Start op:

Kosten: € 6.995

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Postacademische opleiding seksuoloog  (SP23A)

Een praktijkgerichte opleiding voor BIG-geregistreerden

Goede seksuologische hulpverlening doet recht aan het hele complex van lichamelijke, psychische en sociale facetten van seksualiteit. In deze opleiding maak je je deze kennis en kunde op gevorderd niveau eigen. Vanuit een stevige theoretische basis leer je specialistische seksuologische diagnostiek en interventies toepassen en multidisciplinair samenwerken.
 

Feiten

 • Omvang: 25 lesdagen op donderdag van 10.00 - 17.00 uur
 • Datums: 28 september, 12 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december 2023, 11 en 25 januari, 8 en 29 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 16 en 30 mei, 13 en 27 juni, 12 en 26 september, 10 oktober, 7 en 21 november, 12 december 2024, 9 januari 2025
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Eva Buitenhuisdrs. Ylanga van der Geld
 • Docenten

 • Kosten: € 6.995
 • Cursuscode: SP23A

Voor wie

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Psychiater
 • Arts
Lees de volledige doelgroepinformatie
Orthopedagoog-generalist BIG, Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Psychiater en Arts

Uitsluitend voor BIG-geregistreerde (huis)-artsen, medisch specialisten (bijvoorbeeld urologen, gynaecologen en psychiaters), gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Je beschikt over voldoende relevante therapeutische en diagnostische vaardigheden en hebt aantoonbare belangstelling voor seksueel (dis)functioneren.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om seksuologische hulpverlening te (gaan) doen, bij voorkeur 8 uur (maar in ieder geval 4 uur) per week. Wij streven ernaar om een gemengde groep deelnemers samen te stellen met een verschillende beroepsachtergrond.

De toelatingseisen zijn overeenkomstig de eisen die de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) stelt voor opname in het register SH (Seksuologische Hulpverlening), zie het reglement.
Als je voldoet aan de toelatingseisen, kun je het inschrijfformulier insturen, vergezeld van je curriculum vitae. De curriculumcommissie beoordeelt je inschrijving en beslist over definitieve plaatsing.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVO, NVOG, NVU, NVVS (seksuologie)

Lees meer over de accreditaties

Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en alle opleidingsonderdelen met een voldoende hebt afgerond.

Seksuele problemen en stoornissen hebben lichamelijke, psychische en sociale facetten die met elkaar verweven zijn. Goede seksuologische hulpverlening doet recht aan die complexiteit en bestaat uit effectieve interventies. In deze opleiding seksuologie maak je je deze kennis en kunde op gevorderd niveau eigen. Het bio-psychosociaal model en het cognitief gedragstherapeutisch kader vormen het vertrekpunt van de opleiding.Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Vanuit een scientist-practitioners visie leer je specialistische seksuologische diagnostiek en interventies toepassen en multidisciplinair samenwerken. Je eigen professionele ontwikkeling staat steeds centraal. Je werkt vanuit een persoonlijk ontwikkelingsplan waarin eigen casuïstiek en het toepassen van verworven inzichten en vaardigheden in je dagelijkse praktijk centraal staan.

Doelgroep

Uitsluitend voor BIG-geregistreerde (huis)-artsen, medisch specialisten (bijvoorbeeld urologen, gynaecologen en psychiaters), gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Je beschikt over voldoende relevante therapeutische en diagnostische vaardigheden en hebt aantoonbare belangstelling voor seksueel (dis)functioneren.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om seksuologische hulpverlening te (gaan) doen, bij voorkeur 8 uur (maar in ieder geval 4 uur) per week. Wij streven ernaar om een gemengde groep deelnemers samen te stellen met een verschillende beroepsachtergrond.

De toelatingseisen zijn overeenkomstig de eisen die de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) stelt voor opname in het register SH (Seksuologische Hulpverlening), zie het reglement.
Als je voldoet aan de toelatingseisen, kun je het inschrijfformulier insturen, vergezeld van je curriculum vitae. De curriculumcommissie beoordeelt je inschrijving en beslist over definitieve plaatsing.

Inhoud

De opleiding volgt de competenties zoals door de NVVS geformuleerd in het zogenoemde CESSO-rapport (zie ook https://www.nvvs.info/professionals/over-de-nvvs/statuten-en-reglementen), en omvat in totaal 150 cursusuren verspreid over 25 opleidingsdagen, die een keer per twee weken plaatsvinden.

Toetsen

De evaluatie van de deelnemers gebeurt door middel van een geïntegreerd meersporenbeleid. Elke deelnemer maakt een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) voor de opleiding. De ontwikkelingen in de uitwerking van dit POP-plan worden gevolgd in drie individuele gesprekken met de twee hoofdopleiders.
Daarnaast is er een kennistoets, zijn er drie casuïstische toetsen en is er een eindpresentatie van iedere deelnemer, waarvoor één van de casuïstische toetsen gebruikt kan worden.

Certificaat

Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en alle opleidingsonderdelen met een voldoende hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

De opleiding is erkend en geaccrediteerd door de NVVS.

Om als Seksuoloog NVVS te worden geregistreerd in het register SH (Seksuologische Hulpverlening), dien je naast onderhavige theoretische opleiding, 1300 uren (bewezen) werkervaring te hebben en 30 uren supervisie (van een supervisor NVVS) te volgen. Onderhavige opleiding verzorgt het theoretische deel van de registratie; supervisie maakt hier geen deel van uit. Vanaf halverwege het theoretische deel, kunnen deelnemers beginnen met het registreren van werkervaring en supervisie. Pas wanneer de opleiding met goed gevolg is afgerond, de 30 uren supervisie en de 1300 uren werkervaring zijn afgetekend kan de cursist erkenning als seksuoloog aanvragen bij de NVVS.

Literatuur & Benodigdheden

 • Gijs, L.,  (red.) (2018) Leerboek Seksuologie. 3rd ed. 2019. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789036811101.
 • Leusink, P., Borst, G., & Merkies, Y. (Eds.). (2023). Seksuele problemen: Diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 
 • Leusink, P en Ramakers, M (red.) (2014). Handboek Seksuele gezondheid. Probleemgeoriënteerd denken en handelen. Assen: Koninklijke van Gorcum.

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Eva Buitenhuisdrs. Ylanga van der Geld
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: SP23A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl