Praktische psychofarmacologie kinderen en jeugdigen  (A2514)

€ 550

Inschrijven

Mogelijk t/m 2 januari 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Vaak worden kinderen behandeld met een combinatie van therapie, ouderbegeleiding en medicatie. Het helpt als je als therapeut inzicht hebt in de psychofarmacologie. In deze cursus leer je de werking en toepassing van de meest gebruikte psychofarmaca en de mogelijkheden en beperkingen ervan. Met die kennis verbeter je je samenwerking met de voorschrijvende behandelaar en met de ouders.
 
 • Inhoud

  De behandeling van kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek bestaat vaak uit een combinatie van therapie, ouderbegeleiding én medicatie. In de multi-disciplinaire samenwerking is het prettig om als therapeut inzicht te hebben in de werking van psychofarmaca. Dat bevordert de samenwerking met de voorschrijvende behandelaar en de begeleiding van kind en ouders.

  Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • therapeutische relatie: wat is de invloed van inzet van medicatie op het therapeutisch proces?
  • indicaties en targetsymptomen: vaak gaat het initiatief uit van de behandelaar: 'moet deze cliënt geen medicatie krijgen?'
  • farmacokinetiek
  • farmacodynamiek en neurobiologie
  • formularium
  • effectiviteit
  • veiligheid
  • ethiek en regelgeving
  • de praktijk
  In de cursus worden kennisoverdracht en bespreking van casuïstiek uit de praktijk afgewisseld en gecombineerd.

  Wat leer je?

  • Je leert de farmacologische werking en mogelijkheden, beperkingen en klinische toepassing van de meest gebruikte psychofarmaca kennen. 
  • Je doet inzicht op over je eigen rol bij de medicamenteuze therapie.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Do. 6 februari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 6 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Psychiater
  • Verpleegkundig specialist

 • Docenten
  Godfried Marijnissen

  Godfried Marijnissen

  Godfried Marijnissen is kinder- en jeugdpsychiater. Hij werkt bij Youz, Ambulant Leiden, voormalig Lucertis. Zijn belangstelling gaat met name uit naar psychofarmacologie, dimensionele diagnostiek, neurobiologie, genetica en neuro-imaging. Hij is (mede)auteur van diverse publicaties op deze terreinen.

  Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:

  Kenemans, L. (2017). Psychofarmacologie: de effecten van drugs en geneesmiddelen op het menselijk brein en gedrag (2
  e druk). Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN: 9789024407255


  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews