interview
27 mei 2014

Autisme College: kruisbestuiving die de hele keten sterker maakt

Al jaren werken het Dr. Leo Kannerhuis en de RINO Groep intensief samen op het gebied van opleidingen rond autisme. Die samenwerking krijgt nu één naam: het Autisme College.

Caroline Schuurman en Astrid van Dijk (Dr. Leo Kannerhuis) en Edith Frederiks (RINO Groep)
Caroline Schuurman en Astrid van Dijk (Dr. Leo Kannerhuis) en Edith Frederiks (RINO Groep)

‘We zijn deze samenwerking echt samen aan het vormen,’ zegt opleidingsmanager Edith Frederiks van de RINO Groep. Astrid van Dijk, directeur research, development & innovation bij het Dr. Leo Kannerhuis (LKH), beaamt dat: ‘We verkennen voortdurend wie het beste welke rol kan spelen in het verder vormgeven van het opleidingsaanbod voor effectieve hulpverlening voor mensen met autisme. Zo delen we bijvoorbeeld het idee dat levensloopbegeleiding een belangrijke pijler moet zijn, maar daarbij ijken we steeds weer wat dat inhoudt voor professionals binnen hun werksegment. En we hebben allebei voor ogen dat een doorlopende leerroute voor autismeprofessionals goed zou zijn, maar ook dat specifieke domeinen daarbinnen ingevuld kunnen worden in samenwerking met weer andere partijen die op zo’n gebied expert zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de combinatie van autisme en een verstandelijke beperking.’

Kruisbestuiving
Zo’n wederzijds vormende beweging ziet Caroline Schuurman, hoofdopleider bij het Autisme College, ook terug in de scholingspraktijk. ‘Deelnemers zijn enthousiast omdat ze voelen dat wij als docenten met onze voeten in de praktijk staan. Ik merk dat ze hun nieuwe kennis vervolgens doorgeven aan hun collega’s, maar omgekeerd geven zij ons ook veel terug vanuit hun ervaring, wat wij weer mee kunnen nemen in verder onderwijs en onderzoek.’ Ze noemt als voorbeeld een onderzoek dat een deelnemer in het kader van de opleiding deed in de eigen instelling. ‘De collega’s werden daarin meegenomen doordat hen gevraagd werd cliënten te observeren bij een bepaalde behandeling. Toen bleek dat de methodiek niet werd toegepast zoals die bedoeld is, gaf dat onderzoek vervolgens een boost aan de directie van de instelling, maar het sterkte ook onderzoekers in de overtuiging dat praktijkonderzoek belangrijk is en effect heeft. Een dergelijke kruisbestuiving tussen onderzoek en praktijk is precies wat de hele keten sterker maakt. Ik hoop dat we dat met het Autisme College kunnen neerzetten.’

Beste zorg
De samenwerking is dus enerzijds nog hechter geworden, maar anderzijds zijn de taken ook nadrukkelijker verdeeld. De RINO Groep heeft nu de hele organisatie van de opleidingen van het LKH op zich genomen, en bovendien niet meer alleen voor externe deelnemers, maar ook voor de medewerkers van het LKH zelf en de partnerorganisaties van Leo Kannerhuis Nederland. Het LKH concentreert zich nu helemaal op het halen van nieuwe kennis van de behandelvloer en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan, en samen zorgen ze ervoor dat die kennis zijn weg vindt naar opleidingen. ‘De RINO Groep wil graag bijdragen aan de deskundigheid van de gehele zorgketen autisme, en doet dat voor en door professionals en instellingen uit de praktijk,’ zegt Edith. ‘Het Dr. Leo Kannerhuis is onze ideale partner: het wortelt niet alleen in de praktijk, maar brengt samen met LKH Nederland bovendien landelijk expertise bijeen.’ Astrid: ‘Het voordeel voor ons is dat onze kennis niet verkokert omdat er voortdurend anderen meekijken. Het Autisme College biedt onze franchisepartners nieuwe mogelijkheden om met elkaar kennis te delen en te versterken ten gunste van het onderwijs, de autismehulpverlening in de eigen instelling en in de ketenomgeving. En het maakt ons belangrijkste doel beter haalbaar: overal de beste zorg voor mensen met autisme mogelijk maken door kwalitatief hoogwaardige kennis over autisme te delen en te synchroniseren met professionals.’

Professionals toerusten
Kijkend naar de toekomst wil het Autisme College met haar ambities natuurlijk inspelen op actuele ontwikkelingen op het vakgebied, zoals de toenemende aandacht voor normaal begaafde volwassenen met autisme. ‘Zo kunnen angsten of depressies bij normaal begaafde volwassenen met autisme niet goed verholpen worden met de standaardbehandelingen,’ zegt Caroline. ‘Daarvoor zijn op hen gerichte methoden nodig, die moeten aansluiten bij hun manier van informatieverwerking. Hoe verder we komen met het ontwikkelen daarvan, hoe beter we professionals kunnen toerusten om ook deze mensen de hulp te bieden waar ze recht op hebben.’
_____________________________________

Scholingsaanbod Autisme College >