Verrassende interventies bij behandeling van trauma, depressie en angst  (B2530)

Beelden spreken luider dan woorden

€ 595

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 7 april 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Wat doe je als je met cliënten op een dood punt in de behandeling belandt? Een interventie die ze iets laat zien of doen in plaats van alleen horen kan de oplossing zijn. Hoe dat werkt, leer je in deze cursus. Je ontdekt hoe je mensen op een andere manier kunt bereiken en een meer overtuigende leerervaring kunt aanbieden. Dat doe je door interventies visueel en tastbaar te maken, door ze te laten ervaren, te laten zien en te laten doen.
 
 • Inhoud

  Niet iedere behandeling verloopt zonder hindernissen: de cliënt is bijvoorbeeld sterk geremd, er is sprake van giftige zelfhaat, verlammende controlebehoefte of andere potentiële procesverstoorders. Standaardinterventies ‘pakken’ niet of niet voldoende. Een simpele, goedgerichte vraag of opmerking van de therapeut kan soms het proces over een dood punt heen tillen, maar heel vaak is een zwaarwegender interventie noodzakelijk: de cliënt laat zijn disfunctionele perspectief niet zomaar los! Hier kan een interventie die de cliënt iets laat zien of iets laat doen een oplossing zijn. Beelden spreken immers luider dan woorden; visuele of tastbare informatie is overtuigender dan uitsluitend verbale informatie.

  Dag 1:

  • introductie en theoretische fundering
  • impact van verbale informatie vs. visuele en experiëntiële informatie: zelf ervaren
  • het continuüm van woorden naar daden
  • presentatie van scala aan elementen die toegevoegd kunnen worden om interventies te versterken

  Dag 2:
  • ontdekken, activeren en ontwikkelen van uw eigen creativiteit in het ontwerpen van interventies
  • onderzoeken van blokkerende factoren
  • specifieke strategieën en interventies
  • bespreken diverse behandeltechnieken, mogelijkheid om eigen casusmateriaal in te brengen

  Wat leer je?

  Een Chinees gezegde over leren luidt: ‘Horen is vergeten, zien is begrijpen, doen is kunnen.’ In deze workshop leer je:

  • hoe je verbale interventies (horen) kunt vertalen in beeldtaal (zien) en symbolisch handelen (doen), waarmee jouw interventies een meerwaarde krijgen.
  • systematisch vertalen van woord naar metafoor, naar beeld, naar object
  • hoe je cliënten op een andere manier kunt bereiken en een meer overtuigende leerervaring kunt aanbieden door interventies visueel en tastbaar te maken, de cliënt te laten ervaren, te laten zien en doen.

  Werkwijze

  Tijdens deze cursus worden vele toepassingen van visuele technieken getoond en worden er experiëntiële oefeningen gedaan in tweetallen.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  De cursus wordt afgerond met een toets in de vorm van een casus met interventies.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums
  Ma. 12 mei 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 26 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Arts
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  drs. Joany Spierings

  drs. Joany Spierings

  Joany Spierings is Gz-psycholoog/psychotherapeut en EMDR supervisor. Zij heeft meer dan 45 jaar werkervaring in de ggz met als expertise persoonlijkheidsstoornissen en traumagerelateerde stoornissen. Daarnaast verzorgt zij cursussen en spreekt op (EMDR) congressen over complex trauma en gecompliceerde rouw in vele landen binnen en buiten Europa. Ook heeft zij deel uitgemaakt van een groot aantal humanitaire EMDR projecten.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews