Systeemgericht werken in de maatschappelijke opvang (IC115)

Bij de maatschappelijke opvang klopt een zeer diverse groep cliënten aan voor hulp. Daarbij komen vragen naar voren als:
  • Hoe kan de relatie tussen de cliënt en diens sociaal netwerk versterkt c.q. opgebouwd worden?
  • Hoe kan de maatschappelijke opvang bijdragen aan de verbetering van de relaties in het gezin?
  • Hoe de partner/familie van de cliënt te motiveren voor hulp?

Inzet van het systeem bij het op maat aanbieden van hulp versterkt de kans op een steviger basis voor de toekomst van de cliënt en zijn/haar systeem.
Concept, design, realisatie, hosting en onderhoud door Stenvers online.