Data:

Kosten: € 280

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Eendaagse workshop Schematherapie voor jonge ouders  (F2309)

(vanaf zwangerschap tot kinderen 5 jaar)

De komst van een baby is voor sommige ouders erg stressvol en doet een groot beroep op hun mentaliserend vermogen. In deze workshop leer je hoe je ouders van jonge kinderen (0-5 jaar) kunt helpen hun eigen modi en schema’s te herkennen en hun ouderlijk reflectief vermogen te vergroten. Je leert interventies die je cliënten helpen om tijdens stressvolle momenten hun emoties te reguleren en vanuit een gezonde volwassene modus sensitief op hun kindje te reageren.
 

Feiten

 • Omvang: 1 vrijdag van 9.30-16.30 uur
 • Datum: 15 december 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Esra Schuiling-Kayihan MSc
 • Docent

 • Kosten: € 280
 • Cursuscode: F2309

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Gedragstherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP en Gedragstherapeut

Dit is een verdiepende cursus schematherapie, voor deelname aan de workshop is minimaal een basiscursus schematherapie vereist (bekijk onze basiscursus schematherapie).

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, Vereniging schematherapie, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De realiteit van het krijgen van een baby komt vaak niet overeen met het geïdealiseerde beeld. Een kindje krijgen kenmerkt een stressvolle tijd vol veranderingen. Het is een periode waarin mensen extra kwetsbaar zijn in het vermogen om te mentaliseren. Eigen (negatieve) vroege hechtingsrelaties kunnen getriggerd worden. Tegelijkertijd doet de komst van een baby een groot beroep op het mentaliserend vermogen. 

Vanuit schematherapie-termen is het mentaliserend vermogen het beste te beschrijven als het reflectief functioneren in de ‘gezonde volwassene modus’. Dit vermogen is essentieel in de levensfase waarin de baby het meest afhankelijk is van de ouder. Een ouder die vanuit een gezonde volwassene modus reageert op de baby, geeft de baby het gevoel begrepen te worden. Dit biedt een veilige ontwikkelomgeving. 

Het interpreteren van de signalen van de baby kan een voortdurende uitdaging zijn voor de ouder. We weten niet altijd waarom een kindje huilt, of niet wil eten of slapen. Een temperamentvolle baby of peuter kan snel overprikkeld raken en moeite hebben met het vinden van een regelmatig slaap- of eetpatroon. Dit kan zorgen voor overbelasting en uitputting bij de ouders. Vroege hechtingsrelaties en schema’s van de ouder kunnen dan getriggerd worden. Het huilen van een baby kan bijvoorbeeld nare herinneringen oproepen. Op die momenten kan de ouder overspoeld raken door eigen emoties en minder sensitief reageren op de behoeften van het kind. Het gedrag of een bepaalde emotie van een kind raakt dan een eigen schema of modi van de ouder. 

Een verstoord ouderlijk reflectief functioneren hangt zowel samen met onveilige gehechtheid of een gebrekkige affectregulatie bij de ouder, als met verschillende vormen van psychopathologie bij het kind. Gelukkig lijken behandelingen gericht op het verbeteren van het ouderlijk reflectief vermogen een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van de verbinding tussen ouders en hun baby. In studies waarin is gekeken naar het effect hiervan, is een verband gevonden met de vermindering van klachten bij het kind en de moeder.

Schematherapie voor ouders is gericht op het doorbreken van intergenerationele hechtingsproblematiek. Het tracht vroegtijdig te interveniëren door de ouder te helpen en daarmee indirect het kind. Ouders leren hun eigen modi en schema’s te herkennen en hoe deze zijn ontstaan. Zij krijgen inzicht in hoe hun eigen negatieve jeugdervaringen en vroegkinderlijke onaangepaste schema’s doorwerken in het contact met hun kindje en met de partner. Zij leren te voelen wat hun eigen behoeften zijn en de behoeften en de binnenwereld van hun kindje beter te begrijpen. Zij leren vanuit een gezonde volwassene modus te mentaliseren en sensitief te reageren op hun kindje.

Deze workshop is gericht op ouders met jonge kinderen (0-5 jaar), waarbij de schematherapie voor de ouders is. Lees er meer over in dit artikel

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

 • Je leert in deze workshop hoe je ouders helpt met het vergroten van het ouderlijk reflectief vermogen.
 • Je leert specifieke interventies, zowel cognitief als experiënteel gericht op de ouder-kind interactie, zoals de schemamodi interactiecirkel.
 • Je leert hoe je cliënten kan helpen om in stressvolle momenten met hun kindje hun emoties te reguleren en vanuit een gezonde volwassene modus sensitief op hun kindje te reageren. 
 • Je leert hoe je cliënten bewust kan maken van de parallelprocessen van hun eigen kwetsbaar kind en eigen behoeften, en hun eigen kind en zijn/haar behoeften.

Doelgroep

Dit is een verdiepende cursus schematherapie, voor deelname aan de workshop is minimaal een basiscursus schematherapie vereist (bekijk onze basiscursus schematherapie).

Inhoud

De cursus bestaat uit theorie, casuïstiek en oefenen, met plenaire oefeningen van experiëntiële technieken, demonstraties van experiëntiële technieken en oefenen in tweetallen. Je krijgt handvatten over hoe je de ouders kan helpen de gedachtepatronen en gevoelens over de relatie met hun kind te begrijpen aan de hand van vroegkinderlijke onaangepaste schema’s en modi.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Esra Schuiling-Kayihan MSc
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  De inschrijving voor deze cursus is gesloten, bovenin vind je de andere beschikbare datum(s).

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: F2309 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl