Start op:

Kosten: € 2.060

Inschrijven is niet meer mogelijk.

IMH Module 1 - Visie en Vaardigheden Gericht op Ouder-Kindrelatie in Context  (M2207)

Onderdeel van de opleidingen IMH-Consulent en IMH-Specialist

IMH Netwerk Friesland en RINO Groep organiseren speciaal voor professionals werkzaam met ouders en jonge kinderen in de regio Friesland een 8-daagse module over het stimuleren en opbouwen van een veilige band tussen ouders en hun ongeboren of zeer jonge kind. In deze cursus ontdek je hoe belangrijk een gezonde wisselwerking is tussen ouder(s) en het ongeboren of zeer jonge kind en hoe jij kunt bijdragen aan hechting, affectregulatie en stressreductie.
 

Feiten

 • Omvang: 8 lesdagen van 9:30-16:30 uur
 • Datums: 2 , 16 en 30 september, 13 en 28 oktober, 11 en 25 november en 9 en 16 december 2022

  Bij maatregelen rondom het coronavirus zullen de lessen online via Zoom doorgaan
 • Locatie: 't Schippershuis Terherne
 • Docenten: drs. Paula Ekster MScBarbara Jennerdrs. Wytske Lycklama à Nijeholtdrs. Heleen MülderTjalling de VriesMarieke Zonderland
 • Docenten

 • Kosten: € 2.060
 • Cursuscode: M2207

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut en Vaktherapeut (speltherapie)

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)

De doelgroep voor de opleiding IMH-Consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

De opleiding IMH-Specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Andere WO-geschoolden en BIG-geregistreerden (b.v. Psychoanalyticus en Arts) mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gáán behandelen.

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, NIP, NVO, NVRG, Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

IMH Netwerk Friesland en RINO Groep organiseren speciaal voor professionals werkzaam met ouders en jonge kinderen in de regio Friesland een 8-daagse module over het stimuleren en opbouwen van een veilige band tussen ouders en hun ongeboren of zeer jonge kind. In deze cursus ontdek je hoe belangrijk een gezonde wisselwerking is tussen ouder(s) en het ongeboren of zeer jonge kind en hoe jij kunt bijdragen aan hechting, affectregulatie en stressreductie. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH).

De cursus wordt georganiseerd en gefaciliteerd door IMH Netwerk Friesland 

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 6 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Door de transitie van jeugdzorggelden naar gemeenten zijn budget en verantwoordelijkheid verschoven. Daarom is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang geworden voor alle professionals die werken met zwangeren en hun partners, en met kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Het gaat om een transformatie waarin rond het gezin (binnen de wijk) nauw wordt samengewerkt. Het adagio één gezin één plan vraagt om een overkoepelende en integrerende visie, zeker wanneer er een zwangere of jong kind in het gezin aanwezig is. Het manifest 1001 kritieke dagen geeft aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van het brein en gehechtheidrelaties.
 
Als professional heb je volop aandacht voor preventie, observatie, begeleiding, ondersteuning en kortdurende interventies. Je vervult een signalerende en begeleidende functie als de ouder-kindrelatie verstoord lijkt en/of als er een vermoeden is van ongezonde ontwikkeling of onveilig opgroeien. Het is dan ook van groot belang dat je goed leert om de ouder-kindrelatie te observeren en dat je bij vermoedens de juiste port-of-entry in het systeem van en rondom de ouder-kindrelatie kunt vinden en benaderen.

De module is onderdeel van de opleidingen IMH-Consulent en IMH-Specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor:

 • DAIMH-registratie (IMH-Consulent-lid, IMH-Specialist-lid)
 • het diploma IMH-Consulent
 • het diploma IMH-Specialist
Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

Na het volgen van deze module:

 • heb je inzicht in de Infant Mental Health visie
 • heb je kennis gemaakt met verschillende theoretische modellen en concepten
 • heb je inzicht in de ontwikkeling van het jonge kind binnen de context waarin het opgroeit
 • heb je kennis over de verschillende emotionele en lichamelijke aspecten van zwangerschap, de ontwikkeling van het jonge kind, de ontwikkeling van gezond en veilig ouderschap
 • heb je kennis over prenatale gehechtheid, (gezonde en verstoorde) regulatieprocessen en de invloed daarvan op de ouder-kindrelatie
 • heb je kennisgemaakt met de toepassing van de verschillende modellen en concepten van de Infant Mental Health visie
 • heb je aan de hand van fragmenten gezien en geleerd de ouder-kindrelatie te observeren
 • heb je gespreksvaardigheden geoefend om de ouder-kindrelatie te beïnvloeden
 • kun je gesprekstechnieken toepassen als de ouder-kindrelatie de cliënt is (en dus ouder en kind samen cliënt zijn)
 • zijn jouw signaleringsvaardigheden versterkt
 • kun je een betere inschatting maken van complexiteit en veiligheid
 • heb je inzicht in het toepassen van de stappen bij het organiseren en bepalen van zorg

Doelgroep

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)
 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)

De doelgroep voor de opleiding IMH-Consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

De opleiding IMH-Specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Andere WO-geschoolden en BIG-geregistreerden (b.v. Psychoanalyticus en Arts) mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gáán behandelen.

Inhoud

De volgende modellen en concepten worden besproken/aangestipt:

 • (Aankomend) ouderschap, periode zwangerschap, start ouder-kindrelatie
 • Transactioneel ontwikkelingsmodel
 • Belang van context en wisselwerking bij ouder-kindrelatie (zeer jonge kind)
 • Basisneuropsychologie; de invloed van stress en trauma
 • Risico- en beschermende factoren (veerkracht)
 • Risico- en beschermende factoren vanuit cultuursensitief perspectief
 • Regulatieprocessen
 • Dimensie veilig/gezonde en onveilig/verstoorde ontwikkeling
 • (prenatale) gehechtheid
 • Verbindingen tussen gehechtheid, affectregulatie en mentaliseren
 • Integratie Soma en Psyche
De volgende vaardigheden komen aan bod:
 • Oefenen met modellen en concepten
 • Observatie ouder-kindrelatie
 • Oefenen met setting: op de grond; met poppen en/of spel
 • Vaardigheden om de ouder-kindrelatie te beïnvloeden (Redefinition, Remediation en Reeducation)
 • Gesprekstechnieken als de ouder-kindrelatie de 'cliënt' is
 • Herkennen en signaleren: observatiematerialen
 • Indicatie en behandelplanning: Triagemodel en Stroomdiagram

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum. ISBN 9789023248491
 • Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I. en Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en Zwangerschap. Utrecht, De Tijdstroom. ISBN 9789058982698 
 • Meijer, Y. (2018) Kiekboem! Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld. Amsterdam, Uitgeverij SWP. ISBN 9789088508356
 • VKJP - Tijdschrift Kinder en jeugdpsychotherapie (2018). Themanummer Infant Mental Health. Utrecht

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Paula Ekster MScBarbara Jennerdrs. Wytske Lycklama à Nijeholtdrs. Heleen MülderTjalling de VriesMarieke Zonderland
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: M2207 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl