Start op:

Kosten: € 895

incl. lunch en digitale literatuur

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 21 augustus 2024, tenzij eerder vol

Affectregulatie via lichaamstaal, beeld en muziek  (B2479)

Deze cursus biedt een dynamische benadering voor affectregulatie bij kinderen, vooral degenen met ontwikkelingsproblemen, gehechtheidskwesties en vroege trauma's. Ontdek hoe je lichaamstaal, muziek en kunst inzet om een betere therapeutische verbinding te creëren. Zelfs zonder muzikale of artistieke achtergrond leer je de kunst van het begrijpen, begeleiden en verbeteren van affectieve regulatie in kindertherapie.
 

Feiten

 • Omvang: 3 dagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 25 september, 9 oktober en 27 november 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Wijntje van der Endedr. Anneke Smeets-Schouten
 • Docenten

 • Kosten: € 895
 • Cursuscode: B2479

Voor wie

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Orthopedagoog-generalist BIG, Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Vaktherapeut en Vaktherapeut (speltherapie)

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVO, Register Vaktherapie

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Als er sprake is van affectregulatie bij kinderen, merk je dat stil zitten en praten vaak spanning in de therapiekamer brengt. Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek, problematische gehechtheid en vroege traumatisering. Tijdens deze cursus ontwikkel je methodisch responsieve afstemming met lichaamstaal in muzikale en beeldende improvisatie voor verbetering van affectregulatie. De cursus biedt een leidraad voor speelse hantering van eenvoudige muzikale en beeldende middelen in diagnostiek en behandeling. Muzikale of beeldende opleiding is geen vereiste.

Wat leer je?

 • Je kunt je lichaam in speelstand te brengen en als instrument te gebruiken in combinatie met beeldende materialen en muziekinstrumenten.
 • Je hebt inzicht in de verschillende manieren waarop problemen met affect reguleren ontstaan in de ouder-kindrelatie. Je herkent dit tijdens de behandeling van kinderen.
 • Je leert het affectregulerend vermogen van ouders bevorderen door ze te betrekken in muzikaal en beeldend spel.
 • Je werkt mentalisatie bevorderend vanuit een basishouding, die open, ontspannen, onderzoekend en onwetend is.
 • Je kunt de non-verbale affectregulerende methodiek integreren in diagnostiek en psychotherapeutische behandeling.

Doelgroep

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)

Inhoud

Programmaopbouw

Theorie
Je krijgt uitleg over ontwikkeling van sociaal-affectief vermogen en achtergrond van affectregulatieproblematiek. Diagnostiek en behandeling worden geïllustreerd met casuïstiek.
 
Afstemmen

 • Je oefent met synchronisatie en spiegeling, waarbij het lichaam voelend instrument is.
 • Je ervaart hoe je je lichaam in speelstand kan brengen. Je raakt vertrouwd met improviseren in de drie afstemmingspatronen die zich van nature in de vroege ouder-kindrelatie ontwikkelen.
 • Je leert hoe je spanning optimaal werkbaar kunt houden om mentaliseren te bevorderen bij het kind en jezelf, terwijl je openstaat voor overdracht en tegenoverdracht.

Vormgeven
Je leert om tijdens afstemming stabiliserende en activerende interventies vorm te geven met vier technieken:
 • Analyseren van het gezamenlijk muzikaal en beeldend spel.
 • Resoneren met de uitdrukking van het kind in de muzikale en beeldende samenwerking.
 • Gradueel vormgeven in muziek en beeld. In een scala van neutraal alleen maat en ritme, lijn en vlak (met focus op ordening van tijd- en vorm) of juist met gevoelskleuring in expressieve dynamiek met contrasten en overgangen van zacht naar hard (met affectieve focus).
 • Thematiseren van de speelmanier van het kind door gemarkeerd spiegelend samen betekenis zoeken.

Integreren
Aan het einde van de cursus kun je de non-verbale affectregulatiemethodiek integreren in je diagnostiek en (psychotherapeutische) behandeling.

Werkwijze
Theoretische principes worden door middel van improvisatiepractica stapsgewijs toepasbaar gemaakt.  We oefenen met afstemmen en vormgeven van beeld, muziek en lichaamsstaal in ontwikkelingsniveaus in rollenspel therapeut-kind-ouder.

Docenten
De expertise en ervaring van Wijntje als muziek- en beeldend therapeut en Anneke als klinisch neuropsycholoog vullen elkaar uitstekend aan. Jij verrijkt jouw kennis en vaardigheden daardoor vanuit verschillende invalshoeken. Doordat ze samen lesgeven is er veel aandacht voor je persoonlijke leerproces.

Toetsen

Vooraf lever je een casus in met daarbij de vraag wat je wilt leren. Achteraf schrijf je een verslag van een casus waarin je het geleerde hebt toegepast.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Wijntje van der Endedr. Anneke Smeets-Schouten
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2479 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl