Het PrOP-model: kortdurende psychologische interventies bij kinderen en jongeren  (A2492)

Met PrOP los ik het op!

€ 540

Inschrijven

Mogelijk t/m 14 maart 2024,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Kinderen en jongeren met milde psychische klachten kun je weer op weg helpen met een kortdurende behandeling volgens het PrOP-model. Leer hoe je focust op hoe een kind zelf de problemen kan leren hanteren en meer zelfredzaam kan worden. Na de cursus kun je kinderen en jongeren snel en positief behandelen.
 
 • Inhoud

  In 2010 verscheen het stappenplan 'Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn bij kinderen en jongeren' (Debruyne, Haeck, Rijnders, Heene & Deveugele, 2010). Het model is generalistisch en richt zich op een brede problematiek bij kinderen en jongeren. Het gaat uit van een eenvoudige probleemsamenhang op basis van het PrOP-schema. PrOP staat voor Problemen, Omgeving en Persoonlijke stijl. Het model bestaat uit drie fasen. De eerste fase is gericht op inzicht in de problemen, omstandigheden en omgeving van het kind en zijn of haar persoonlijke stijl. Vervolgens ligt de nadruk op het veranderen van de persoonlijke aanpak (coping) via modelling, cognitieve technieken en probleemoplossende vaardigheden. In een laatste fase komt de terugvalpreventie aan bod. Het PrOP-stappenplan kent succes en wordt inmiddels zowel in Nederland als in Vlaanderen toegepast in de generalistische ggz. Een kleinschalig opgezet effectonderzoek gaf goede resultaten (Van der Stappen, 2012; Debruyne & Haeck, 2013). Het stappenplan is met het label ‘veelbelovend’ opgenomen in het boek Protocollaire behandeling voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 2 (Braet & Bögels, 2013).

  In 2016 is het stappenplan herwerkt met nieuwe inzichten vanuit theorie en praktijk onder de titel ‘Met PrOP los ik het op!’. Het is modulair opgebouwd met meer nadruk op de Positieve Psychologie en met oefeningen rondom versterken van de emotieregulatie. Door het stappenplan heen horen we de verhalen van Lotte en Jasper die heel herkenbaar zijn voor kinderen en jongeren. In deze tweedaagse cursus leer je dit stappenplan heel concreet toepassen in de praktijk aan de hand van illustraties, praktische oefeningen en casussen.
   

  • achtergrond van het PrOP-model
  • indicatiecriteria, gebruik van SDQ-vragenlijst en indicatie voor generalistische basis ggz (kort, middel, intensief)
  • probleemdefinitie via PrOP en doelen stellen, vanuit positieve psychologie
  • stappenplan en actietechnieken bij kinderen en hun ouders (sociogram, aanpakken van denkgewoontes en gedragsverandering)
  • klemtoon op versterken van emotieregulatie
  • werken aan assertiviteit via het PrOP model
  • terugvalpreventie, nameting en afsluiting van de behandeling

  De cursus is sterk praktijkgericht. Jouw casuïstiek wordt besproken en je oefent om het geleerde toe te passen. Ter voorbereiding wordt gevraagd om één of meer casussen mee te brengen met de intakegegevens van een enkelvoudige problematiek, waarbij de inschatting is dat deze zich lenen voor een kortdurende behandeling binnen de generalistische basis ggz. Indien mogelijk is het prettig wanneer je ook uitgewerkte resultaten van een screeningsvragenlijst zoals de CBCL of de SDQ meeneemt.

  Wat leer je?

  • Je leert het stappenplan via PrOP-model toe te passen in de praktijk en leert op die manier om kinderen en jongeren snel en positief te behandelen.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums
  Lesdata

  Datums

  Do. 21 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 22 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 14 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • POH-GGZ
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

 • Docenten
  Nathalie Haeck

  Nathalie Haeck

  Nathalie Haeck is GZ-Psycholoog en heeft veel ervaring opgebouwd binnen basis GGZ in Zeeland bij Emergis/Indigo en bij Mentaal Beter. Momenteel werkt zij als psycholoog met kinderen, jongeren en volwassenen in twee huisartsenpraktijken in Gent. Daarnaast is zij coördinator van de ELP Academie en werkt zij als praktijkassistent aan de Universiteit Gent, Vakgroep Ontwikkelings, Sociale en Persoonlijkheidspsychologie bij professor Braet.
  Zij heeft veel praktijkervaring met het kortdurend behandelmodel bij kinderen en jongeren, gaf incompany workshops over het PrOP-model bij diverse GGZ-instellingen in het land, en is co-auteur van de assertiviteitstrainingen op basis van het PrOP-model.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:

  Debruyne, S. & Haeck, N. (2016). Met PrOP los ik het op: Kortdurende psychologische interventies: Stappenplan voor kinderen en jongeren (1
  e druk).  Amsterdam: Uitgeverij Boom.

  Therapeutenboek | Juni 2019 | ISBN 9789024407088 | 44 blz. |
  Werkboek | November 2016 | ISBN 9789058759276 | 60 blz. |

  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum wordt je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews
  Reviews