Mw. dr. M. Wals
Hoofddocenten
Mw. drs. R.S. Simons
Mw. dr. E.J.M. van der Vegt
Mw dr. J.F. Wielemaker

Opleidingsmanager
Mw. drs. S. Mouw

Bij de RINO Groep is de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog accent ouderen opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Het omvat een aantal deelgebieden:

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • behandeling
 • overige taken
Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als de praktijk aan bod.

De opleiding bestaat uit cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs, dat onder begeleiding plaatsvindt in één van de aangesloten praktijkinstellingen. Specifieke aandacht is er in het cursorisch onderwijs voor psychosociale problemen van ouderen. De praktijkopleidingsplaatsen zijn toegespitst op ouderen en de docenten hebben ervaring met deze doelgroep.

Cursorisch programma
In totaal omvat het cursorische programma minimaal 480 contacturen. Daarnaast bestuderen deelnemers opgegeven literatuur en bereiden zij opdrachten voor. Het cursorische programma omvat tenminste:
 • 200 uren psychodiagnostiek
 • 40 uren indicatiestelling
 • 200 uren behandelingsmethoden
 • 40 uren overige beroepsspecifieke vaardigheden

Interview

‘De GZ-opleiding accent ouderen leert je vanuit systemische context kijken naar indicatiestelling, diagnostiek en behandeling’

Linda Hermens werkt als Gz-psycholoog bij verzorgings- en verpleeghuis De Zellingen. Zij vertelt over de toegevoegde waarde van GZ-opleiding V&O accent ouderen voor haar huidige werk.
Lees meer >


Locatie
De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur. Het cursorisch onderwijs vindt plaats in het zalencentrum van de RINO Groep in Utrecht.

Praktijkprogramma
De praktijk van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en omvat 2790 uur. Deelnemers werken voornamelijk met ouderen. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te kunnen voldoen, krijgt de deelnemer bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijd) of voor 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijd).

Waarom is specialistische kennis van ouderen van belang?
Bij deze doelgroep is een breed blikveld op de gehele mens en diens omgeving nodig. Dit maakt dat traditionele systemen als de DSM minder toepasbaar zijn, evenals algemene protocollen. Maatwerk is vereist, en wel op een brede manier met inzet van uiteenlopende theoretische kaders. Dat is wat de ouderenzorg bijzonder maakt. Het is de combinatie van vakmanschap, betrokkenheid en intuïtie die werken met ouderen uitdagend maakt.
Ook speelt de vergrijzing in Nederland een rol, waarbij de komende decennia meer psychologen dan ooit in deze sector werkzaam zullen zijn. En natuurlijk is het zo dat voor de huidige psychologen in de ouderenzorg een niet gedifferentieerd theorieprogramma voor minder dan 50% meteen toepasbaar is. Maar er is nog een heel andere reden: ouderen zijn oud geworden volwassenen, en dat heeft uiteenlopende gevolgen. Reserves op mentaal, sociaal en fysiek vlak nemen af, met diverse gevolgen: de variabiliteit binnen de oude leeftijdsgroepen neemt toe, oorzaak-gevolg relaties worden minder duidelijk, kleine oorzaken kunnen tot grote gevolgen leiden op heel onverwachte vlakken.

Start
Er start jaarlijks een opleidingsgroep. Ben je benieuwd naar de ervaringen van andere deelnemers? Lees meer interviews over de GZ-opleiding accent ouderen.

Waarom de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten volgen?
De verkorte opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor psychotherapeuten biedt professionals met een registratie tot psychotherapeut de mogelijkheid verdere kennis en vaardigheden in diagnostiek op te doen, en de registratie tot Gz-psycholoog te behalen. De registratie tot Gz-psycholoog biedt vervolgens toegang tot de opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Inhoudelijk ligt het accent op kennis en expertise die centraal staan in het competentieprofiel van de gezondheidszorgpsycholoog. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:
 

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • overige taken
Deze verkorte opleiding bestaat uit een cursorisch deel en een praktijkdeel. De competenties die in het cursorische deel worden uitgelegd en besproken, worden in de praktijkopleiding geoefend.

Interview

‘Met de kennis die ik opdoe in de Verkorte GZ-opleiding voel ik me als psychotherapeut beter onderlegd’

Özlem Yildiz werkt als psychotherapeut bij Cirya GGZ. Zij vertelt waarom zij als psychotherapeut de opleiding tot Gz-psycholoog wilde volgen en wat daarvan de toegevoegde waarde is voor de praktijkopleidingsinstelling waar zij werkt. Lees meer >Locatie
De cursussen vinden plaats in het zalencentrum van de RINO Groep in Utrecht of in Amsterdam.

Voor wie
Deze verkorte GZ-opleiding is voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten. Het praktijkdeel van de opleiding volg je binnen een praktijkinstelling die voldoet aan de geldende criteria en eisen

Opzet opleiding
De opleiding bestaat uit 210 uren cursorisch onderwijs, 1.395 praktijkuren en 45 uren supervisie. De duur van het cursorisch onderwijs is 18 maanden.

Start
Er wordt jaarlijks gestart bij voldoende deelname.

Attentie:
De verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten wordt in gezamenlijkheid aangeboden door RINO Amsterdam en de RINO Groep (Utrecht) en volgt de vrijstellingsregeling voor psychotherapeuten opgesteld door de (voormalige) kamer Gz (d.d. 4 april 2006).

Verantwoordelijken
Hoofdopleider
Mw. prof. dr. M.J.E. van Zandvoort
Hoofddocenten
Drs. J.A. Segaar

Opleidingsmanager
Mw. drs. M. Steerneman

Vanaf januari 2019 kun je als nieuwe deelnemer aan de GZ-opleiding in aanmerking komen voor verruimde vrijstelling als je de opleidingen tot cognitief gedragstherapeut (VGCt) of orthopedagoog-generalist (NVO) hebt gevolgd. Deze vrijstelling omvat maximaal 25% van het cursorisch onderwijs en maximaal 25% van het praktijkonderwijs.
 
Na de voordacht voor de GZ-opleiding door jouw praktijkinstelling wordt op basis van je ingediende certificaten van bovengenoemde opleidingen door de hoofdopleider beoordeeld of je voldoet aan de criteria van de verruimde vrijstelling voor de GZ-opleiding.
 
Duale opleiding
Net als bij de reguliere GZ-opleiding bestaan de opleidingsroutes met verruimde vrijstelling uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Het omvat de volgende deelgebieden: 

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • behandeling
 • overige taken
De competenties die in het cursorische deel worden uitgelegd en besproken, worden in de praktijkopleiding geoefend.
 
Differentiaties
De verruimde vrijstelling geldt voor zowel de differentiatie volwassenen & ouderen (V&O) als de differentiatie kinderen & jeugd (K&J).
 
Locatie
Je kunt de GZ-opleiding met verruimde vrijstelling volgen in:
 • Rotterdam
 • Leiden
 • Utrecht
Start
Opleidingsgroepen starten jaarlijks het hele jaar door.
 
Verantwoordelijken
De GZ-opleidingen met verruimde vrijstelling vallen onder dezelfde hoofdopleiders en hoofdocenten als de reguliere GZ-opleidingen. Dit is dus afhankelijk van de locatie waar je de opleiding volgt en de differentiatie waarvoor je gekozen hebt. Meer informatie hierover vind je op deze pagina bij de betreffende differentiatie.

Kosten voor praktijkinstelling

 De kosten voor de tweejarige opleiding bedragen € 17.200* exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.000). 
 
De kosten voor de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten bedragen € 7.700* (2018), exclusief de kosten voor literatuur en supervisie.

*Onder voorbehoud van wijzigingen/indexering
 

Meer weten over aanmelding en selectie voor deelnemers?

Verder opleiden

Naast BIG-opleidingen kunnen we je helpen je organisatie verder te ontwikkelen. Voor elke scholingsvraag bieden wij de beste oplossing: van incompany en puur maatwerk tot individuele afspraken over het open aanbod.

Meer weten over mogelijkheden voor organisaties?

Hoofdopleiders

Heb je vragen over deze opleiding?


Bel of mail ons, we helpen je graag.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou