Vertaalslag van diagnose en behandeling naar praktisch handelen in het voortgezet onderwijs  (D2470)

€ 350

Inschrijven

Mogelijk t/m 9 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vragen veel van de deskundigheid van onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs. Met deze cursus vergroot je je kennis en vaardigheden op dit gebied. Je leert diagnoses vertalen naar concrete onderwijsbehoeften en je krijgt praktische handvatten om deze leerlingen nog beter te begeleiden en tot leren te brengen. Je oefent ter plekke met wat je leert, zodat je dat direct kunt inzetten in je dagelijkse werkpraktijk.
 
 • Inhoud

  Met de invoering van het passend onderwijs nemen meer leerlingen deel aan het reguliere onderwijs. Er is sprake van een verzwaring van de populatie en vergroting van de diversiteit binnen de klas. Het onderwijs wordt geacht hier antwoord op te geven. Dit vraagt binnen en buiten de klas veel van een school. Vaak wordt de expertise vanuit de jeugdzorg of ggz gevraagd. Diagnostiek kan meer inzicht geven in de aard en ernst van de problematiek. Maar dit alleen zorgt niet (altijd) voor meer inzicht in de onderwijsbehoeften.

  Wat komt er zoal aan bod?

  • Het verzamelen van informatie middels onderzoek, observatie en anamnese om goed aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van een leerling.
  • Inzicht in de executieve functies en de invloed/impact die dit heeft op de onderwijspraktijk
  • Inzicht in het aanpassen van de onderwijsomgeving en het aanleren van gewenste vaardigheden in en buiten de klas.
  • Coachingsvaardigheden voor docenten, ouders en leerlingen.
  • Het accent leggen op de samenwerking tussen orthopedagogen/psychologen, docenten, leerlingen (en ouders).

  Wat leer je?

  • Je ontwikkelt vaardigheden om in de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs leerkrachten te begeleiden in de omgang met en het aansluiten op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

  Werkwijze

  Deze cursus wordt gegeven door een Gz-psycholoog en een schoolpsycholoog/docent uit het voortgezet onderwijs.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datum
  Wo. 13 november 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 6 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog

 • Docenten
  drs. Immy Valk

  drs. Immy Valk

  Immy Valk is orthopedagoog. Zij is steeds op zoek naar de combinatie van de theorie en de praktijk in de klas.
  Ze heeft als coordinator leerlingenzorg bij cluster 3 gewerkt en op een reguliere basisschool als orthopedagoog. Nu werkt ze een dag per week als orthopedagoog op een VO school en werkt ze vanuit haar praktijk op verschillende basisscholen en voortgezet onderwijsscholen. Daarnaast neemt ze onderzoeken af bij leerlingen en geeft ze teamvoorlichtingen aan verschillende onderwijsteams. 


   Lees meer
  Nienke van Wanrooij MSc

  Nienke van Wanrooij MSc

  Nienke van Wanrooij is Orthopedagoog Generalist en werkzaam bij Universum, school voor speciaal basisonderwijs.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur
  • Dawson, P. & Guare, R. (2019). Executieve functies bij kinderen en adolescenten (geheel herziene druk). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers. ISBN: 9789079729005
 • Reviews