IMH module 7: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met psychopathologie  (IM2407)

Onderdeel van de opleiding IMH-specialist

€ 810

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 3 september 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe stimuleer je het opbouwen van een veilige band tussen ouders met persoonlijkheidsproblematiek en hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze module ontdek je hoe je deze ouders voorbereidt op wat hun kindje nodig heeft en oefen je met gesprekstechnieken en interventies met deze ouders. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van het opleidingstraject IMH-specialist.
 
 • Inhoud

  Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor (aanstaande) ouders en zeer jonge kinderen (9 maanden tot 6 jaar) binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is gericht op het beïnvloeden van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie waardoor de professional bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling en het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind.

  Gezonde, veilige hechting tussen (aanstaande) ouder(s) en kind en het omgaan met stress is een uitdaging voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Deze ouder(s) beschikken niet vanzelf over vaardigheden als: mentaliseren, verplaatsen in wat het kind nodig heeft, invoelend reageren op de emotieregulatie van de baby, structuur bieden maar ook exploratieruimte bieden aan de peuter en het meespelen met het fantasiespel van de kleuter. De onvoorspelbaarheid van het kind en de signalen die het geeft, kunnen voor ouders met persoonlijkheidsproblemen een raadsel en één bron van stress zijn. De behandelaar heeft de verantwoordelijkheid om de aanstaande ouder(s) met persoonlijkheidsproblemen mede hierop voor te bereiden. Hoe verloopt dat? Welke gesprekstechniek en interventies hanteer je hierbij? Hoe kun je hierin samenwerken met andere gezinsleden, betrokkenen (al dan niet andere professionals) rondom het systeem?
   
  Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist. Je volgt bij de IMH-opleidingen altijd eerst module 1. Daarna is het mogelijk om in je eigen tempo de route IMH-consulent (voorheen generalist) of de route IMH-specialist te volgen. Module 8 maakt verplicht onderdeel uit van de IMH-specialist route. Om met deze module te kunnen starten, moet je al gestart zijn met module 3 (baby-observatie). Deze modules kunnen naast elkaar worden gevolgd. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules. Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.

  De volgende onderdelen maken deel uit van de cursus:

  • De emotionele ontwikkeling als basis van gedrag bij dieren en mensen
  • De ontwikkeling van mentaliserend vermogen
  • Mentaliseren in relatie tot ouderschap
  • Regulatie van stress en het vermogen tot mentaliseren
  • De invloed van psychopathologie (persoonlijkheidsstoornis, ASS, ADHD, LVB) op het ouderschap en de ouder-kindrelatie
  • Niet mentaliseren herkennen
  • Enkele interventies oefenen om mentaliseren te bevorderen
  • Tegenoverdracht herkennen en hanteren
  • Herkennen welke invloed psychopathologie bij ouders heeft op ouderschap
  • Rekening houden met psychopathologie bij ouders bij het indiceren van behandeling
  • De invloed van psychopathologie bij ouders op je eigen functioneren herkennen en bespreken
  • Oefenen met bovenstaande aan de hand van eigen casuïstiek

  Wat leer je?

  • Je leert over mentaliseren in de ontwikkeling en meer inzicht in de invloed van psychopathologie op het (aanstaande) ouderschap en op de ouder-kindrelatie
  • Je doet inzicht op over de regulatie van stress bij (aanstaande) ouders met persoonlijkheidsstoornissen en heb je interventies geprobeerd om mentaliseren te herstellen en tegenoverdracht om te buigen in helpende interventies

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Toetsen

  T.b.v. accreditatie wordt er getoetst. We maken nog bekend in welke vorm dat gebeurt.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Di. 8 oktober 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 12 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
  Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

 • Docenten
  drs. Margreet Hornstra Moedt

  drs. Margreet Hornstra Moedt

  Margreet Hornstra Moedt is al ruim 10 jaar IMH-specialist en als zodanig lid van de vereniging DAIMH. Ze werkt als Gz-psycholoog en psychotherapeut bij Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, onder andere bij de polikliniek 0-6. Sinds augustus 2019 is ze hoofdopleider van de IMH-opleidingen met de focus IMH-specialist. Verder is Margreet lid van de opleidingscommissie en de curriculumcommissie, en sinds 2018 docent bij de IMH-opleiding van de RINO Groep. Daarvoor heeft ze lesgegeven als IMH-docent bij verschillende Gz-opleidingen en bij de opleiding tot schoolpsycholoog.Lees meer
  drs. E.H.A. (Alet) Meurs

  drs. E.H.A. (Alet) Meurs

  Alet Meurs is klinisch psycholoog - psychotherapeut, systeemtherapeut en IMH specialist. Zij is supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor psychotherapie. Zij werkt binnen de specialistische GGZ met gezinnen met zowel jonge kinderen als adolescenten.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C. & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum. ISBN 9789023248491
  • Brok, C. & Zeeuw, M. de (2008). Er zijn voor je kind. ISBN 9789023244011
 • Reviews