Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker  (SY24C)

Basis- en verdiepingscursus

€ 2.095

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 2 september 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als systeemtherapeutisch medewerker betrek je het sociale systeem rond mensen bij de aanpak van relatie- en gezinsproblemen. In deze opleiding leg je hiervoor de theoretische basis en oefen je met (gespreks)vaardigheden, interventies en attitude. Zo word je competent in het toepassen van jouw therapeutische interventievaardigheden bij het werken met paren, gezinnen en grotere systemen in een institutionele setting.
 
 • Inhoud

  In de praktijk van psychosociale en psychiatrische hulpverlening hebben professionals bij uitstek te maken met een grote diversiteit aan hulpvragen en problematieken die zelden geïsoleerd, los van de omgeving van de cliënt, behandeld kunnen worden. De systeemtheorie biedt mogelijkheden om het sociale systeem te betrekken bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen. Daarmee is systeemgericht werken voor veel teams binnen de ambulante en klinische ggz, het algemeen maatschappelijk werk, de jeugdzorg, de verslavingszorg, de forensische psychiatrie en aanverwante organisaties een belangrijk uitgangspunt.

  Het werken op basis van principes van de systeemtheorie vereist kennis en kunde. De opleiding systeemtherapeutisch medewerker biedt een theoretisch kader, maar vooral ook praktische toepassingen voor jouw alledaagse hulpverleningspraktijk. Voor het opleiden van hulpverleners op het gebied van systeemtherapie werkt de RINO Groep samen met de NVRG. Deze basisopleiding biedt geen toegang tot het register van de NVRG. Als je als deelnemer na afronding van de opleiding de wens hebt om je verder te ontwikkelen in het systemisch gedachtengoed en de registratie van de NVRG wil behalen, dan kan je jezelf aanmelden voor de opleiding systeemtherapeutisch werker van de RINO Groep (post-hbo opleiding tot NVRG-systeemtherapeutisch werker). Daarnaast is het mogelijk om je aan te melden voor de opleiding systeemspecialist van het NKS, een tweejarige opleiding op master-niveau voor de hbo-opgeleide hulpverlener (nks@systeemspecialist.com).

  Basisdeel
  Theoretische kaders krijgen de nodige aandacht, maar het werken aan praktische vaardigheden staat op de voorgrond. Aan de orde komen:

  • inleiding en toelichting op basisbegrippen uit de systeembenadering, waaronder circulaire causaliteit, hiërarchie, grenzen, coalitie, structuur, dyade, triade
  • communicatietheorie; uitgangspunten en vaardigheden
  • (gezins)therapeutische strategieën, technieken en vaardigheden
  • inbedding van een systeemgerichte benadering in organisaties

  Verdiepingsdeel
  Aan de orde komen:
  • systeemdiagnostisch onderzoek
  • niveaus van communicatie (relatiedefinities en probleemdefiniëring)
  • herpositionering binnen sociale systemen
  • redundante/(herhalings)patronen
  • oplossingen van de eerste en tweede orde
  • dominante verhalen en heersende opvattingen (belief systems)
  • externaliserende/personaliserende technieken

  Wat leer je?

  De opleiding is verdeeld in een basis- en een verdiepingsdeel.

  Het basisdeel:

  • Je leert over de belangrijkste en actuele principes van systeemgericht werken.
  • Je ontwikkelt (gespreks)vaardigheden en een attitude op basis van deze principes.
  • Je doet inzicht op over mogelijkheden om binnen jouw organisatie systeemgericht te kunnen werken.
  Het verdiepingsdeel:
  • Je leert over enkele belangrijke theoretische principes.
  • Je doet ervaring op met het toepassen van jouw therapeutische interventievaardigheden bij het werken met paren, gezinnen en grotere systemen in een institutionele setting.

  Werkwijze

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datums

  Datums

  wo. 11 september van 9.30-16.30 uur
  wo. 18 september van 9.30-16.30 uur
  wo. 16 oktober van 9.30-16.30 uur
  wo. 6 november van 9.30-16.30 uur
  wo. 20 november van 9.00-17.30 uur
  wo. 4 december van 9.00-17.30 uur
  wo. 18 december van 9.00-17.30 uur

  (Omvang: 48 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  Je werkt in de praktijk met partners, gezinnen en/of andere systemen.

 • Docenten
  Martin Knippers

  Martin Knippers

  Martin Knippers is systeemtherapeut, opleider en trainer. Hij is/was jaren werkzaam bij onder andere de Reinier van Arkelgroep, Kinder- en Jeugdpsychiatrie, volwassen psychiatrie en jeugdhulpverlening.Lees meer
 • Literatuur
  Aanbevolen literatuur:
  • Systemisch werken, een relationeel kompas voor hulpverleners. Anke Savenije Justine van Lawick Ellen Reijmers. ISBN: 9789058983169, 1e druk, september 2018
  • Anders kijken, theorie en praktijk van de systeembenadering. Joop Willemse. ISBN: 9789036808439, 3e druk, april 2015.
  • De Familieziel. Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan. ISBN: 9789035140691, 1e druk, november 2013
  • Beschermjassen transculturele hulp aan families. Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan. ISBN: 9789023254553, 5e druk, maart 2016
  • Contextuele hulpverlening. Karlan van Ieperen -Schelhaas. ISBN: 9789036825467, 3e druk, oktober 2020
  • De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. P. Watzlawick, J.H. Beavin. ISBN: 9789060012185, 2e druk, november 1974 
  • Een Psychische Stoornis heb je niet alleen/praten met families & naastbetrokkenen. Jan Baars en Erwin van Meekeren. Uitgeverij Boom, ISBN 9789461058188
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

   
 • Reviews