Screening bij stalking (B1791)

In de media verschijnen regelmatig berichten over de schadelijke en soms dodelijke gevolgen van stalking door ex-partners. Het stoppen van stalking is niet alleen een taak van politie en justitie. Ook begeleiders en behandelaars kunnen hiermee te maken krijgen en hebben hier een belangrijke taak en verantwoordelijkheid in. Het screeningsinstrument Screening Assessment for Stalking and Harassment (SASH) is ontwikkeld vanuit de zwaardere risicotaxatie. De SASH is sneller en eenvoudiger te gebruiken en daardoor bij uitstek geschikt voor de reguliere (basis en specialistische) ggz, alsook voor bijvoorbeeld de reclassering en maatschappelijke opvang. Ook in de jeugdzorg kunnen professionals met (risico op) stalking te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan complexe echtscheidingszaken. Ook voor hen is het van belang om risico’s snel en eenvoudig te kunnen inschatten. 
Concept, design, realisatie, hosting en onderhoud door Stenvers online.