Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker  (SY24B)

Basis- en verdiepingscursus

€ 2.095

Inschrijven wachtlijst

Mogelijk t/m 1 maart 2024

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als systeemtherapeutisch medewerker betrek je het sociale systeem rond mensen bij de aanpak van relatie- en gezinsproblemen. In deze opleiding leg je hiervoor de theoretische basis en oefen je met (gespreks)vaardigheden, interventies en attitude. Zo word je competent in het toepassen van jouw therapeutische interventievaardigheden bij het werken met paren, gezinnen en grotere systemen in een institutionele setting.
 
 • Inhoud

  In de praktijk van psychosociale en psychiatrische hulpverlening hebben professionals bij uitstek te maken met een grote diversiteit aan hulpvragen en problematieken die zelden geïsoleerd, los van de omgeving van de cliënt, behandeld kunnen worden. De systeemtheorie biedt mogelijkheden om het sociale systeem te betrekken bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen. Daarmee is systeemgericht werken voor veel teams binnen de ambulante en klinische ggz, het algemeen maatschappelijk werk, de jeugdzorg, de verslavingszorg, de forensische psychiatrie en aanverwante organisaties een belangrijk uitgangspunt.

  Het werken op basis van principes van de systeemtheorie vereist kennis en kunde. De opleiding systeemtherapeutisch medewerker biedt een theoretisch kader, maar vooral ook praktische toepassingen voor jouw alledaagse hulpverleningspraktijk. Voor het opleiden van hulpverleners op het gebied van systeemtherapie werkt de RINO Groep samen met de NVRG. Deze basisopleiding biedt geen toegang tot het register van de NVRG.

  Naast deze opleiding bieden we de post-hbo opleiding tot NVRG-systeemtherapeutisch werker aan. Deze éénjarige opleiding leidt op tot het nieuwe register Systeemtherapeutisch Werker (STW) van de NVRG.

  Wat kun je verwachten?

  Basisdeel
  Theoretische kaders krijgen de nodige aandacht, maar het werken aan praktische vaardigheden staat op de voorgrond. Aan de orde komen:

  • inleiding en toelichting op basisbegrippen uit de systeembenadering, waaronder circulaire causaliteit, hiërarchie, grenzen, coalitie, structuur, dyade, triade
  • communicatietheorie; uitgangspunten en vaardigheden
  • (gezins)therapeutische strategieën, technieken en vaardigheden
  • inbedding van een systeemgerichte benadering in organisaties

  Verdiepingsdeel
  Aan de orde komen:
  • systeemdiagnostisch onderzoek
  • niveaus van communicatie (relatiedefinities en probleemdefiniëring)
  • herpositionering binnen sociale systemen
  • redundante/(herhalings)patronen
  • oplossingen van de eerste en tweede orde
  • dominante verhalen en heersende opvattingen (belief systems)
  • externaliserende/personaliserende technieken

  Wat leer je?

  • De opleiding is verdeeld in een basis- en een verdiepingsdeel. In het basisdeel maak je kennis met de belangrijkste en actuele principes van systeemgericht werken. Op basis van deze principes ontwikkel je een attitude en (gespreks)vaardigheden. Je oriënteert je op mogelijkheden om binnen jouw organisatie systeemgericht te kunnen werken.

   In het verdiepingsdeel verdiep je je verder in enkele belangrijke theoretische principes en word je competenter in het toepassen van jouw therapeutische interventievaardigheden bij het werken met paren, gezinnen en larger systems in een institutionele setting.

  Werkwijze

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze opleiding incompany verzorgd voor o.a. Moviera te Utrecht.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  4 woensdagen van 9.30 - 16.30 uur en 3 woensdagen van 9.00 - 17.30 uur

  Datums

  3 april, 17 april, 15 mei en 29 mei 2024 van 9.30-16.30 uur
  5 juni, 19 juni en 3 juli 2024 van 9.00-17.30 uur

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  Je werkt in de praktijk met partners, gezinnen en/of andere systemen.

 • Docenten
  Martin Knippers

  Martin Knippers

  Martin Knippers is systeemtherapeut, opleider en trainer. Hij is/was jaren werkzaam bij onder andere de Reinier van Arkelgroep, Kinder- en Jeugdpsychiatrie, volwassen psychiatrie en jeugdhulpverlening.Lees meer
  Carey Woortman

  Carey Woortman

  Carey Woortman is systeemtherapeut. Hij is werkzaam bij epilepsiekliniek Heemstaete in Zwolle en in eigen praktijk. Lid NVRG.Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

  Aanbevolen literatuur (niet verplicht)
   
  Systemisch werken, een relationeel kompas voor hulpverleners
  Anke Savenije Justine van Lawick Ellen Reijmers
  ISBN: 9789058983169, 1e druk, september 2018
   
  Anders kijken, theorie en praktijk van de systeembenadering
  Joop Willemse
  ISBN: 9789036808439, 3e druk, april 2015 
   
  De Familieziel
  Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan
  ISBN: 9789035140691, 1e druk, november 2013
   
  Beschermjassen transculturele hulp aan families
  Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan
  ISBN: 9789023254553, 5e druk, maart 2016
   
  Contextuele hulpverlening
  Karlan van Ieperen -Schelhaas 
  ISBN: 9789036825467, 3e druk, oktober 2020
   
  De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie
  P. Watzlawick, J.H. Beavin
  ISBN: 9789060012185, 2e druk, november 1974 

  Een Psychische Stoornis heb je niet alleen/praten met families & naastbetrokkenen 
  Jan Baars en Erwin van Meekeren
  Uitgeverij Boom, ISBN 9789461058188

   
 • Reviews
  Reviews