Postmaster opleiding speltherapie: Spel als psychotherapeutische interventie  (SL25A)

€ 4.995

Inschrijven wachtlijst

Mogelijk t/m 20 december 2024

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Kinderen drukken zich het beste uit in hun spel. Zo kunnen zij hun gevoelens en (nare) ervaringen uitspelen, nieuw gedrag uitproberen, en een andere kijk op zichzelf en de gebeurtenissen om hen heen ontwikkelen. In deze opleiding Speltherapie maak je diepgaand kennis met spelpsychotherapeutische inzichten en technieken, en leer je ook de specifieke manier van kijken, denken en handelen toepassen die jou tot een vakkundige speltherapeut maakt.
 
 • Inhoud

  Middels spel kun je kinderen helpen om op een andere manier met hun moeilijke situaties om te gaan, hun angsten te verminderen, hun gevoelens te leren verwoorden en trauma’s te verwerken. Hierdoor kan de vaak gestagneerde ontwikkeling van een kind weer op gang komen. Bij dit proces heb je als behandelaar de ouders hard nodig. Daar wordt in deze opleiding dan ook ruim aandacht aan besteed.
  Ook leer je hoe je als behandelaar een relatie opbouwt met een kind waarin hij of zij zich veilig voelt, zijn situatie volledig leert begrijpen en vanuit daar mogelijkheden vindt om met zijn of haar situatie en gevoelens om te gaan.

  Onderwerpen die aan de orde komen:

  • speltheorie
  • therapeutisch kader
  • speldiagnostiek
  • betekenisanalyse
  • speltechnieken
  • afstemmen met ouders
  • spelgenogram
  • spel bij specifieke doelgroepen (trauma, hechting, kinderen met een beperking)
    
  Deze cursus is géén opleiding tot het beroep psychotherapeut. Na het volgen van deze opleiding mag je de titel spelpsychotherapeut alleen voeren als je al een BIG-registratie als psychotherapeut hebt.

  Wat leer je?

  • Je doet ervaring op met spel gebruiken in diagnostische processen.
  • Je doet inzicht op over spel als aanvullend behandelmiddel in je toolbox.
  • Je leert werken met spel in behandelingen bij kinderen met enkelvoudige en complexe problematiek.
  • Je ontwikkelt vaardigheden in ouders actief te betrekken in het behandelproces van het kind.

  Werkwijze

  Theorie en praktische oefening
  Iedere klassikale lesdag staat een nieuw onderwerp centraal, waarbij theorie en praktijkoefeningen elkaar afwisselen. De analyse van de betekenis van het spelmateriaal met de daarbij behorende interventies vormen de rode draad en komen iedere les terug. Dit betekent dat van jou wordt verwacht dat je gefilmde spelsessies kunt inbrengen; (verbatim) uitgewerkte vignetten is eventueel ook mogelijk.

  Eigen spelervaring en intervisie
  De opleiding heeft naast bovengenoemde onderwerpen (13 lesdagen), één dag ‘eigen spelervaring’ en twee intervisiedagen. De lesdagen met ‘eigen spelervaring’ vinden plaats in een instelling met spelkamer. Iedere deelnemer zal op deze lesdag zelf ervaren hoe het is om als cliënt in een spelkamer te mogen spelen.

  Tijdens de intervisiedagen wordt in twee subgroepen gewerkt. Elke subgroep wordt begeleid door een docent. Iedere deelnemer brengt met beeldmateriaal een eigen casus in, die in de subgroep grondig wordt besproken.

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Vr. 24 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 7 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 28 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 14 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 28 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 11 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 18 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 9 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 23 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 6 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 20 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 5 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 19 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 3 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 17 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 7 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 21 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  De reserve data zijn: 27 juni en 28 november 2025. De data zijn nog onder voorbehoud.

  (Omvang: 102 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  Deze opleiding is bedoeld voor gedragswetenschappers die werken met kinderen tussen de 3 en 11 jaar, inclusief kinderen (en volwassenen) met een licht verstandelijke beperking.

 • Docenten
  drs. Linda Klein

  drs. Linda Klein

  Linda Klein is Orthopedagoog Generalist, klinisch psycholoog BIG, gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychotherapie en supervisor/leertherapeut (VKJP). Linda is werkzaam binnen het Psychotherapeuten Team Bussum.

  Lees meer
  Mechel Oortgijs MSc

  Mechel Oortgijs MSc

  Mechel Oortgijs is Gz-psycholoog BIG en orthopedagoog. Zij  is werkzaam bij expertisecentrum Advidium; polikliniek van ‘s Heeren Loo. Daarnaast heeft Mechel een eigen buitenpraktijk voor therapie, ouderbegeleiding en supervisie.Lees meer
  drs. Els van der Ploeg

  drs. Els van der Ploeg

  Els van der Ploeg is klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VKJP en praktijkopleider. Zij is werkzaam bij Yulius bij de polikliniek en kliniek voor kinderen en jongeren met trauma en hechtingsproblematiek.Lees meer
  drs. Femke Versseput

  drs. Femke Versseput

 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Groothoff, E., Jamin, H. & De Beer-Hoefnagels, E. (2009) Spel in psychotherapie: theorie, techniek en toepassing. Van Gorcum, Assen. ISBN 9-789023-245872. (Dit boek is soms niet beschikbaar, je wordt door ons geïnformeerd als het boek alsnog beschikbaar komt)
  • Gil, E. (2006). Helping abused and traumatized children, Integrating directive and nondirective approaches, New York, London. The Guilford Press. ISBN: 9781609184742
  • Struik, A (2021 derde editie) Slapende honden? Wakker maken! Een behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen. Pearson Benelux B.V. EAN: 9789043038751 
 • Reviews