Vertaalslag van (ggz-)diagnostiek naar praktisch handelen in het basisonderwijs  (A2573)

€ 350

Inschrijven

Mogelijk t/m 11 december 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Met de invoering van het passend onderwijs volgen meer leerlingen dan voorheen les binnen het reguliere onderwijs. Er is sprake van een verzwaring van de populatie en vergroting van de diversiteit binnen de klas. Dit vraagt binnen en buiten de klas veel van een school. Vaak wordt de expertise vanuit de jeugdzorg of ggz gevraagd. Diagnostiek kan meer inzicht geven in de aard en ernst van de problematiek maar een vertaalslag is nodig om meer inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften.
 
 • Inhoud

  Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften vragen veel van de deskundigheid van onderwijsprofessionals in het basisonderwijs. Met deze cursus vergroot je je kennis en vaardigheden op dit gebied. Je leert diagnoses vertalen naar concrete onderwijsbehoeften en krijgt praktische handvatten om deze leerlingen nog beter te begeleiden en tot leren te brengen.

  Er wordt aandacht besteed aan:

  • het onderscheid tussen een probleem en een stoornis
  • ontwikkeling- en leerstoornissen van kinderen in de basisschoolleeftijd
  • werkhouding: wat is het? Wat zijn de executieve functies die hierop van invloed zijn? Wat zegt dit over het functioneren in de onderwijspraktijk?
  • intelligentieprofielen: wat zeggen ze? Wat vraagt dit van de onderwijspraktijk?
  • motiveringstechnieken: hoe blijf je als school gemotiveerd om een complexe leerling te begeleiden?
  • coachingstechnieken: hoe coach je als orthopedagoog/psycholoog de leerkrachten om met kinderen met 'moeilijk of lastig gedrag' in de klas om te gaan en tot leren te blijven stimuleren?
  • samenwerken met kind en ouders
  • samenwerking tussen leerkracht en orthopedagoog/psycholoog: spreken van dezelfde taal in belang van het kind
  • hoe zorg je voor een goede samenwerking in de begeleiding/behandeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?
   

   

  Wat leer je?

  Je vergroot je vaardigheden en kennis en krijgt praktische handvatten om in de dagelijkse praktijk van het basisonderwijs leerkrachten te begeleiden in de omgang met en het aansluiten op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

  Werkwijze

  Deze cursus wordt gegeven door een Gz-psycholoog uit de SGGZ die veel ervaring heeft in het scheidingsvlak tussen onderwijs en ggz, en een orthopedagoog/psycholoog met een eigen praktijk voor onderwijsbegeleiding met veel expertise in het basisonderwijs.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datum
  Wo. 15 januari 2025 van 9:30 - 16:30 uur, Utrecht

  (Omvang: 6 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog

 • Docenten
  drs. Immy Valk

  drs. Immy Valk

  Immy Valk is orthopedagoog. Zij is steeds op zoek naar de combinatie van de theorie en de praktijk in de klas.
  Ze heeft als coordinator leerlingenzorg bij cluster 3 gewerkt en op een reguliere basisschool als orthopedagoog. Nu werkt ze een dag per week als orthopedagoog op een VO school en werkt ze vanuit haar praktijk op verschillende basisscholen en voortgezet onderwijsscholen. Daarnaast neemt ze onderzoeken af bij leerlingen en geeft ze teamvoorlichtingen aan verschillende onderwijsteams. 


   Lees meer
  Nienke van Wanrooij MSc

  Nienke van Wanrooij MSc

  Nienke van Wanrooij is Orthopedagoog Generalist en werkzaam bij Universum, school voor speciaal basisonderwijs.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur
  • Dawson, P. & Guare, R. (2019). Executieve functies bij kinderen en adolescenten (geheel herziene druk). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers. ISBN: 9789079729005
 • Reviews