Start op:

Kosten: € 1.195

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 45)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 2 februari 2024

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt. Bij veel belang­stelling proberen we extra datums te plannen.

Supervisorencursus psychotherapie  (B2461)

Supervisie geven vraagt specifieke vaardigheden. In deze cursus leer je om te coachen op competenties en om het leerproces op allerlei manieren te bevorderen. Je ontdekt hoe je moeilijke situaties aanpakt en hoe je gebruik maakt van de interactieprocessen tussen jou en je supervisant. Met deze vaardigheden kom je zowel in individuele als in groepssupervisie goed beslagen ten ijs.
 

Feiten

 • Omvang: 4 vrijdagen van 10.00-17.00 uur
 • Datums: 8, 15 en 29 maart en 5 april 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. José van Reijendr. Katrien van de Vijfeijken
 • Docenten

 • Kosten: € 1.195
 • Cursuscode: B2461

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG en Psychiater

Psychotherapeuten, GZ-psychologen *), klinisch psychologen en psychiaters, die minimaal drie jaar zijn ingeschreven in het BIG-register of cognitief gedragstherapeuten die BIG-geregistreerd zijn en minimaal drie jaar lid zijn van de VGCt.
*) GZ-psychologen kunnen wel deelnemen aan deze cursus, maar zij kunnen zich NIET in laten schrijven in het NVP-supervisorenregister.

Men dient minimaal 8 uur per week werkzaam te zijn als psychotherapeut/ psychiater/ klinisch psycholoog / of GZ psycholoog (psychotherapeutische behandeling van cliënten/cliëntsystemen).

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVP, NVP -Supervisorencursus herregistratie, NVvP, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.
LET OP: We zijn gebonden aan de regels omtrent afwezigheid van de accrediterende verenigingen, aan het maken van een inhaalopdracht zijn extra kosten gebonden.

Het kunnen geven van supervisie vraagt specifieke vaardigheden. Het gaat niet alleen om coaching op specifieke competenties, maar ook om het beoordelen van geschiktheid van de supervisant voor het vak. Belangrijk is dat de supervisie aansluit bij het geleerde in de opleiding, de behandelpraktijk en de persoon van de supervisant. Het cursusprogramma sluit aan bij de ontwikkelingen in de BIG-opleidingen: er is aandacht voor het sturen op en toetsen van competenties en er wordt aandacht besteed aan groepssupervisie.

Deze cursus is onderdeel van de registratie tot supervisor VGCt en NVP.

 

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

In deze cursus leer je het volgende:

 • het kunnen vormgeven van supervisie, zowel qua condities en afspraken als qua proces
 • het vestigen van een veilig en uitdagend leerklimaat in supervisie
 • het kunnen werken met werkvormen die feedback bevorderen, zoals opnames, live-supervisie, rollenspel en modelling
 • het bewust worden van je eigen stijl en hierin kunnen variëren aansluitend bij wat nodig is voor het leerproces van de supervisant
 • het kunnen hanteren van moeilijke situaties, zoals onvoldoende functioneren van de supervisant, ethische en tuchtrechtelijke kwesties, en problemen in de relatie supervisor-supervisant
 • het kunnen bevorderen van het leerproces in de beroepspraktijk van de supervisant
 • het kunnen onderkennen en bespreken van parallelprocessen in supervisie en gesuperviseerde behandelingen, en gebruik kunnen maken van de positieve dan wel belemmerende interactieprocessen tussen supervisor en supervisant
 • het kunnen sturen op competenties van de supervisant

Doelgroep

Psychotherapeuten, GZ-psychologen *), klinisch psychologen en psychiaters, die minimaal drie jaar zijn ingeschreven in het BIG-register of cognitief gedragstherapeuten die BIG-geregistreerd zijn en minimaal drie jaar lid zijn van de VGCt.
*) GZ-psychologen kunnen wel deelnemen aan deze cursus, maar zij kunnen zich NIET in laten schrijven in het NVP-supervisorenregister.

Men dient minimaal 8 uur per week werkzaam te zijn als psychotherapeut/ psychiater/ klinisch psycholoog / of GZ psycholoog (psychotherapeutische behandeling van cliënten/cliëntsystemen).

Inhoud

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • opleidingscontext van de supervisant: zijn/haar praktijk, de opleidingseisen
 • theorieën over supervisie en didactische concepten in supervisie
 • kennisoverdracht en coachen in supervisie
 • superviseren over specifieke vaardigheden en methoden
 • superviseren over de werkrelatie met de cliënt
 • schakelen tussen aandacht voor de cliënt (de behandeling) en de supervisant (en zijn/haar leerproces)
 • de invloed van culturele facetten
 • beroepsethische aspecten in supervisie
 • hoe te handelen bij onvoldoende ontwikkeling en functioneren van de supervisant
 • werkvormen van evaluatie van de supervisant en van uzelf als supervisor
 • reflectie: waarover kunt u goed en minder goed superviseren, wat is uw eigen stijl?
 • formatieve en selectieve beoordeling in de supervisie: feedback, volgen en toetsen
 • de opleidingsplannen en toetsboeken van de KP- en PT-opleiding
 • competentieprofielen van supervisoren, o.a. van de VGCt

Werkwijze
Er wordt gebruik gemaakt van korte theoretische inleidingen en rollenspellen. Er wordt gewerkt met opnames en sessieverslagen van de cursisten, met onderlinge feedback op elkaars opnames. Je formuleert leerdoelen en ontwikkelpunten en reflecteert op je eigen stijl als supervisor. Doordat er maximaal 12 deelnemers zijn, is er veel ruimte om aan te sluiten bij individuele vragen en leerpunten van de deelnemers.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.
LET OP: We zijn gebonden aan de regels omtrent afwezigheid van de accrediterende verenigingen, aan het maken van een inhaalopdracht zijn extra kosten gebonden.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Na het volgen van deze cursus kun je je registreren als supervisor psychotherapie in het NVP-supervisorenregister indien je tevens aan de volgende voorwaarden voldoet:
(a) minimaal vijf jaar ingeschreven in het BIG-register als psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater,
(b) (gemiddeld) minimaal acht uur per week uitvoeren van psychotherapeutische behandelingen,
(c) tijdens (na minimaal 2 dagdelen van de cursus te hebben gevolgd) of na deze supervisiecursus een jaar supervisie geven aan minimaal 2 supervisanten (met BIG-registratie of daartoe in opleiding) onder supervisie van een NVP-leersupervisor
(d) er geen sprake is van opgelegde sancties door het tuchtcollege of justitie voor verwijtbaar beroepsmatig handelen (een ‘waarschuwing’ van het Tuchtcollege is geen bezwaar voor inschrijving).

N.B. GZ-psychologen kunnen wel deelnemen aan deze cursus, maar zij kunnen zich NIET in laten schrijven in het NVP-supervisorenregister.

- Je registreren als supervisor cognitief gedragstherapeut VGCt indien je minimaal drie jaar lid bent van de VGCt.

Voor cognitief gedragstherapeuten VGCt geldt deze cursus enkel als vooropleidingseis voor het supervisorschap VGCt, je ontvangt hiervoor geen punten.

Nascholing: deze supervisorencursus kan meetellen als nascholing voor supervisoren VGCt.

Literatuur & Benodigdheden

Beunderman, R. , Colijn S., Geertjens. L. & Van der Maas, F.M.B. (2016). Theorie en praktijk van supervisie. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN 9789058983077

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. José van Reijendr. Katrien van de Vijfeijken
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je in voor de wachtlijst.

  Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt.
  Bij veel belangstelling plannen we extra data.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2461 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl