Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1  (F2409)

€ 1.195

Inschrijven

Mogelijk t/m 26 juli 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
De 'Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)' is een omstreden diagnose, die ondanks een plek in de DSM-5 onderwerp van discussie blijft. Het ontbreken van voldoende en gedegen onderzoek naar behandeling leidt ertoe dat mensen met deze diagnose vaak moeite hebben om een passend behandelaanbod te vinden. Er is naast DIS meestal sprake van comorbiditeit en de meest gangbare behandelingen gericht op hechtingsproblematiek en/of PTSS (die wel goed onderzocht zijn) schieten in de praktijk vaak tekort.
 
 • Inhoud

  Deze cursus biedt praktische handvatten om de behandeling van cliënten vorm te geven en indien mogelijk, toe te werken naar traumaverwerking. Vanuit de richtlijnen van de International Society for the Study of Trauma and Dissociation (2011) wordt uitleg gegeven over de drie fasebehandeling, de theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid en de implicaties voor behandeling. Centraal staat de eerste fase van behandeling, stabilisatie, symptoomreductie en veiligheid. De focus in deze eerste fase is het bevorderen van de interne samenwerking en het co-bewustzijn om beter in staat te zijn tot grip op jezelf en sturing geven aan denken, voelen en handelen in het hier-en-nu. De cursus biedt praktische handvatten om de behandeling van cliënten vorm te geven en toe te werken naar traumaverwerking. 

  Er zullen verschillende methodieken en interventies behandeld worden, die bruikbaar zijn voor zowel de behandeling van ernstige hechtingsproblemen als de (complexe) PTSS-klachten. Daarnaast wordt er ingegaan op een lopend onderzoek naar schematherapie bij DIS, waarbij de rationale van de bij deze doelgroep nog weinig onderzochte therapie wordt besproken. Ook worden de implicaties voor de klinische praktijk en de ervaringen van de behandelaren besproken. Er zal worden geoefend met deeltechnieken van de behandeling met Schematherapie. Ten slotte zullen we ook stil staan bij een specifieke vorm van vroegkinderlijk trauma, namelijk georganiseerd en/of ritueel misbruik. Deze cursus bestaat uit presentaties, casuïstiek bespreken en rollenspelen. Tijdens de derde lesdag zullen de fase 1 technieken de gehele dag worden geoefend met een trainingsacteur. Er wordt middels een link de gelegenheid gegeven om een documentaire over ritueel misbruik te bekijken, om daarna plenair eventuele vragen te bespreken en te discussiëren. Er is tot slot ook een ervaringsdeskundige aan het woord over hoe het is om met deze diagnose te leven en ervoor behandeld te worden. 

  De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • Het drie fasenmodel voor de behandeling van ernstig getraumatiseerde mensen
  • De theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid
  • Overzicht van stappen in de eerste fase van de behandeling, waaronder het belang van een goed en helder therapeutisch kader; specifieke problemen in de therapeutisch relatie; overdracht en tegenoverdracht waaronder machteloosheid/overbelasting/uitputting van de therapeut, maar ook overbetrokkenheid
  • Schematherapie bij DIS, de rationale van het onderzoek, de implicaties voor de klinische praktijk, ervaringen van de therapeuten en cliënten en demonstratie van enkele oefeningen.
  • Kennismaken & omgaan met een specifieke vorm van vroegkinderlijke traumatisering; georganiseerd en/of ritueel misbruik

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over de theorie van structurele dissociatie dat ten grondslag ligt aan de behandeling
  • Je leert over verschillende gangbare behandelvormen en de evt. aanpassingen die nodig zijn vanuit het theoretische model
  • Je doet inzicht op over de laatste stand van zaken m.b.t. het wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van schematherapie bij DIS. Stilstaan bij de klinische implicaties hiervan.
  • Je leert over de dynamiek die kan gaan spelen tussen jou en de cliënt
  • Je ontwikkelt vaardigheden met betrekking tot de bejegening, het inzetten van interventies t.b.v. de integratie en het begrenzen van destructief en ondermijnend gedrag t.a.v. verandering
  • Je ontwikkelt vaardigheden in de valkuilen die zich kunnen voordoen gedurende de behandeling en tips om deze te voorkomen of te herstellen
  • Je leert over georganiseerd en/of ritueel misbruik en kunt het in context plaatsen

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Je rondt de cursus af met een reflectieverslag met betrekking tot je eigen tegenoverdracht richting ernstig getraumatiseerde mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis en de mogelijke valkuilen.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Vr. 30 augustus 2024 van 9.30-16.30 uur, Utrecht
  Vr. 13 september van 9.30-16.30 uur, Utrecht
  Vr. 20 september van 9.30-16.30 uur, Utrecht
  Vr. 27 september van 9.30-16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 24 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Psychiater
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

 • Docenten
  drs. Christel Kraaij

  drs. Christel Kraaij

  Drs. Christel Kraaij is klinisch psycholoog-psychotherapeut en mede-eigenaar van Trauma en Transitie, een kleine SGGZ-instelling, gericht op het behandelen van volwassenen die kampen met de gevolgen van (vroeg)kinderlijk trauma. Ze behandelt cliënten met DIS. Daarnaast doet ze second opinions als er vragen zijn met betrekking tot de diagnose en/of de behandelbaarheid van mensen met een ernstige dissociatieve stoornis. Ook geeft ze supervisie. Ten slotte ligt haar affiniteit bij cliënten met een voorgeschiedenis van georganiseerd en/of ritueel misbruik, al dan niet doorgaand. Ze heeft meegewerkt aan artikelen, documentaires over dit thema en geeft regelmatig lezingen en deskundigheidsbevordering.
  Lees meer
  drs. Edith Tjoa

  drs. Edith Tjoa

  Edith Tjoa is klinisch psycholoog, werkzaam bij PsyQ Parnassia Groep.Lees meer
  drs. Susanne Wegen

  drs. Susanne Wegen

  Susanne Wegen is werkzaam bij Splinter GGZ als directeur Zorg/klinisch psycholoog/psychotherapeutLees meer
 • Literatuur
 • Reviews
  'Er wordt gebruik gemaakt van veel verschillende lesvormen'
  Er wordt gebruik gemaakt van veel verschillende lesvormen waaronder theorie, casus bespreking, gastdocenten, trainingsacteur en ervaringsdeskundige. Dit maakt het geheel afwisselend en compleet. - Anoniem