Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ: POH-GGZ (blended)  (PH24A)

€ 4.915

Inschrijven

Mogelijk t/m 20 augustus 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als praktijkondersteuner GGZ ben je op een laagdrempelige manier van grote betekenis in het leven van patiënten met psychische problemen in de huisartsenpraktijk. In deze opleiding doe je alle vaardigheden op die je nodig hebt: van vraagverheldering, signalering en screening tot begeleiding, behandeling en advisering. De opleiding kent de nieuwste manieren van leren die praktijk en theorie op een fijne manier samenbrengt. Zo ontwikkel jij je professionele rol als POH-GGZ.
 
 • Inhoud

  Heb je een werkplek, stage- of werkervaringsplek met een praktijkbegeleider en wil je in september met de opleiding beginnen? Schrijf je nu in, deze opleiding gaat zeker van start.

  Wat doe je als POH-GGZ?

  Belangrijke taken van de POH-GGZ zijn probleemverheldering, screening, het opstellen en bespreken van een zorgplan, het geven van psycho-educatie en het begeleiden of ondersteunen bij zelfmanagement of het bieden van begeleiding/behandeling bij lichte tot matig ernstige psychische klachten. Je werkt evidence-based en gebruikt gestandaardiseerde meetinstrumenten. Daarnaast heeft terugval- en zorggerelateerde preventie, een duidelijke plaats in jouw werk als POH-GGZ.

  De POH-GGZ houdt rekening met de leefomgeving, de behoeften en (on)mogelijkheden van de patiënt. Je werkt nauw samen met de huisarts en het ondersteunende team. Naast overleg met de huisarts, stem je de behandeling ook af met bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater of je consulteert deze voor een verwijzing bij (een vermoeden van) psychopathologie. Chronisch psychiatrische patiënten begeleid je vaak zelf. Je stemt taken op elkaar af, zodat gezamenlijk de beste zorg wordt geboden, passend bij de diversiteit aan problematiek en doelgroepen waarmee de POH-GGZ in de praktijk te maken krijgt.
   

  De volgende inhoud wordt behandeld:

  • HIS volgens ADEPD; positionering en taken van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk
  • Standaarden, referentiekader en klachtanamnese
  • KOP-model
  • Cognitief-gedragstherapeutische interventies en e-health
  • CGT-interventies bij werkgerelateerde stress/overspanning
  • ACT
  • Psychopathologie en psychofarmaca bij volwassenen
  • Chronisch psychiatrische problematiek en herstelgericht werken, crisis
  • Psychopathologie en psychofarmaca bij kind en jeugd respectievelijk ouderen
  • Begeleiden van ouderen en begeleiden van kinderen en hun ouders bij veelvoorkomende problematiek & meldcode
  • Communiceren over aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)
  • Suïcidepreventie (dit onderdeel wordt verzorgt door 113)
  • Verliesverwerking
  • Motiverende gesprekstechnieken
  • Oplossingsgericht werken en positieve gezondheid
  • Sekse en genderspecifieke zorg door de POH-GGZ
  • Juridische aspecten
  • Afsluiting hulpverleningstraject en terugvalpreventie

  Wat leer je?

  • Je ontwikkelt alle competenties die jou in staat stellen jouw rol als POH-GGZ op een professionele, evidence-based manier te vervullen. De opleiding sluit aan op het nieuwe functie- en competentieprofiel voor de POH-GGZ (Landelijk Overleg POH-GGZ, 2020).
  • Je leert om transdiagnostisch, methodisch en wetenschappelijk onderbouwd te werken.
  • Je leert veel gebruikte richtlijnen (NHG, Akwa GGZ) te gebruiken en kortdurende interventies en behandelingen (zoals CGT) toe te passen.
  • Je leert reflecteren, presenteren en feedback geven/ontvangen om je te positioneren en adequaat te kunnen samenwerken.
  • Je vult voorafgaande aan de opleiding een nulmeting in, waardoor je inzicht krijgt in jouw vertrekpunt op de vereiste competenties. De hoofdopleider leest hierin mee. Daarna volgen nog een tussenmeting en een eindmeting. Deze geven inzicht in de ontwikkeling van je competenties als POH-GGZ.

  Werkwijze

  Intervisie maakt een belangrijk deel uit van de opleiding. Het helpt jou om te (leren) reflecteren op je eigen doen, denken en voelen. Gekwalificeerde intervisoren begeleiden de methodisch gestructureerde intervisie zodat jij vaardigheden ontwikkelt om zelfstandig en onderbouwd deel te nemen aan een intervisiegroep of zelf een intervisiegroep kan starten. In de intervisie is er aandacht voor je eigen socialisatie en hoe deze een rol heeft bij overdracht en tegenoverdracht. Hierbij kijken we naar de persoonlijke versus de professionele identiteit. Al deze thema’s bespreken we in kleine supervisiegroepen (max. 8 deelnemers) en in relatie tot actuele casuïstiek waarmee jij in je huisartsenpraktijk te maken hebt.

  Blended opzet
  Iedere lesdag van deze opleiding bestaat uit een klassikale bijeenkomst van 6 uur en daarvoor 3 tot 4 uur aan online leeractiviteiten.

  In de online leeromgeving ga je aan de slag met het verwerken van de theorie. Dat doe je bijvoorbeeld door praktijkopdrachten te maken, casuïstiek te bekijken en hier samen met je collega-deelnemers op te reflecteren. Omdat je voorafgaande aan de lesdag al veel kennis opdoet, deze toepast in je eigen huisartsenpraktijk en hierop reflecteert met een studiegenoot, kom je voorbereid naar de lesdagen. Hierdoor is er tijdens de klassikale bijeenkomsten veel ruimte om je vaardigheden te oefenen, kennis verder te verdiepen en praktijkervaringen te bespreken.
   
  De klassikale lesdagen zijn ook interactief van opzet en gericht op het toepassen van theorie, bespreken van casuïstiek en dilemma’s, en het oefenen van evidence-based (gespreks-)technieken.
   
  De combinatie van online, praktijkgericht en samenwerkend leren in combinatie met actieve klassikale lessen en intervisie maakt deze blended opleiding tot POH-GGZ interactief en uitdagend. In deze opleiding verwachten we een actieve werkhouding en goede organisatorische vaardigheden: het voorbereiden van de lesdagen en het doornemen van de literatuur vragen tijd. Hou hier alvast rekening mee bij je planning.

  Deze uitvoering vindt deels klassikaal plaats en deels online, meestal via Zoom. Ook in de online lessen is veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Je bouwt gedurende de opleiding aan je portfolio. Hierin staan je praktijkopdrachten, peerfeedback, zelfbeoordelingen en korte reflecties. Aan het eind van de opleiding schrijf je een eindreflectie en een casusopdracht. Deze zal de docent beoordelen.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums
  Di. 3 september 2024 van 19.00 - 20.00 uur - Online kick-off
  Di. 10 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 26 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 9 oktober van 9.30 - 12.30 uur - Intervisie, Utrecht
  Do. 7 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 19 november van 9.00- 13.00 uur, Utrecht - Let op afwijkende start- en eindtijd
  Di. 3 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 11 december van 9.30 - 12.30 uur - Intervisie, Utrecht
  Di. 7 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 28 januari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 4 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 12 maart van 9.30 - 12.30 uur - Intervisie, Utrecht
  Di. 25 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 15 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 23 april van 9.30 - 12.30 uur - Intervisie, Utrecht
  Di. 13 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 3 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 11 juni van 9.30 - 12.30 uur - Intervisie, Utrecht
  Di. 24 juni van 9.30 - 12.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 77 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest, alle benodigde opdrachten hebt ingediend, actief hebt bijgedragen aan de intervisie en de selectieve toetsonderdelen met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker

  Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), toepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH, MWD, GGZ-agoog, Inservice B opgeleide verpleegkundige.
   
  Naast de hierboven genoemde vooropleidingseisen, is het nodig dat je minimaal twee jaar relevante begeleidings- en/of behandelervaring hebt met cliënten of patiënten in de ggz of in een aanverwante ggz-sector, bijvoorbeeld verslavingszorg of jeugdhulpverlening. Ook dien je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam te zijn, in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek met een praktijkbegeleider.

 • Docenten
  Liesbeth Mok BSW

  Hoofdopleider: Liesbeth Mok BSW

  Liesbeth Mok is hoofdopleider POH-GGZ en sinds 2013 praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ). Als POH-GGZ deed zij eerst ervaring op in een groot gezondheidscentrum en tegenwoordig werkt zij bij een kleinschalige praktijk. Liesbeth is hoofdredacteur van het Handboek POH-GGZ. Zij heeft een praktijk voor werkbegeleiding (o.a. supervisie en intervisie).Lees meer
  Maud Eimers MSc

  Maud Eimers MSc

  drs. Gertjan van Hinsberg

  drs. Gertjan van Hinsberg

  Gertjan van Hinsberg is Gz-psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en EMDR-practitioner. Hij is werkzaam bij RIO zorg in Den Haag.Lees meer
  Gerard Lohuis

  Gerard Lohuis

  Gerard Lohuis  is sociaal psychiatrisch verpleegkundige, docent en stafmedewerker bij Lentis. Hij heeft zeer ruime ervaring op het gebied van de oggz, zorgcoördinatie, rehabilitatie en dubbele diagnose problematiek. Hij is auteur van o.a. het boek ‘Van bemoei- naar groeizorg’. 
  Lees meer
  Evertine Schouten

  Evertine Schouten

  Evertine Schouten (1983) is een enthousiaste en betrokken trainer, coach en gezinsbehandelaar. In haar werk is ze altijd gericht op “het beste uit de ander halen”. Ze heeft ervaring opgedaan in de jeugdzorg, psychiatrie, verslavingszorg. Daarna heeft ze een aantal jaren gewerkt in de anonieme hulpverlening waar ze vele gesprekken met tieners en jongeren over suïcidaliteit heeft gevoerd. Als (gatekeeper)trainer kan Evertine op een zeer toegankelijke manier kwetsbare thema’s bespreekbaar maken. Ze weet tijdens trainingen met openheid, humor en gerichte vragen een veilige sfeer te creëren.
  Lees meer
  drs. Maret Zonneveld

  drs. Maret Zonneveld

  Maret Zonneveld is huisarts bij Zorg in Houten, voorzitter multidisciplinaire commissie angst/depressie van Zorg in Houten, schrijver multidisciplinaire zorgprogramma’s Angst en Depressie Zorg in Houten. Verder is zij betrokken bij ICT ondersteuning GGZ voor Zorg in Houten in samenwerking met KIS Topicus.Lees meer
 • Literatuur
  • Mok L. (red.) (2023). Handboek POH-GGZ. Leidraad voor behandeling van psychische klachten in de huisartsenpraktijk.
   Houten: Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036828710. 
 • Reviews