Tweedaagse cursus Werkbegeleiding en supervisie  (B2538)

€ 695

Selecteer uitvoering:
Inschrijven wachtlijst

Mogelijk t/m 18 februari 2025

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Wat zijn de kaders van werkbegeleiding en supervisie? In deze cursus worden deze verschillende rollen verhelderd, met de daarbij horende taken en verantwoordelijkheden. We verbinden de theorie hierover met de ervaringen en casuïstiek van de deelnemers. Je leert de dilemma’s die je in deze rollen kunt tegenkomen herkennen en hanteren. Er is veel aandacht voor leerprocessen: hoe help je de deelnemer om professionele vaardigheden en de bijbehorende attitude te ontwikkelen.
 
 • Inhoud

  In de cursus komen theoretische achtergronden en leeraspecten van supervisie en werkbegeleiding aan bod, waarbij we ingaan op overeenkomsten en verschillen en de brede context van de (BIG-) opleiding. Tevens besteden we aandacht aan de afbakening ten opzichte van psychotherapie en leertherapie, en aan parallelle kenmerken in de processen in deze begeleidingsvormen. Centraal staat hierbij wat de werkbegeleider/supervisor kan bijdragen aan het leren en ontwikkelen van de beginnend professional. 

  In deze cursus maak je kennis met modellen en didactische werkvormen die bruikbaar zijn in het vormgeven van werkbegeleiding en supervisie. Daarbij gaat het onder andere over hoe je gesprekken vormgeeft en aansluit bij de ontwikkeling en fase van de opleiding. De aangereikte werkvormen zijn gebaseerd op didactische kennis, en op wetenschappelijk onderzochte supervisiemodellen. Het onderwerp stagnaties in werkbegeleiding en supervisie komt aan bod, waarbij casuïstiek van de deelnemers wordt uitgewerkt en de aangereikte werkwijzen en modellen gebruikt worden om het proces op gang te helpen.

  Wil je meer leren over het hanteren van problemen en dilemma’s in werkbegeleiding en supervisie? Bekijk dan deze eendaagse cursus.

  Wat leer je?

  • Oriëntatie op doelen en taken van de supervisor, werkbegeleider, regiebehandelaar en praktijkopleider. Overeenkomsten/overlap en verschillen
  • Contracteren en afspraken bij aanvang
  • Hoe sluit je aan bij de ontwikkelingsfase van deelnemers en breng je hen een stap verder?
  • Welke didactische vaardigheden kan je hierbij inzetten: o.a. hoe geef je feedback, hoe concretiseer je wat de deelnemer zou moeten laten zien? 
  • Hoe maak je een keuze tussen de verschillende invalshoeken die binnen de werkbegeleiding en supervisie aan bod kunnen en dienen te komen? 
  • Je krijgt zicht op veel voorkomende dilemma’s in de opleidingspraktijk, bijvoorbeeld door rolvermenging, niet functionerende opleidelingen of niet geschikte werkplekken.
  • Stagnaties analyseren en hanteren: problemen in de context, in de werkrelatie werkbegeleider/supervisor en opleideling of in de behandelrelatie, tekort aan competenties bij de supervisant
  • Leren feedback te geven en te ontvangen als middel om improductieve interacties in werkbegeleiding/supervisie te doorbreken en relaties te repareren
  • Evalueren, toetsen en beoordelen 
  • Welke handvatten zijn behulpzaam om je rol als poortwachter optimaal te vervullen? 
  • Persoonsgerichte versus methodische supervisie/werkbegeleiding: welke werkwijze hanteren binnen dit spectrum?
  • Hanteren van culturele en ethische aspecten
  • Inzicht verwerven in de veranderende rol van opleiders in competentiegerichte opleidingen

  Werkwijze

  Deze cursus is gericht op het versterken van je competenties als begeleider van een lerende professional. De verschillende rollen worden verhelderd, met de daarbij horende taken en verantwoordelijkheden. We verbinden de theorie met de ervaringen en casuïstiek van deelnemers. Je leert de dilemma’s die je in deze rollen kunt tegenkomen herkennen en hanteren. Er is veel aandacht voor leerprocessen: hoe help je de opleideling om professionele vaardigheden en de bijbehorende attitude te ontwikkelen.

  Tijdens de cursus maakt iedere werkbegeleider/supervisor een sterkte/zwakte analyse van de eigen competenties als werkbegeleider/supervisor. Ook is er ruimte om stil te staan bij (de ontwikkeling van) een eigen stijl als werkbegeleider en supervisor. Door de lesdagen heen illustreren de docenten verschillende onderdelen aan de hand van videomateriaal en demonstraties.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Presentatie van een casus of dilemma vanuit de eigen praktijk. Bijdragen aan het uitwerken van de casuïstiek tijdens de bijeenkomsten.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums

  Datums

  Di. 25 maart 2025 van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Di. 8 april van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Beroepsregistratie

  Deze cursus kan als nascholing gevolgd worden t.b.v. herregistratie in het NVP-supervisorenregister.

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de training met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Psychiater
  • Werkbegeleiders die al enige ervaring hebben met het geven van werkbegeleiding
  • (Beginnende) supervisoren (behandeling en diagnostiek) 
  Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de kaders die behandeld zijn in de basiscursus werkbegeleiding.

 • Docenten
  drs. José van Reijen

  drs. José van Reijen

  José van Reijen is klinisch psycholoog en psychotherapeut, supervisor en docent NVP, VGCt en NVGP. Zij is werkzaam in de eigen praktijk en als docent in de BIG-opleidingen, daarnaast geeft zij door de NVP en VGCt erkende supervisorencursussen.Lees meer
  dr. Salvatore Vitale PhD

  dr. Salvatore Vitale PhD

  Salvatore Vitale is klinisch psycholoog-psychotherapeut, supervisor NVP. Hij is werkzaam in eigen praktijk. Hij verzorgt tevens postdoctoraal onderwijs voor de RINO Groep in Utrecht. Daarnaast is hij Specialistisch groepstherapeut en supervisor NVGP.
  Lees meer
 • Literatuur
  Beunderman, R., Colijn S., Geertjens. L. & Van der Maas, F.M.B. (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de ggz. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN: 9789058983077

  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews