Verdiepingscursus psychodiagnostiek (H0420)

Deze cursus is ontwikkeld als een vervolg op de Basiscursus psychodiagnostiek. Het accent ligt op intelligentie- en persoonlijkheidsdiagnostiek met behulp van in Nederland veel gebruikte tests (WAIS/WISC, GIT, Raven, MMPI-2, NPV(-J), ABV, ATL, NVM, IOA, UCL, SCL-90, ZAV, ABV, TAT, ZAT en Rorschach).
Concept, design, realisatie, hosting en onderhoud door Stenvers online.