Suïcidepreventietraining gatekeeper  (B2460)

Inschrijven is niet meer mogelijk

Naar volgende datum
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
In je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. De gatekeepertraining leert je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De training is geschikt voor iedereen die veel contact met mensen heeft, denk aan onderwijs, sociaal-economisch domein, zorg, etc. Je kunt je los inschrijven of een incompany training aanvragen. We verzorgen de training in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.
 
 • Inhoud

  Iedereen die iemand met (mogelijke) suïcidale gedachten in zijn omgeving heeft of kan tegenkomen, kan gatekeeper zijn. Jij dus ook. Een gatekeeper, letterlijk ‘poortwachter’, verwijst naar de sleutelrol die je kan vervullen voor iemand die zodanig klem zit in zijn gedachten dat hij het leven niet meer ziet zitten. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensen met suïcidale gedachten er vaak niet over praten en niet snel hulp zoeken, terwijl we ook weten dat praten over deze gedachten juist helpt en oplucht. Als gatekeeper kan jij die persoon zijn die in vertrouwen genomen wordt en de gedachten bespreekbaar maakt, zonder in de rol van een behandelaar te kruipen.

  De training is een gespreksvaardighedentraining van een dagdeel (4 uur) en een groot deel bestaat uit het oefenen in tweetallen. Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:

  1. Bespreking van ervaringen met en de voorkennis over zelfmoord
  2. Het oefenen van gespreksvaardigheden
  3. Interactieve kennisoverdracht over suïcidaliteit
  4. Bespreking van verwijsmogelijkheden
  De training heeft zijn succes te danken aan deze vaste opzet. De theorie en oefeningen worden zodanig gebracht dat ze aansluiten bij herkenbare situaties uit je eigen praktijk. Recent onderzoek toont aan dat de gatekeepertraining effectief is. Lees hier een samenvatting van het onderzoek en het complete artikel113 geeft ook voorlichting over suïcidepreventie. Lees meer hierover op hun website.

  Bekijk ook de incompany Suïcidepreventietraining gatekeeper

  Ben jij een ggz-professional en werk je o.a. met een verdiepingsplan? Bekijk de Suïcidepreventietraining ggz

  Wat leer je?

  • Je leert om te gaan met signalen van suïcidaliteit of een vermoeden daarvan
  • Je doet ervaring op met concrete handvatten de suïcidale gedachten bespreekbaar te maken
  • Je bent in staat om verantwoord en gefaseerd door te vragen en wat daarin de grens is
  • Je ontwikkelt vaardigheden in hoe je kan doorverwijzen naar professionele hulp

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 


  VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.
 • Datum

  Datum

  Di. 25 juni van 9.00 - 13.00 uur, Utrecht

  (Omvang: 4 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  • POH-GGZ - Kwaliteitsregister POH-GGZ4 uur
  • Registerplein - Registratie Sociaal Professionals4,5 punten deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, 4,5 punten deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Cliëntenvertrouwenspersonen WZD, 4,5 punten deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen, 4,5 punten deskundigheidsbevordering GHO, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg, 4,5 punten deskundigheidsbevordering maatschappelijk werkers, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen, 4,5 punten deskundigheidsbevordering sociaal werkers, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Kinderwerkers/Jongerenwerkers, 4,5 punten deskundigheidsbevordering vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
  • SKJ hbo - Herreg. Jeugdzorgwerker/Jeugd- en gezinsprofessionals5 punten Formeel leren - cursus
  • V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden4 uur GGZ, 4 uur justitiële verpleegkunde, 4 uur SPV

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Geestelijk verzorger
  • POH-GGZ
  • Verpleegkundig specialist
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Activiteitenbegeleider
  • Hulpverleners (algemeen)
  Landelijk zijn inmiddels meer dan 11.000 mensen getraind als gatekeeper. Denk hierbij aan docenten, studieadviseurs, huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorgmedewerkers, vrijwilligers in de zorg, bedrijfsartsen, politie, brandweer, schuldhulpverleners, bewindvoerders, echtscheidingsadvocaten, dominees, baliemedewerkers, conducteurs, etc.

  Deze training is geschikt voor iedereen die veel contact met mensen heeft, zoals de zorg, het onderwijs, het sociaal-economisch domein, de vervoersector, gemeenten etc.

 • Docenten
  Max de Boer

  Max de Boer

  Max de Boer is ooit begonnen in de marketing en daarna de sportwereld. Hierna heeft hij nog een laatste switch gemaakt naar de pedagogische kant en hulpverlening. Inmiddels werkt hij al bijna 7 jaar voor de Kindertelefoon in verschillende rollen en heeft hij ook bij de hulplijn van 113 zelfmoordpreventie gewerkt. Hij hoopt met zowel mijn professionele als persoonlijke ervaring ons van dienst te kunnen zijn in zijn trainigen voor 113!
  Lees meer
  Evertine Schouten

  Evertine Schouten

  Evertine Schouten (1983) is een enthousiaste en betrokken trainer, coach en gezinsbehandelaar. In haar werk is ze altijd gericht op “het beste uit de ander halen”. Ze heeft ervaring opgedaan in de jeugdzorg, psychiatrie, verslavingszorg. Daarna heeft ze een aantal jaren gewerkt in de anonieme hulpverlening waar ze vele gesprekken met tieners en jongeren over suïcidaliteit heeft gevoerd. Als (gatekeeper)trainer kan Evertine op een zeer toegankelijke manier kwetsbare thema’s bespreekbaar maken. Ze weet tijdens trainingen met openheid, humor en gerichte vragen een veilige sfeer te creëren.
  Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews
  'We raden de training van harte aan'
  Een kleine 30 jongerenwerkers/sociaal werkers van Stichting ElkWelzijn en Mozaïek hebben onlangs deze training incompany gevolgd. Om zekerder te zijn over ons handelen hebben we onder andere geoefend met het signaleren en bespreekbaar maken van dit soort gevoelens. Het is niet altijd eenvoudig om hier het gesprek over aan te gaan, maar het stelt ons als professional beter in staat wat te doen als bijvoorbeeld een jongere deze gevoelens met ons deelt. En dat doen ze! Deze training is de start geweest om in de toekomst elkaar beter te leren kennen, kennis uit te wisselen en te anticiperen op regionale ontwikkelingen. We raden de training van harte aan. - Stichting ElkWelzijn
  'Een hele waardevolle training'
  Ons team heeft deelgenomen aan de Suïcidepreventietraining Gatekeeper. Wat komen wij in de dagelijkse praktijk tegen en hoe kunnen we als ‘Poortwachter’ de eerste signalen opvangen? Welke vragen moeten we stellen en welke juist niet? Hoe maken we contact met de wanhoop en hoe gaan we naar de hoop? In deze zeer praktisch toepasbare training hebben we geleerd hoe we zelfmoordgedachten bij onze cliënten bespreekbaar kunnen maken en hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het samen op zoek gaan naar een oplossing. Een hele waardevolle training. - D. Klerken, Amplitia