Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen  (F2418)

€ 515

Inschrijven

Mogelijk t/m 13 september 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe werk je oplossingsgericht met ouderen? Leer hoe je rekening houdt met comorbiditeit en verschillen tussen ouderen bij deze manier van vraaggerichte hulpverlening. Ontdek hoe je ze uitnodigt om zelf doelen en oplossingen te formuleren en ze te begeleiden bij het realiseren ervan. Zo kom je tot oplossingen die echt haalbaar zijn en werken, omdat iemand ze zelf heeft bedacht en vaak eerder al met succes heeft toegepast.
 
 • Inhoud

  Nederland wordt steeds ouder, waardoor deze leeftijdsfase tegenwoordig al zo’n 30 jaar beslaat. Tussen ouderen bestaan hierdoor veel onderlinge verschillen. Heterogeniteit en comorbiditeit zijn meer regel dan uitzondering. Dit vraagt om maatwerk. De beweging in de ggz voor ouderen gaat ook steeds meer van diagnosegestuurde zorg en incompetentie naar vraaggerichte hulpverlening, vitaliteit en zelfredzaamheid. De oplossingsgerichte manier van werken sluit hier goed bij aan. Exploratie of analyse van problemen is niet noodzakelijk, doelanalyses daarentegen wel: wat wil de cliënt voor het probleem in de plaats? De oudere wordt uitgenodigd zijn doel te formuleren en oplossingen te bedenken die passen in zijn referentiekader, omdat hij ze zelf bedenkt of eerder met succes heeft toegepast. Omdat de autonomie van de cliënt goed is gewaarborgd, bevordert dit de werkrelatie tussen cliënt en therapeut. Oplossingsgerichte gespreksvoering wordt al bij diverse doelgroepen met succes toegepast. Bij ouderen is deze manier van werken echter relatief nieuw.

  Cursus oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen

  Oplossingsgerichte gespreksvoering met oudere cliënten kent veel overeenkomsten met de andere doelgroepen. Verschillen worden met name gezien bij ouderen met cognitieve problemen, zoals geheugenproblemen en een gebrekkig ziekte-inzicht t.g.v. dementie. Hierdoor wordt er gewerkt met aanpassingen, zoals herhalen van informatie, tekeningen, symbolen, rollenspel en training om blokkades die ontstaan door beperkingen, op te heffen. Ouderen met een gebrekkig ziekte-inzicht en geheugenproblemen hebben doorgaans moeite om een hulpvraag te formuleren. De hulpvraag wordt hierdoor meestal geformuleerd vanuit de directe omgeving. In instellingen kunnen technieken uit de oplossingsgerichte therapie worden toegepast op een mediatieve wijze: oplossingsgerichte behandeling via het zorgteam. Door aan het eind van elk gesprek te evalueren verbetert de kwaliteit van de interventie.

  Aan de orde komen:

  • basistechnieken en protocol van de oplossingsgerichte gespreksvoering
  • meten en vergroten van de samenwerkingsrelatie 
  • formuleren van (zinvolle) doelen: projecties in de toekomst en de wondervraag
  • oplossingsgericht werken met systemen rondom de oudere (psychogeriatrische) cliënt

  Wat leer je?

  • Je leert over van de achtergronden van oplossingsgerichte gespreksvoering,
  • Je bent in staat om de methode eigen te maken.
  • Je ontwikkelt vaardigheden in het uitvoeren van oplossingsgerichte methodieken bij oudere cliënten met uiteenlopende hulpvragen (50+).
  • Je doet ervaring op met oplossingsgerichte gespreksvoering met systemen (zoals mantelzorgers) en krijgt een introductie op de gespreksvoering met teams rondom de oudere cliënt in een instelling.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor o.a. de Gemeente Heumen.

 • Datums
  Vr. 20 september 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr.  4 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  drs. Gertjan van Hinsberg

  drs. Gertjan van Hinsberg

  Gertjan van Hinsberg is Gz-psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en EMDR-practitioner. Hij is werkzaam bij RIO zorg in Den Haag.Lees meer
 • Literatuur

  Verplichte literatuur:

  • Bannink, F. & Den Haan, R. (2019). Oplossingsgericht werken met ouderen, 2e editie. (1e druk). Pearson Benelux B.V. ISBN:  9789043036511
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews