interview
16 april 2018

'Zo creëren we ruimte voor individuele opleidingswensen in de GZ-opleiding'

Hoe kunnen we gezondheidszorgpsychologen opleiden met oog voor de kennis en ervaring die ze al hebben? Dat wordt onderzocht door een landelijk projectteam bestaande uit een delegatie van hoofdopleiders aan de GZ-opleidingen. Karin Hendriks, manager BIG-opleidingen bij de RINO Groep, leidt het project en vertelt er meer over.

Karin Hendriks, manager BIG-opleidingen bij de RINO Groep
Karin Hendriks, manager BIG-opleidingen bij de RINO Groep en projectleider Gepersonaliseerd opleiden

Waar is het projectteam mee bezig?

'We hebben de beroepsverenigingen uitgenodigd om hun scholingstrajecten op mogelijke overlap met de GZ-opleiding te laten beoordelen. De hoofdopleiders van de GZ-opleiding bekijken of en hoeveel vrijstelling voor zowel cursorisch onderwijs als praktijkonderwijs zij toekennen aan een dergelijk scholingstraject. Het project wordt gedragen door alle Gz-hoofdopleiders, waardoor we landelijk een gelijk eindniveau van alle Gz-psychologen kunnen blijven garanderen.'

Waarom wordt het vrijstellingenbeleid aangepast?

'Omdat er geen directe aansluiting is tussen de afronding van de opleiding psychologie aan de universiteit en de start van de GZ-opleiding, zijn er naast Gz-psychologen ook veel beroepsbeoefenaren die zich in die tussenperiode langs andere wegen verder hebben geschoold. Desondanks moeten zij de reguliere GZ-opleiding volgen om de door de zorgverzekeraars vergoede behandelingen te mogen uitvoeren. Met het actualiseren van het vrijstellingenbeleid komen we deze psychologen tegemoet. Zodra de hoofdopleiders hebben vastgesteld of een scholingstraject in aanmerking komt voor vrijstelling binnen de GZ-opleiding zullen wij bij de RINO Groep uiteraard ons curriculum en de opleidingsprijs daar op aanpassen.'

Heeft dat ook gevolgen voor de praktijkinstellingen?

'Ja, een  voordeel voor een praktijkinstelling kan zijn dat de deelnemer eerder zelfstandig zijn of haar vaardigheden kan inzetten. Uiteraard gaan wij als projectteam in gesprek met praktijkopleiders en andere betrokken partijen over de mogelijke consequenties. Ons uitgangspunt is dat een mogelijk verruimd vrijstellingenbeleid dat hier straks uitkomt gedragen wordt door alle hoofdopleiders en de steun heeft van de praktijkopleiders.'

In de toekomst willen de hoofdopleiders gepersonaliseerd gaan opleiden. Wat houdt dat in?

'De hoofdopleiders willen in de toekomst de GZ-opleiding meer gaan afstemmen op de ervaring, de leerdoelen en het leertempo van de BIG-deelnemers. Daarmee werken we niet alleen competentiegericht, we kunnen dan bovendien doelmatiger opleiden met behoud van kwaliteit. Dat maakt het mogelijk om iedereen gepersonaliseerd op te leiden - dus passend bij wat hij of zij al kan. Bij geneeskunde doen ze dat al: opleiders beoordelen daar gaandeweg per activiteit hoe ver iemand zich heeft ontwikkeld en wanneer de arts in opleiding competent genoeg is om hem of haar dit eerst onder begeleiding, dan met supervisie en vervolgens zelfstandig toe te vertrouwen. Mag je een handeling al vroeg zelfstandig doen, dan kun je je opleiding versnellen of je juist extra verdiepen op een ander gebied. Om het mogelijk te maken dat iedereen gepersonaliseerd opgeleid kan worden onderzoeken wij nu, in samenspraak met het veld, hoe we met deze aanpak in de GZ-opleiding een kwaliteitsslag kunnen maken. Vanuit die basis creëren we ruimte voor individuele opleidingswensen en voor een toekomstbestendige opleiding.'

Wil jouw organisatie medewerkers opleiden tot BIG-beroep? Bekijk de animatie en vraag erkenning aan

Ook interessant voor jou