De patiënt met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in de huisartsenpraktijk  (F2403)

€ 320

Inschrijven

Mogelijk t/m 10 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Wat kun je als POH-GGZ betekenen voor patiënten met ernstige psychiatrische problematiek (EPA)? In deze cursus ontdek je hoe je ze ondersteunt bij het leren omgaan met de gevolgen van hun kwetsbaarheid en het verder oppakken van de regie over hun leven. Je krijgt handvatten hoe een en ander aan te pakken. Met de opgedane kennis en vaardigheden kun je mensen houvast en steun bieden bij hun herstel.
 
 • Inhoud

  Er worden steeds meer grenzen gesteld aan de behandelduur en intensiteit in de ggz. Daardoor  vindt er een verschuiving plaats van de specialistische naar de basis ggz en eerstelijn (huisarts/POH-GGZ). De patiënt met chronische uitbehandelde psychiatrische problematiek is bij klachten vaker aangewezen op de huisarts en de praktijkondersteuner. Houvast en ondersteuning bij zelfmanagement kan deze patiënten leren om meer adequaat om te gaan met de gevolgen en om de regie van hun eigen leven weer op te pakken.

  Zie je als POH-GGZ regelmatig patiënten die uitbehandeld zijn in de basis of specialistische ggz? Of spreek je patiënten die moeten wachten op behandeling door de huidige lange wachtlijsten? En wil je leren hoe je deze patiënten kunt ondersteunen met praktische handvatten en ook wat je vooral niet moet doen? Dan is deze cursus geschikt voor jou!

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. doelgroep EPA en ziektebeelden (psychotische stoornissen, depressieve stoornissen, angststoornissen, bipolaire stoornissen, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen)
  2. somatiek en medicatie (somatische screening en interventies, groepen medicatie en veelvoorkomende bijwerkingen)
  3. begeleiding en bejegening (switch van cure naar care, presentiebenadering, motiverende gespreksvoering, herstelondersteuning)
  4. terugverwijzen of overbruggingszorg (randvoorwaarden, samenwerking in de keten, terugvalpreventie)

  Wat leer je?

  Je kennis van de ziektebeelden die je tegen kunt komen bij mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) wordt opgefrist en je leert alert te zijn op somatisch welbevinden en bijwerkingen van medicatie. Je weet hoe te handelen bij signalen van ontregeling of een (dreigende) terugval en hoe de patiënt vanuit de huisartsenpraktijk te ondersteunen bij zijn verdere herstel.

  Werkwijze

  Gewerkt wordt aan de hand van eigen casuïstiek. Je wordt verzocht uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus een casus van een EPA patiënt naar de docent te sturen. De casus (half A-4-tje) dient gekoppeld te zijn aan een van de genoemde vier onderwerpen en een leervraag te bevatten.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datum
  Do. 14 november 2024 van 9.30-16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 6 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • POH-GGZ
  POH-GGZ met verschillende basisdisciplines: psychologie (wo), pedagogische wetenschappen (wo), toepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGV, SPV, GGZ Verpleegkundig Specialist, maatschappelijk werk of SPH.

 • Docenten
  Janet de Jonge

  Janet de Jonge

  Janet de Jonge is Praktijkondersteuner Huisarts GGZ bij Huisartsenpraktijk Binnenstad in Utrecht. Janet is meer dan 20 jaar werkzaam in de SGGZ en heeft gewerkt op verschillende specialistische zorgeenheden.
  In de huisartsenpraktijk draagt ze grotendeels zorg voor mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). 
  Zij is tevens EFT relatietherapeut in haar eigen praktijk.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews