Post-hbo opleiding NVRG-systeemtherapeutisch werker  (SW25A)

€ 4.800

Inschrijven

Mogelijk t/m 12 december 2024,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als systeemtherapeutisch werker begeleid je mensen met hulpvragen bij relatie- en gezinsproblemen. Met deze opleiding werk je toe naar je registratie als systeemtherapeutisch werker NVRG. Je maakt kennis met systeemtheoretische principes en interventies, en leert een systeemtheoretisch metaperspectief innemen. Je oefent intensief met de praktische toepassing van technieken en vaardigheden vanuit verschillende praktijkmodellen.
 
 • Inhoud

  Deze eenjarige opleiding leidt op tot systeemtherapeutisch werker (STW), een beroep waaraan de Nederlandse Vereniging voor Gezins- en Relatietherapie (NVRG) vanaf september 2015 een erkenning geeft. De systeemtherapeutisch werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met sociaal en maatschappelijk betrokkenen. De systeemtherapeutisch werker is een relatiedeskundige die vraagstukken benadert vanuit hun culturele context, en netwerken betrekt en activeert bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden. Het beroep van de systeemtherapeutisch werker is een professioneel passend antwoord op eigentijdse maatschappelijke en politieke vragen. Hij/zij cocreëert een context waarin mensen in betrokken netwerken, vanuit steunbronnen en eigen (veer)kracht regie hervinden in een sociaal en maatschappelijk ingebed leven.

  De STW kan in vele beroepsvelden van toegevoegde waarde zijn. De STW kan werken in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, in buurtteams of residentieel. Hij/zij kan gezinswerker zijn, ouderbegeleider in een ziekenhuis, een buurtwerker, vaktherapeut, gezinsvoogd, of methodegeleid therapeut zoals bijvoorbeeld: F-ACT-therapeut, MDS-therapeut, MST-therapeut of FFT-therapeut.

  Deze opleiding is onderdeel van het traject tot systeemtherapeutisch werker (STW). Klik hier voor informatie van de NVRG over het gehele traject.

  Naast deze opleiding bieden we de zevendaagse Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker aan, met diverse accreditaties. 

  Werkwijze

  De opleiding is opgebouwd uit vier hoofdonderdelen:

  1. Basiscursus systeemtherapie
  Je
  leert systeemtheoretische principes, interventies in specifieke situaties kennen. Na afloop kun je een gezinssysteem beschrijven in termen van structuur, patronen, klimaat en narratieven. Je bent bekend met concepten als genogrammen, gezinscyclus, homeostase transformatie, rigiditeit en desintegratie. Je kunt vanuit een rol van meervoudige partijdigheid interventies plegen als circulair vragen stellen, reflectieve vragen stellen en externaliseren. Je kunt met deze interventies werken in specifieke gezinssituaties, waarbij thema’s spelen als culturele diversiteit, scheiding, nieuw samengestelde gezinnen, enkelvoudige problematiek, multi-gestresseerde gezinnen en agressie en geweld.

  2. Systeemtheoretisch metaperspectief
  Je leert een systeemtheoretisch metaperspectief te nemen in complexe casuïstiek. Je leert hulpvragen en probleemdefinities situeren in een dynamisch systeem: het netwerk van betrokkenen en een context van maatschappelijke en culturele betekenissen. Je beschouwt je eigen positie en rol als actief onderdeel van het systeem waarmee gewerkt wordt. Het innemen van een systeemtherapeutisch metaperspectief betekent dat je kunt reflecteren op posities, rollen, patronen en betekenissen in het systeem, teneinde impasse en escalatie te herkennen, te bespreken om uit te nodigen tot groei.

  3. Toepassingen en methoden
  Je ontwikkelt kennis over gezins- en persoonlijkheidsontwikkeling en psychiatrische diagnoses. Centraal in deze lesdagen staat hoe hulpverleners de betekenis en beleving van diagnosen in systemen bespreekbaar maken. Er is aandacht voor thema’s als verwachtingen, aanpassingen en mogelijkheden in relatie tot de diagnose voor alle gezinsleden. Naast kennis verwerven is het eigen maken van technieken en vaardigheden belangrijk in de opleiding. Deze vaardigheden worden aangeleerd vanuit verschillende praktijkmodellen. Centraal in de opleiding staat de samenwerkingsgerichte gezinstherapie, zoals deze ontwikkeld is door William Madsen. Daarnaast wordt er vanuit verschillende therapiemodellen gekeken naar specifieke probleemsituaties. Aan de orde komen o.a. de oplossingsgerichte benadering, Functional Family Therapy, Geweldloos verzet en Multi Systeem Therapie.
   
  4. Practicum en integratie
  Gedurende de opleiding is er veel gelegenheid tot oefenen. Er zijn vijf praktijkdagen gepland. Tijdens deze praktijkdagen laat je zien hoe je het geleerde toepast in cases uit de dagelijkse beroepspraktijk. Je leert reflecteren op jouw eigen handelen en dat van elkaar.

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets waarin je samenvat wat je geleerd hebt en hoe je dit toepast in de beroepspraktijk.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Lesdata

  Datums

  Do. 16 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 30 januari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 14 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 13 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 27 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 10 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 24 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 8 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 22 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 5 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 19 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 3 juli van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 11 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 25 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 9 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 6 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 20 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 102 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  Psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MST-, FFT-therapeut.
  Je kunt deelnemen aan de opleiding als je een op de zorg- of welzijnssector gerichte bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau hebt afgerond en gedurende twee jaar minimaal twee dagdelen per week systeemtherapeutische werkzaamheden verricht binnen de zorg- en welzijnssector.

 • Docenten
  dr. Robert van Hennik

  dr. Robert van Hennik

  Dr. Robert van Hennik is systeemtherapeut, supervisor en docent. Hij werkte langdurig in de kinder- en jeugdpsychiatrie en is nu werkzaam in een eigen praktijk Ordiver, verbonden aan Euthopia en Centrum voor Gezinsbehandeling. Hij promoveerde op onderzoek naar feedbackgestuurde systeemtherapie aan de University of Bedfortshire (UK) en begeleidt daar nu als supervisor praktijkonderzoek.Lees meer
  drs. Véronique Limpens

  drs. Véronique Limpens

  Veronique Limpens is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij is werkzaam bij het Lorentzhuis en Centrum voor systeemtherapie.
  Lees meer
 • Literatuur
  • Baars J. en Meekeren E. van (2013). Een psychische stoornis heb je niet alleen. Praten met families & naastbetrokkenen. Amsterdam: Boom.
  • Madsen. W.C. (2011). Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
  • Savenije, A., Lawick, J. van en Reijmers E. (2018). Systemisch werken. Een relationeel kompas voor hulpverleners. Uitgeverij De Tijdstroom.
 • Reviews
  Reviews