ADHD bij kinderen en jongeren  (F2416)

€ 880

Inschrijven

Mogelijk t/m 7 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
ADHD is meer dan slechte concentratie, impulsiviteit en hyperactiviteit. Deze cursus behandelt de nieuwste wetenschappelijke inzichten over ADHD en comorbide stoornissen en problemen. Je ontdekt dat in de loop van de ontwikkeling van kind tot volwassene het zwaartepunt van de problematiek verschuift. En je leert hoe je daarmee rekening houdt bij diagnostiek en behandeling.
 
 • Inhoud

  ‘Nieuwste inzichten op gebied van ADHD, goede docenten, kan er gelijk mee aan de slag in de praktijk’

  Oud-deelnemer

  Als gevolg van uitgebreid onderzoek en klinische ervaring heeft de kennis over ADHD zich de afgelopen jaren in snel tempo ontwikkeld. De ‘klassieke’ kenmerken aandachts- en concentratiestoornis, impulsiviteit en hyperactiviteit blijken het topje van de ijsberg te zijn. Onder de oppervlakte gaan vaak nog tal van problemen schuil. Hierbij valt te denken aan zwakke executieve functies, ernstige leerproblemen, lage frustratietolerantie, emotionele problemen, gezinsproblemen en comorbide stoornissen.

  Gedurende de ontwikkeling van kind naar volwassene verandert het zwaartepunt van de ADHD-problematiek. Zo staan in de vroege kinderjaren de gedragsproblemen vaak voorop, tijdens de basisschool komen de problemen met taakgerichtheid meer naar voren, in de adolescentie het risicogedrag en sociale problemen en in de volwassenheid de moeite met het organiseren en plannen van het dagelijkse leven. De complexiteit van ADHD en de verschuivingen van de symptomen over de levensloop vormen een uitdaging voor zowel de diagnostiek als de behandeling. Een eenvoudige behandeling van medicatie met een advies voor de ouders en leerkracht van ‘structuur en regelmaat’ volstaat al lang niet meer. In deze cursus wordt in zowel de diagnostiek als behandeling aangesloten op de huidige richtlijn(en) en recente internationale en nationale literatuur.

  Wat leer je?

  Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot ADHD bij kinderen en jongeren. Je bent in staat gedegen diagnostiek en een op maat gesneden behandeling uit te voeren.

  Werkwijze

  Aan de hand van recente literatuur en geldende richtlijnen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • historische en theoretische achtergronden van ADHD
  • classificeren volgens DSM-5
  • ADHD in maatschappelijke context
  • de verschijningsvormen van ADHD bij jongens en meisjes, uitgesplitst naar de volgende leeftijdsgebieden: 0-6 jarigen, 6-12 jarigen en adolescenten
  • handelingsgerichte diagnostiek van ADHD bij kinderen en jeugdigen
  • de rol van executieve functies bij ADHD
  • differentiaal diagnostiek en comorbiditeit
  • psycho-educatie en medicatie
  • multimodale behandeling van kinderen (6-12 jaar), jongeren (12-18 jaar), ouders en onderwijsmedewerkers, vanuit een cognitief gedragstherapeutisch perspectief
  • ontwikkelingen op het gebied van behandeling van ADHD, o.a. mindfulness, games en eliminatiedieet

  Er wordt een verbinding gelegd tussen theorie en praktijk en een koppeling gemaakt naar de praktijk van de deelnemers.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Ma. 11 november 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 25 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 9 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Verpleegkundig specialist

 • Docenten
  dr. Pinés Nuku

  dr. Pinés Nuku

  Dr. Pinés Nuku is klinisch psycholoog/psychotherapeut, werkzaam bij Reinier van Arkel.Lees meer
 • Literatuur
  • Tinteren, H. van, ADHD: niet alleen maar druk (2001) 143 pagina’s ISBN 9789043900621.
  • Barkley, R.A. Twaalf principes voor het opvoeden van een kind met ADHD (2021) 253 pagina's ISBN 9789057125584
 • Reviews