Kosten: € 2.700

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur)  (GT1V226)

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In de cursus ontwikkel je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. De basis voor deze ontwikkeling leg je door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en cognitieve en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien.
 

Feiten

 • Omvang: 11 donderdagen waarvan dag 1 en dag 3 van 9.00 - 13.00 uur en de overige lesdagen van 9.00- 16.00 uur, plus 11 online meetings waarvan 1 op woensdagavond en 10 op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur. De zelfstudie bedraagt 4-8 uur per week.
 • Datums: De cursus start op 19 oktober 2022. Je maakt zelf een aanvang met oriëntatie en voorbereiding op de opdrachten in de digitale leeromgeving.

  De online meetings zijn op 2 november, 24 november, 15 december 2022, 12 januari, 26 januari, 9 februari, 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april, 25 mei 2023

  De lesbijeenkomsten zijn op 10 november, 1 december, 22 december 2022, 19 januari, 2 februari, 16 februari, 16 maart, 30 maart, 13 april, 11 mei, 1 juni 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Ilse Zwanenburg
 • Docent

 • Kosten: € 2.700
 • Cursuscode: GT1V226

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts, Jeugdarts en Verpleegkundig specialist

Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op wo-niveau) wordt verondersteld.
Vanaf het verdiepende deel (lesdag 4) is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de ggz, jeugdzorg of onderwijs, waarvan minstens zes uur besteed aan cognitieve gedragsbehandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Twijfel je over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde? Neem dan contact op met de RINO Groep. Kijk voor meer informatie over de eisen voor lidmaatschap VGCt en de basiscursus op: www.vgct.nl

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ, VGCt, vLOGO, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je voldoet aan de volgende eisen:
- Je bent 100% aanwezig bij de inleiding van 30 uur
- Je bent minimaal 90% aanwezig bij de verdieping van 70 uur
- Je hebt de cursus met goed gevolg afgerond
- De aanwezigheidseis geldt voor de online meetings en de face to face bijeenkomsten gezamenlijk

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een optimale mix van leervormen, zowel klassikaal als online, individuele zelfstudie en samen.

Kijk voor meer informatie over de eisen voor lidmaatschap VGCt en de basiscursus op: www.vgct.nlBij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Met CGT-analyses zoals de holistische theorie en de functie- en betekenisanalyse leer je waarom bepaalde psychische klachten ontstaan zijn en voort blijven duren. Kern is om leerprincipes te herkennen in de problematiek van de cliënt. Door deze analyses leer je beter te onderbouwen waarom je bepaalde interventies gaat inzetten en ga je oefenen met deze interventies. Beschikbare protocollen en multidisciplinaire richtlijnen zijn het uitgangspunt voor maatwerk. Je leert hoe je deze op maat kunt toepassen bij je cliënt.

De basisopleiding cognitieve gedragstherapie van totaal 100 uur is opgebouwd uit een inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
 • Verpleegkundig specialist
Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op wo-niveau) wordt verondersteld.
Vanaf het verdiepende deel (lesdag 4) is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de ggz, jeugdzorg of onderwijs, waarvan minstens zes uur besteed aan cognitieve gedragsbehandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Twijfel je over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde? Neem dan contact op met de RINO Groep. Kijk voor meer informatie over de eisen voor lidmaatschap VGCt en de basiscursus op: www.vgct.nl

Inhoud

De belangrijkste theorie die aan bod komt, betreft de inleiding in de gedragstherapie, functie-analyse, betekenisanalyse, holistische theorie, opstellen van behandelplannen en cliëntgericht werken. Specifiek is er uitgebreid aandacht voor stemmingsstoornissen, impulscontrolestoornissen- en emotieregulatie en angststoornissen zoals paniekstoornis, enkelvoudige specifieke fobieën, sociale angst, obsessief compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en PTSS.
Tijdens de bijeenkomsten besteden we aandacht aan het oefenen van analyses en interventies. De volgende elementen keren regelmatig terug:

 • Functie- en betekenisanalyses oefenen
 • Interventies oefenen: interoceptieve exposure, gedragsexperimenten en meerdimensioneel evalueren
 • Praktische oefeningen, rollenspellen en demonstraties docent(en)
 • Inbreng van je eigen casuïstiek 
 • Opnames CGT-technieken demonstreren in de lesdag (toets) en bespreken
In deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een optimale mix van leervormen, zowel klassikaal als online, individuele zelfstudie en samenwerken. Lees hier meer over blended learning.

Zowel voorafgaand als tussendoor aan de lesbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van de online leeromgeving.
Je volgt er online mini-colleges, presentaties en videodemonstraties van gedragstherapeutische technieken. Je maakt er verwerkingsopdrachten en toetsen. Je oefent verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken in de praktijk en laat mede-cursisten meekijken met behulp van video-opnames in ZOOM. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docent(en), met o.a. een online-docentenmeeting.

De klassikale bijeenkomsten vinden om de twee weken plaats. Het oefenen van therapievaardigheden staat centraal, toegespitst op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. Je neemt eigen casuïstiek mee en wisselt werkervaringen uit.

Naast de 100 cursusuren (combinatie van bijeenkomsten en e-learning) dien je rekening te houden met een studiebelasting van 350 huiswerkuren (literatuur bestuderen en huiswerkopdrachten). De studiebelasting vraagt aandacht en organisatievermogen.

Toetsen

Inleiding
Iedere lesdag wordt de literatuurkennis klassikaal en in spelvorm met elkaar getoetst.
Het inleidende gedeelte van de cursus wordt afgesloten met een verslag van de OGM met hierin opgenomen:
- Beschrijving van de meegegeven registratieopdracht
- FA/BA
- Reflectie op jezelf als therapeut (positieve en negatieve)

Verdieping
In de verdieping worden cognitief gedragstherapeutische vaardigheden getoetst. Je plaatst tweewekelijks een uitgevoerde (cognitieve)gedragstherapeutische interventie, die je zelf hebt uitgevoerd, online met behulp van Zoom. In de klassikale bijeenkomsten komen deze uitgevoerde technieken ook weer terug. Tevens presenteer je de Mini N=1 voor de groep.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je voldoet aan de volgende eisen:
- Je bent 100% aanwezig bij de inleiding van 30 uur
- Je bent minimaal 90% aanwezig bij de verdieping van 70 uur
- Je hebt de cursus met goed gevolg afgerond
- De aanwezigheidseis geldt voor de online meetings en de face to face bijeenkomsten gezamenlijk

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Deze 100-urige basiscursus bestaat uit een inleidend deel van 30 uur en een verdiepend deel van 70 uur. Omdat voor beide delen apart accreditatie wordt aangevraagd, zie je de accreditaties twee keer staan. Het totaal aantal punten per accreditatieregeling betreft het totaal van beide regels.

Literatuur & Benodigdheden

Boeken waarover de cursisten dienen te beschikken gedurende de cursus:

 • Korrelboom, K., & Broeke, E. ten (2013). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. 
 • Hermans, D., Raes, F. & Orlemans, H. (2017). Inleiding tot de gedragstherapie. Houten: BSL.
 • Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1Amsterdam: Boom (ISBN 97890895 3713 3)
 • Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 2Amsterdam: Boom (ISBN 9789089537140)
 • Greeven, A. van, Emmerik, A. van. (2020) Handboek Exposure. Amsterdam: Boom (ISBN 9789024430369)

 • Docent: drs. Ilse Zwanenburg
 • Docent

  Deelnemers aan de blended opleiding tot cognitief gedragstherapeut

  Enthousiast geworden?

  De inschrijving voor deze cursus is gesloten, bovenin vind je de andere beschikbare datum(s).

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GT1V226 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl