Psychodiagnostiek bij het zeer jonge kind (0-6 jarige)  (F2420)

€ 565

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 28 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe doe je diagnostisch onderzoek bij zeer jonge kinderen? In deze cursus krijg je zicht op de specifieke kenmerken van de ouder-kindrelatie - het gedachtegoed van Infant Mental Health (IMH) - en middelen voor diagnostisch onderzoek die daarnaar verwijzen. Daarnaast verdiept deze cursus je kennis van ontwikkelingsbeelden en psychopathologie. Daarmee draag je bij aan de vroegtijdige onderkenning en behandeling van psychische problemen van kinderen.
 
 • Inhoud

  Het diagnostisch onderzoek van (zeer) jonge kinderen vraagt een eigen deskundigheid. Bij het onderzoek naar het functioneren van het jonge kind gaan we uit van het theoretisch kader Infant Mental Health (IMH) van de WHAIM/ DHAIM. Hierin staat de relatie tussen ouders en hun kind in de diagnostiek en/of behandeling centraal, ook wanneer problemen hoofdzakelijk hun oorsprong lijken te hebben bij het kind (ontwikkelingsstoornis) of de ouder (psychische problemen van de ouder). De aard van vroege interacties tussen baby en ouders blijkt in hoge mate de manier te beïnvloeden waarop genetische en constitutionele factoren in het gedrag en de ontwikkeling tot uiting komen. Kennis over de ontwikkelingsstadia in deze leeftijdsfase is van belang.

  Door de toenemende kennis en ervaring op het gebied van o.a. de ontwikkelingsneurologie, infantpsychiatrie en ontwikkelingspsychopathologie wordt het belang van vroegtijdige onderkenning en behandeling steeds duidelijker. De vragen op het gebied van diagnostiek, classificatie en indicatiestelling bij het (zeer) jonge kind nemen toe. Psychodiagnostiek van de ouder-kind relatie zijn daarmee belangrijke taken.

  Wat leer je?

  • Je krijgt oog voor de specifieke kenmerken van het onderzoek van (zeer) jonge kinderen en hun ouders/systemen, de mogelijkheden en beperkingen. Je krijgt zicht op de een aantal onderzoeksmiddelen waarmee de ouder-kind relatie in kaart kan worden gebracht (om de diagnostische middelen te kunnen uitvoeren moet doorgaans een specifieke training worden gevolgd).
  • Je verbreedt je kennis over een breed spectrum aan ontwikkelingsbeelden, psychopathologie van jonge kinderen.
  • Je bent op de hoogte van de complexiteit en veranderbaarheid van ontwikkelingsbeelden en interventiemogelijkheden.
  • Je vergroot je inzicht in de wisselwerking tussen het kind en de ouders in hun omgeving, tussen bijvoorbeeld opvoeding/stimulering en hersenontwikkeling.

  Werkwijze

  Er wordt uitgebreid ingegaan op het theoretisch kader IMH en van daaruit gekeken naar onderzoek van baby, peuter en kleuter binnen de relatie met zijn ouders. Daarnaast komen verschillende diagnostische middelen aan bod als anamnese, (spel) observaties en interactie-observaties (hechting). Dit wordt ondersteund en toegelicht met demonstratie van testmateriaal, casuïstiek en waar mogelijk video's. Er wordt aandacht besteed aan verschillende testen die de procesdiagnostiek ondersteunen en verhelderen.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums

  Omvang

  2 maandagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  2 en 16 december 2024

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  Je dient te beschikken over kennis van gedragstherapeutische interventies, ervaring in het werken met groepen en de basiskennis van diagnostiek naar cognitieve mogelijkheden van het jonge kind (WPPSI, SON-R, WNV-NL).

 • Docenten
  Femke Ganzevles MSc

  Femke Ganzevles MSc

  Femke Ganzevles is GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch psycholoog Kind & Jeugd bij het LUBEC (Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum - voorheen Ambulatorium). Momenteel werkt zij onder andere binnen het specialisme team 'selectief mutisme'. Vanaf 2013 werkte zij (toen als orthopedagoog) met jonge kinderen in verschillende settingen. De laatste jaren binnen de SGGZ (Prodeba), waarbij zij specifiek ervaring opdeed met de IMH werkwijze. Tevens is Femke opgeleid in PRT (Pivotal Response Treatment, level 3) en EMDR / verhalenmethode. Haar werkwijze kenmerkt zich door een hechtingsgerichte blik, waarbij (proces)diagnostiek en ouder-kind behandeling hand in hand kunnen gaan. Hierbij maakt zij gebruik van verschillende diagnostische instrumenten, veelal gesprek en spelobservatie, maar ook specifieke instrumenten (ADOS, gestructureerde ouder-kind observatie etc.). Tevens heeft zij een cursus ontwikkeld over hechting, waarin een praktische vertaalslag wordt gemaakt hoe hechtingsbevorderende technieken ingezet kunnen worden door hulpverleners (HBO & WO). Vanaf 2023 zal zij de cursus 'Psychodiagnostiek bij het zeer jonge kind (0-6 jaar)' bij Rino geven. 
   
  "Ik wil naast opvoeders staan om samen te begrijpen wat er in het kind omgaat, puzzelen om moeilijkheden beter te begrijpen en zo stappen vooruit maken." 
   Lees meer
 • Literatuur
  Indien je geen/weinig kennis hebt van IMH, diagnostiek van het jonge kind en het theoretisch kader waarvan uit gewerkt wordt, is het de moeite waard het volgende handboek aan te schaffen:
  • Rexwinkel, M., Schmeeds, M., Pannevis, C. & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen: Koninklijke van Gorcum BV. ISBN: 9789023248491

  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews