Start op:

Kosten: € 5.500

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken (circa € 230)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 5 februari 2024, tenzij eerder vol

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie  (FP24A)

Werken in de forensische psychiatrie vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en een bijbehorende attitude. Die doe je op in deze opleiding. Je leert cliënten in de forensische psychiatrie beter te begrijpen, behandelen en begeleiden. Je doet ervaring op in het omgaan met specifieke thema's als drang en dwang, veiligheid en het afleggen van verantwoording. De praktijk staat steeds centraal, zodat je direct kunt toepassen wat je leert.
 

Feiten

 • Omvang: 16 maandagen en 4 vrijdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 11 maart, 25 maart, 12 april, 17 mei, 27 mei, 10 juni, 24 juni, 9 september, 23 september, 7 oktober, 4 november, 18 november, 2 december, 20 december 2024, 10 januari, 20 januari, 3 februari, 3 maart, 17 maart en 7 april 2025.
  Datums onder voorbehoud.
 • Locatie: Utrecht
 • Hoofdopleider: dr. Petra Schaftenaar
 • Docent

 • Kosten: € 5.500
 • Cursuscode: FP24A

Voor wie

 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Diagnostisch werkende
 • Vaktherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende en Vaktherapeut

Professionals die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met volwassenen met psychische stoornissen of problemen, veelal binnen een juridisch kader maar soms ook vrijwillig ter preventie van delictgedrag. Bijvoorbeeld sociotherapeuten, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werkers, reclasseringswerkers, medewerkers werkzaam bij justitiële instellingen, maatschappelijke opvang en in de woonbegeleiding. Een vooropleiding op hbo-niveau is vereist.

Accreditaties

Accreditatie: Register Vaktherapie, Registerplein, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Het werken in de forensische psychiatrie verschilt op wezenlijke punten van het werken in de reguliere hulpverlening. Het vereist een specifieke benadering en deskundigheid. Hulpverlening binnen een justitieel kader heeft gevolgen voor de doelstelling van de hulpverlening, voor het methodisch handelen en voor de verantwoording die over de hulpverlening moet worden afgelegd. Het vraagt om integrale, sectoroverschrijdende samenwerking. In deze opleiding ontwikkel je de benodigde competenties in het forensisch psychiatrisch werken. Daarnaast is de opleiding erop gericht om informatie-uitwisseling en nauwere samenwerking tussen medewerkers van de instellingen op gang te brengen. De leergebieden die worden behandeld zijn: psychopathologie, risicotaxatie, juridische aspecten van forensisch werken en beroepsmatig en methodisch handelen (de-escalatie en dwangzorg, gesprekstechnieken, herstelgericht werken en intercultureel werken).

Wat leer je?

Het werken in de forensische psychiatrie vereist kennis en doelgericht handelen. Dit handelen vraagt bij uitstek om een integratie van kennis, vaardigheden en een professionele attitude. Doel van de opleiding is het verder ontwikkelen van de benodigde competenties in het forensisch psychiatrisch werken. Daarnaast wordt ook beoogd dat er informatie-uitwisseling en nauwere samenwerking tussen medewerkers van de instellingen op gang gebracht wordt.

Doelgroep

Professionals die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met volwassenen met psychische stoornissen of problemen, veelal binnen een juridisch kader maar soms ook vrijwillig ter preventie van delictgedrag. Bijvoorbeeld sociotherapeuten, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werkers, reclasseringswerkers, medewerkers werkzaam bij justitiële instellingen, maatschappelijke opvang en in de woonbegeleiding. Een vooropleiding op hbo-niveau is vereist.

Inhoud

De uitvoering van de opleiding ligt in handen van gespecialiseerde docenten uit de praktijk, die in staat zijn om een inspirerende leeromgeving vorm te geven. De opleiding omvat 20 lesdagen, verdeeld over de volgende leergebieden:

Psychopathologie
Je vergroot je kennis op het gebied van psychiatrie en delictgedrag. Er wordt ingegaan op de verschillende relevante stoornissen, hun verschijningsvorm en de herkenning van ziektebeelden. Er wordt een koppeling gemaakt naar de kenmerken die kunnen samenhangen met delictgedrag en de behandeling ervan. Er is aandacht voor het afstemmen van jouw eigen handelen daarop en het inschatten van de mogelijkheden en beperkingen van cliënten.

Risicotaxatie
Het inschatten van direct en toekomstig gevaar van de cliënt voor zichzelf of voor anderen staat centraal. Je leert relevante risicofactoren te herkennen en deze te plaatsen en hanteren binnen risicomanagement en signaleringsplannen.

Juridische aspecten van forensisch werk
Je leert om te gaan met het spanningsveld tussen het juridische denken (sterk gebaseerd op feiten) en het sociaal-agogisch denken (sterk gericht op gedrag, cognities en emoties). Er wordt ingegaan op de sociale kaart van het forensisch werkveld, de rechtsgang die de cliënt doorloopt, en de rechtspositie van de cliënt en die van de hulpverlener ten opzichte van de cliënt en de maatschappij. 

Beroepsmatig en methodisch werken
Dit leergebied is sterk gericht op het verder ontwikkelen van jouw professionele vaardigheden en houding. Er wordt aandacht besteed aan het afstemmen van je eigen handelen het hanteren van specifieke onderwerpen; denk aan cultuurspecifieke aspecten, de-escalatie en dwangzorg en gesprekstechnieken. Je leert om te gaan met je eigen emoties in het werk, zowel naar collega’s als naar de cliënt. 

Naast de lesdagen vorm je een intervisiegroep met mede-cursisten. De intervisie vindt plaats in de vorm van een werkbezoek. De intervisiegroepen zullen bestaan uit personen die bij andere instellingen werkzaam zijn, zodat daadwerkelijk vier verschillende instellingen kunnen worden bezocht. Deze bezoeken worden door de deelnemers in onderling overleg gepland en zijn niet opgenomen in de geplande lesdata.

Toetsen

Toetsing van deze opleiding bestaat uit:
• schriftelijke kennis- en vaardigheidstoetsen w.o. gevalsbeschrijvingen
• actieve deelname aan cursorische onderwijsonderdelen
• het maken van een eindopdracht met als onderdeel een reflectieverslag

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • Kortman, F. (2020). Culturele competenties in de ggz. Van Gorcum, Assen ISBN: 9789023256717
 • Schaftenaar, P. & Ruiter, M. (2023). De-escalatie en dwangreductie. Een praktijkboek voor de klinische intensieve en forensische zorg. SWP-uitgevers. ISBN: 9789085602538 

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Hoofdopleider: dr. Petra Schaftenaar
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: FP24A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl