Mentaliseren Bevorderende Begeleiding bij cliënten met een verstandelijke beperking  (B2517)

Ook toepasbaar bij cliënten met een visuele beperking

€ 880

Inschrijven

Mogelijk t/m 22 april 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Mentaliseren is het vermogen om na te denken over de gedachten, emoties en bedoelingen die je eigen gedrag of het gedrag van anderen bepalen. In de MBT-cursus leer je hoe je mentaliseren kunt bevorderen bij cliënten met een verstandelijke (of visuele) beperking en bij jezelf. Dat helpt je om zo goed mogelijk met hen om te gaan en spanningen bij hen en jezelf te verminderen.
 
 • Inhoud

  Mentaliseren is het vermogen om na te denken over de gedachten, emoties, en bedoelingen die je eigen gedrag of het gedrag van anderen bepalen. Cliënten met een verstandelijke (en visuele) beperking en een problematische gehechtheid hebben moeite met hun stress- en emotieregulatie. Ze kunnen minder goed over zichzelf nadenken en hun gevoelens herkennen en uiten. Met andere woorden: hun mentaliserend vermogen is niet of minder goed ontwikkeld. Dit kan leiden tot probleemgedrag of psychische problemen. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB) een nieuwe methodiek. MBB is bekend als Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) binnen de ggz en is door de docenten vertaald naar het werkveld mensen met een verstandelijke (en visuele) beperking. In de cursus wordt ingegaan op hoe je mentaliseren kunt bevorderen bij jezelf en bij je cliënt.

  Begeleiders die cliënten - met soms ernstige gedragsproblemen - ondersteunen, ervaren nogal eens handelingsverlegenheid in hun werk. Belangrijk is het dan dat de begeleider zelf blijft mentaliseren en probeert om de spanning van de cliënt te verminderen. Dat betekent dat we niet alleen oog moeten hebben voor hoe het met de cliënt gaat, maar ook voor de hulpverlener, begeleider of leerkracht die in interactie met de cliënt is. Verstoringen in de interactie kunnen zowel te maken hebben met de cliënt als met de begeleider. Het bevorderen en in stand houden van een veilige gehechtheid bij kwetsbare cliënten geeft de beste uitgangspositie om te werken aan de ontwikkeling van hun mentaliserend vermogen.

  Onderwerpen die aan bod komen:

  • wat is mentaliseren?
  • wat is een mentaliseren bevorderende basishouding?
  • wat is de relatie tussen mentaliseren, stressregulatie en gehechtheid?
  • kinderen leren mentaliseren o.a. door hun spel en hoe gaat dat bij cliënten met een verstandelijke (en visuele) beperking of een ASS?
  • wat is goed mentaliseren en hoe herken je terugvallen in een niet-mentaliserende denkwijze?
  • verschillende dimensies van mentaliseren
  • toolbox mentaliseren bevorderende interventies voor de begeleider en cliënt als deze lage of hoge stress heeft
  Naast theorie wordt er ook praktisch geoefend met verschillende vaardigheden. Je kunt eigen casuïstiek inbrengen.

  Wat leer je?

  • Je ontwikkelt kennis over belangrijke theoretische begrippen: mentaliseren, gehechtheid en stressregulatie.
  • Je leert over de normale ontwikkeling van het mentaliseren bij kinderen en de specifieke aspecten bij de doelgroep kinderen met een verstandelijke en/of visuele beperking.
  • Je doet inzicht op over het herkennen van goed en beperkt of niet mentaliseren, bij jezelf en cliënten door het oefenen van vaardigheden in het methodisch kunnen toepassen van de MBB basishouding en de verschillende interventies. 

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Toetsen

  Je maakt na elke cursusdag een huiswerkopdracht om de methodiek toe te leren passen bij jezelf en jouw cliënten. Tijdens de cursusdagen worden deze opdrachten en ingebrachte casuïstiek besproken.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor o.a. Ons Tweede Thuis te Aalsmeer.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Di. 27 mei 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 10 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 1 juli van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 18 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut

 • Docenten
  dr. Paula Sterkenburg

  dr. Paula Sterkenburg

  Paula Sterkenburg is bijzonder Hoogleraar en Gz-psycholoog. Zij is werkzaam als behandelaar bij de afdeling Psychotherapie van Bartiméus in Doorn en als bijzonder hoogleraar 'Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT' aan de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Winnaar van o.a. de VGN gehandicaptenzorgprijs 2007 en Han Nakkenprijs 2012 en (mede)auteur van boeken en wetenschappelijke publicaties.Lees meer
  drs. Esther Tigchelaar

  drs. Esther Tigchelaar

  Esther Tigchelaar is sinds 1997 werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In eerste instantie is zij gestart als orthopedagoog bij Bartiméus waarna zij bij deze organisatie ook haar opleiding tot gz-psycholoog heeft gevolgd. Zij heeft zich al die jaren beziggehouden met diagnostiek en behandeling van psychische problematiek bij deze doelgroep waarbij ze zich met name heeft gespecialiseerd in gehechtheids-problematiek en trauma. Van 2006 tot 2018 is zij werkzaam bij Reinaerde waarvan een groot gedeelte bij de afdeling diagnostiek en behandeling. Via Abrona is zij sinds 2019 weer terug bij haar oorspronkelijke werkgever Bartiméus, op de afdeling Psychotherapie.
  Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Dekker, F., & Sterkenburg, P. (2015). Mentaliseren kan je leren: Introductie in Mentaliseren Bevorderende begeleiding (MBB) (1e druk). Doorn: Bartiméus reeks. ISBN: 9789491838354
  • Allen, J.G., Fonagy, P. & Bateman, A.W. (2008). Mentaliseren in de klinische praktijk (1e druk). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. ISBN: 9789057122774
 • Reviews