IMH module 1: Visie en vaardigheden gericht op ouder-kindrelatie in context  (IM2311)

Onderdeel van de opleidingen IMH-consulent (voorheen IMH-generalist) en IMH-specialist

€ 2.225

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe stimuleer je het opbouwen van een veilige band tussen ouders en hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze module ontdek je hoe belangrijk een gezonde wisselwerking is tussen ouder(s) en het ongeboren of zeer jonge kind en hoe jij kunt bijdragen aan hechting, affectregulatie en stressreductie. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is de start en verplicht onderdeel van de opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist. De module is ook los te volgen.
 
 • Inhoud

  Deze module is onderdeel van de opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor:

  • DAIMH-registratie (IMH-consulent-lid (nieuw), IMH-specialist-lid)
  • het diploma IMH-consulent
  • het diploma IMH-specialist
  In de opleiding tot IMH-consulent of IMH-specialist ontdek je welk effect bepaalde ervaringen hebben op ouderschap, de ontwikkeling van het kind en hoe je deze ouders en kinderen ondersteunt. Je volgt eerst module 1; daarna kun je in je eigen tempo de route IMH-consulent of IMH-specialist volgen. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.
  Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

  Het is eventueel mogelijk een vrijstelling aan te vragen middels een vrijstellingsverzoek aan de hoofdopleider. Als je hiervoor in aanmerking komt, mag je instromen in module 2 nadat je een vervangende opdracht en een selectiegesprek met een van de hoofdopleiders met goed gevolg hebt afgerond. 

  Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.
   

  Wat leer je?

  Na het volgen van deze module:

  • heb je inzicht in de Infant Mental Health visie
  • heb je kennis gemaakt met verschillende theoretische modellen en concepten
  • heb je inzicht in de ontwikkeling van het jonge kind binnen de context waarin het opgroeit
  • heb je kennis over de verschillende emotionele en lichamelijke aspecten van zwangerschap, de ontwikkeling van het jonge kind, de ontwikkeling van gezond en veilig ouderschap
  • heb je kennis over prenatale gehechtheid, (gezonde en verstoorde) regulatieprocessen en de invloed daarvan op de ouder-kindrelatie
  • heb je kennisgemaakt met de toepassing van de verschillende modellen en concepten van de Infant Mental Health visie
  • heb je aan de hand van fragmenten gezien en geleerd de ouder-kindrelatie te observeren
  • heb je gespreksvaardigheden geoefend om de ouder-kindrelatie te beïnvloeden
  • kun je gesprekstechnieken toepassen als de ouder-kindrelatie de cliënt is (en dus ouder en kind samen cliënt zijn)
  • zijn jouw signaleringsvaardigheden versterkt
  • kun je een betere inschatting maken van complexiteit en veiligheid
  • heb je inzicht in het toepassen van de stappen bij het organiseren en bepalen van zorg

  Werkwijze

  De volgende modellen en concepten worden besproken/aangestipt:

  • (Aankomend) ouderschap, periode zwangerschap, start ouder-kindrelatie
  • Transactioneel ontwikkelingsmodel
  • Belang van context en wisselwerking bij ouder-kindrelatie (zeer jonge kind)
  • Basisneuropsychologie; de invloed van stress en trauma
  • Risico- en beschermende factoren (veerkracht)
  • Risico- en beschermende factoren vanuit cultuursensitief perspectief
  • Regulatieprocessen
  • Dimensie veilig/gezonde en onveilig/verstoorde ontwikkeling
  • (prenatale) gehechtheid
  • Verbindingen tussen gehechtheid, affectregulatie en mentaliseren
  • Integratie Soma en Psyche
  De volgende vaardigheden komen aan bod:
  • Oefenen met modellen en concepten
  • Observatie ouder-kindrelatie
  • Oefenen met setting: op de grond; met poppen en/of spel
  • Vaardigheden om de ouder-kindrelatie te beïnvloeden (Redefinition, Remediation en Reeducation)
  • Gesprekstechnieken als de ouder-kindrelatie de 'cliënt' is
  • Herkennen en signaleren: observatiematerialen
  • Indicatie en behandelplanning: Triagemodel en Stroomdiagram

  Mocht er tijdens de lesdagen een lockdown zijn of 1,5 meter afstand gehouden moeten worden, dan vinden de lessen online plaats. In alle andere gevallen organiseren we de lessen klassikaal en rekenen we op je fysieke aanwezigheid.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums

  Omvang

  8 donderdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  14 en 21 september, 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december 2023 en 11 januari 2024

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

  De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
  Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

 • Docenten
  drs. Saskia Bakker

  drs. Saskia Bakker

  Na mijn academische opleiding tot kinderarts in het Amsterdam UMC heb ik 3 jaar op de zuigelingenafdeling gewerkt. Daar leerde ik veel van de opgenomen kinderen, hun ouders en de verpleegkundigen. Ruim een half jaar later begon ik in het UMC in Utrecht mijn fellowship neonatologie van 2 jaar en 6 maanden. Mijn ogen openden zich voor zoveel kwetsbare, vaak heel kleine, zieke kinderen, die een intensieve behandeling moesten ondergaan om te kunnen overleven.

  Mijn focus ligt ook nu nog op 0-7 jarigen, die zich niet ontwikkelen zoals verwacht, een syndroom blijken te hebben, niet gaan praten, bijzondere uiterlijke kenmerken hebben of bijvoorbeeld een aangeboren aandoening. Voor de ouders ligt er daarmee een zware taak op hun schouders. Sinds ik in 2010 begon met de 2- jarige opleiding tot Infant Mental Health-specialist, ben ik me er steeds van bewust, hoe enorm belangrijk voor elk kind de eerste 1.000 dagen zijn, indien de ouder- kindrelatie zich optimaal van beide kanten kan ontwikkelen. Ouders van een zich anders dan anders ontwikkelend kind draag ik dan ook een heel warm hart toe!
   
   Lees meer
  Mijke Lambregtse-van den Berg

  Mijke Lambregtse-van den Berg

  Monika Nijkerk-Hirscher

  Monika Nijkerk-Hirscher

  Monika Nijkerk-Hirscher is kinderergotherapeut, Sensorische Integratietherapeut en IMH-deskundige. Ze werkt bij IMH-centrum OuderKindLijn.Lees meer
  Jojanneke Oomen

  Jojanneke Oomen

  Jojanneke Oomen is Systeemtherapeut. Ze is werkzaam bij MoleMann Mental Health.Lees meer
  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Phineke Tielenius Kruythoff is Infant Mental Health specialist, met een universitaire achtergrond in klinische ontwikkelings- en levenslooppsychologie (i/o) en verpleegkunde. Ze is hoofdopleider van de IMH-opleidingen met focus IMH-consulent, voorzitter van de opleidingscommissie en docent. Phineke is daarnaast inhoudelijk coördinator van stichting MeeLeefgezin. Tevens zit ze in de redactie van het vakblad Vroeg en is ze bestuurslid van de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health).Lees meer
 • Literatuur
  Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum

  Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I., Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en zwangerschap. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij

  Meijer, Y. (2018) Kiekboem! Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld. ISBN 9789088508356

  VKJP - Tijdschrift Kinder en jeugdpsychotherapie (2018). Themanummer Infant Mental Health. Utrecht
 • Reviews