Start op:

Kosten: € 2.045

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 50)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren  (IM1911)

Onderdeel van de opleidingen tot IMH-generalist en IMH-specialist

Hoe stimuleer je het opbouwen van een veilige band tussen ouders en hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je hoe belangrijk een gezonde wisselwerking is tussen ouder(s) en het ongeboren of zeer jonge kind en hoe jij kunt bijdragen aan hechting, affectregulatie, stressreductie. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is de start en verplicht onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist en IMH-specialist.
 

Feiten

 • Omvang: 8 donderdagen van 9.30 - 16.30 uur
 • Datum: 12 en 26 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november en 12 december 2019, 9 januari 2020
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Lisa NumannPhineke Tielenius Kruythoff
 • Docenten

 • Kosten: € 2.045
 • Cursuscode: IM1911

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts, Jeugdarts, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut en Vaktherapeut (speltherapie)

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, NIP, NVO, NVRG, Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 4 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Met de verschuiving van budget en verantwoordelijkheid door de transitie van jeugdzorggelden naar gemeenten is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang geworden voor alle professionals werkzaam met zwangeren en hun partners, en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Het gaat om een transformatie waarin rond het gezin (binnen de wijk) nauw samengewerkt wordt. Het adagio één gezin één plan vraagt om een overkoepelde en integrerende visie, zeker wanneer er een zwangere of een jong kind in het gezin aanwezig is. Het manifest 1001 kritieke dagen geeft aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van het brein en gehechtheidrelaties.

Als professional heb je volop aandacht voor preventie, observatie, begeleiding, ondersteuning en kortdurende interventies en vervul je een signalerende en begeleidende functie als de ouder-kindrelatie verstoord lijkt en/of als er vermoeden is van ongezonde ontwikkeling of onveilig opgroeien. Het is dan ook van groot belang goed te leren observeren van de ouder-kindrelatie en bij vermoedens de juiste port-of-entry in het systeem van en rondom de ouder-kindrelatie te vinden en te benaderen.

De cursus is onderdeel van de opleidingen tot IMH-generalist en IMH-specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor:

 • DAIMH registratie
 • het diploma IMH-generalist
 • het diploma IMH-specialist
Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code NIPNVO.

Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

Je volgt eerst cursus 1; daarna is het mogelijk de verschillende cursussen in een voor jou passende volgorde en tijd te volgen (passend bij IMH-Generalist of IMH-Specialist). Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle cursussen. Het is, eventueel, mogelijk een vrijstelling aan te vragen middels een vrijstellingsverzoek aan de hoofdopleider.

Wat leer je?

  Na het volgen van deze cursus heb je inzicht in de Infant Mental Health visie. Je hebt inzicht in het belang en de wisselwerking van de ouder-kindrelatie in de context. Je hebt kennis over de kindontwikkeling, hechting en prenatale hechting. Ook heb je inzicht in het belang en de impact van (gezonde en verstoorde) regulatieprocessen van baby/kind op de ouder-kindrelatie.

  Je hebt kennis over de verschillende emotionele en lichamelijke aspecten van zwangerschap, de ontwikkeling van het jonge kind, de ontwikkeling van gezond en veilig ouderschap . Je hebt kennis over prenatale hechting, (gezonde en verstoorde) regulatieprocessen en de invloed daarvan op de ouder-kindrelatie en de onderlinge hechting.

  Je kunt gesprekstechnieken toepassen als de ouder-kindrelatie de cliënt is (en dus ouder en kind samen cliënt zijn). Je signaleringsvaardigheden zijn versterkt, maakt een betere inschatting van complexiteit en veiligheid. Daarnaast heb je inzicht in het toepassen van de Tom Tom functie, het triagemodel en het stroomdiagram.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)

Inhoud

 • observatie ouder-kindrelatie
 • zwangerschap
 • integratie soma en psyche
 • basis neuropsychologie (invloed van stress)
 • regulatieprocessen
 • (prenatale) hechting
 • gezond/veilig en onveilig/verstoord ouderschap als dimensie
 • vaardigheden om de ouder-kindrelatie te beïnvloeden
 • preventie
 • gesprekstechnieken als de ouder-kindrelatie de 'cliënt' is
 • herkennen en signaleren
 • analysemodel door generalistisch team
 • inschatten complexiteit en veiligheid
 • weten wat je moet doen (lichte verstoring of complex ouderschap)
 • Tom Tom functie
 • triagemodel
 • stroomdiagram
 
Daarnaast staat centraal:
 • de dimensie veilig gezond en onveilg verstoorde ontwikkeling
 • observatie als methodiek
 • de integratie somatiek en psyche
 • veerkracht en risco factoren
 • cultuursensitief werken

Toetsen

T.b.v. accreditatie wordt er getoetst door middel van praktijkopdracht/reflectieopdracht op casus.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 kwartaaltermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C, & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum.

Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I. Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en zwangerschap. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij

Meijer, Y. (2018) Kiekboem! Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld. ISBN 978908850835 6

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Lisa NumannPhineke Tielenius Kruythoff
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM1911 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl