Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

De vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog kan worden gevolgd na de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Tijdens de opleiding verwerven deelnemers specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van de gezondheidszorgpsychologie. De volgende onderwerpen komen aan bod: diagnostiek, behandeling, waaronder psychotherapie, onderzoek & innovatie. Daarnaast ontwikkelen deelnemers kennis en managementvaardigheden over de organisatie van zorginstellingen. De opleiding kent een cursorisch deel en een praktijkdeel, dat onder begeleiding uitgevoerd wordt in een van de aangesloten praktijkinstellingen.

Medewerkers opleiden tot klinisch psycholoog

Heeft jouw instelling of praktijk de ambitie om medewerkers op te leiden tot klinisch psycholoog? Dan is het nodig dat je zorginstelling erkend wordt als praktijkinstelling. Lees hier hoe je een erkende praktijkinstelling wordt.
Is jouw praktijkinstelling al erkend en wil je een vacature voor een BIG-opleidingsplaats onder de aandacht brengen, dan kun je terecht op de BIG-marktplaats.
 

Voor wie

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is bedoeld voor gezondheidszorgpsychologen die als behandelaar en manager in een (grotere) gezondheidszorginstelling werkzaam willen zijn.
De klinisch psycholoog is een specialist; een klinisch psycholoog diagnosticeert en behandelt complexe problematiek en stuurt hierop. Hij initieert en organiseert inhoudelijke innovatie en kan wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk en vice versa.
 

Waar moet een kandidaat aan voldoen?

Om toegelaten te worden tot de KP-opleiding dient de deelnemer in bezit te zijn van de BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog. Is de deelnemer nog in opleiding tot Gz-psycholoog?  Als de hoofdopleider GZ een verklaring kan overleggen wanneer de deelnemer voldoet aan de eindtermen van de GZ-opleiding en dit moment ligt voor aanvang van de KP opleiding, dan is toelating mogelijk.
 

Toelating voor psychotherapeuten

Psychotherapeuten die de verkorte KP-opleiding voor psychotherapeuten willen volgen, hebben een GZ-registratie nodig. Psychotherapeuten met een GZ-registratie kunnen de KP-opleiding met vrijstellingen en eventueel in een verkorte variant volgen. Als psychotherapeut heb je immers voldoende behandelkennis en -ervaring. De verkorte opleiding tot klinisch psycholoog is vooral gericht op het verwerven van specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en management.
 

Hoe ziet de opleiding tot klinisch psycholoog eruit?

De opleiding kent twee differentiaties: volwassenen & ouderen en kinderen & jeugd. De praktijkopleidingsplaatsen sluiten aan op de inhoud van de twee differentiaties. De differentiatie kinderen & jeugd wordt landelijk aangeboden namens de zes erkende opleidingsinstellingen.

De hoofdopleiders van de differentiatie volwassenen & ouderen hebben hun visie beschreven in het document Visie op opleiden in de KP-opleiding.

Naast de literatuurstudie en de praktijkopdrachten bestaat de opleiding uit een cursorisch programma van minimaal 600 contacturen. Het praktijkopleidingsprogramma heeft een totale omvang van 3240 uur en 235 uur supervisie. Dit houdt in dat je gedurende vier jaar tenminste drie dagen per week in de praktijk wordt opgeleid.

Cursorisch programma 
Je volgt het cursorisch onderwijs op een dag in de twee weken bij de RINO Groep in Utrecht. Het cursorische programma omvat de volgende onderdelen:
 

Onderwerp Uren
Diagnostiek, inclusief indicatiestelling:
 • Complexe diagnostiek
 • Neuropsychologie
 • Psychologie en somatiek
 • Expertrapportage
 • Besliskunde
160
Behandeling, inclusief psychotherapie:
 • Fundamenten van de psychotherapie
 • Groepspsychotherapie
 • Systeemtherapie
 • Psychodynamische theorie en behandeling
 • Keuzemodules behandeling
160
Complexe psychopathologie (diagnostiek en behandeling) 80
Wetenschappelijke vorming en innovatie 100
Management en beroepsidentiteit 100
Totaal aantal uren 600

Praktijkprogramma
In het praktijkopleidingsprogramma zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 
Werkzaamheden Praktijkuren Supervisie
Diagnostiek inclusief indicatiestelling 1080 50
Behandeling inclusief psychotherapie 1080 135
Wetenschappelijke vorming en innovatie 540 25
Overige taken en management 540 25
Totaal aantal uren 3240 235

Supervisie
De verdeling over (supervisie over) opleidingstherapieën is als volgt:
 • 75 uur supervisie over opleidingstherapieën met individueel volwassenen in twee verschillende referentiekaders
 • 25 uur supervisie over opleidingstherapieën met groepen of systemen
 • 35 uur supervisie over opleidingstherapieën naar keuze
Leertherapie
Tijdens de opleiding volg je 50 uur individuele leertherapie bij een erkend leertherapeut. We adviseren je de leertherapie in het eerste jaar van de opleiding te starten.
 
Start
De opleiding start in januari.

Verantwoordelijken
Hoofdopleiders
Hoofddocenten
Opleidingsmanager
Mw. drs. S.A.M. Lamers

Naast de literatuurstudie en de praktijkopdrachten bestaat de opleiding uit een cursorisch programma van minimaal 600 contacturen. Het praktijkprogramma heeft een totale omvang van 3240 uur en 235 uur supervisie. Dit houdt in dat je gedurende vier jaar tenminste drie dagen per week in de praktijk wordt opgeleid.

Cursorisch programma
Naast lesdagen op dinsdag of woensdag volg je een aantal tweedaagse conferenties per jaar. De lessen vinden plaats bij de RINO Groep in Utrecht. Het cursorische programma omvat de volgende onderdelen:
 

Onderwerp Uren
Diagnostiek
Inclusief ontwikkelingspsychopathologie en neurodiagnostiek
54
Psychotherapeutische Referentiekaders 36
Systeemtherapie 36
MBT 24
Schematherapie 25 
Infancy
Diagnostiek & behandeling
54 
Schoolleeftijd
Diagnostiek & behandeling
78
Adolescentie
Diagnostiek & behandeling
54 
Ouderbegeleiding 36
Management en beroepsidentiteit 100
Praktijkresearch 100
Groepsinteractie
Begeleide groepsintervisie
12
Totaal aantal uren 609


Praktijkprogramma 
In het praktijkopleidingsprogramma zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 
Werkzaamheden Praktijkuren Supervisie
Diagnostiek inclusief indicatiestelling 1080 50
Behandeling inclusief psychotherapie 1080 135
Wetenschappelijke vorming en innovatie 540 25
Overige taken en management 540 25
Totaal aantal uren 3240 235

Supervisie
De verdeling over (supervisie over) opleidingstherapieën is als volgt:
 • 25 uur supervisie over individuele psychotherapie bij kinderen
 • 25 uur supervisie over individuele psychotherapie bij adolescenten
 • 25 uur supervisie over systeemtherapie
 • 25 uur supervisie over ouderbegeleiding
 • 35 uur naar keuze te verdelen over de categorieën of een alternatief als ouderkind behandeling of psychotherapie bij een volwassene
Leertherapie
Daarnaast volg je 50 uur individuele leertherapie bij een erkend leertherapeut. We adviseren je de leertherapie in het eerste jaar van de opleiding te starten.

Start
De opleiding start in januari.

Verantwoordelijken
Hoofdopleiders
Hoofddocenten
Opleidingsmanager
Mw. drs. M.J. Niemans

Ben je psychotherapeut met een GZ-registratie, dan kun je de verkorte opleiding tot klinisch psycholoog volgen. Deze opleiding is 1,5 jaar korter dan de reguliere opleiding; als psychotherapeut heb je immers voldoende behandelkennis en -ervaring. De verkorte opleiding tot klinisch psycholoog is gericht op het verwerven van specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en management.

Cursorisch programma
Naast de literatuurstudie en de praktijkopdrachten volg je het cursorisch programma van 400 contacturen. De onderdelen van het cursorische programma worden in die 2,5 jaar geprogrammeerd. De cursussen vinden plaats bij de RINO Groep eens in de twee weken; 7,5 uur per lesdag. Het cursorische programma omvat de volgende onderdelen:

Onderwerp Les-
uren
Literatuur / opdrachten
Diagnostiek

Samenhang tussen en integratie van diagnostiek en behandeling

Voor deelnemers werkzaam in de K&J sector:
- ontwikkelingspsychopathologie, in relatie tot de normale ontwikkeling
- neuropsychologische, somatopsychische en psychosomatische diagnostiek, toegespitst op kindertijd en jeugd
- gezinsdiagnostiek, inclusief onderzoek naar mogelijk aanwezige psychopathologie van de opvoeder(s)

Voor deelnemers werkzaam in de V&O sector:
- complexe psychopathologie waaronder persoonlijkheidsproblematiek
- neuropsychologische, somatopsychische en psychosomatische diagnostiek, toegespitst op volwassenheid en ouderdom
- assessment van interpersoonlijk functioneren, gezins- en familierelaties en sociale netwerken
200 160
Wetenschappelijke vorming en innovatie:
het zelfstandig uitvoeren van de diverse stadia van wetenschappelijk onderzoek uitmondend in een publicabel artikel
100 240
Management en beroepsidentiteit
het persoonlijke aspect van het leidinggeven, advies geven en vakexpert zijn
100 100
Totaal aantal uren 400 500
 

Praktijkprogramma
Het praktijkdeel heeft een totale omvang van 2.160 uur en 100 uur supervisie. Dit houdt in dat je drie dagen per week gedurende 2,5 jaar in de praktijk wordt opgeleid. In het praktijkprogramma zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 
Werkzaamheden Praktijkuren Supervisie
Diagnostiek inclusief indicatiestelling 1.080 50
Wetenschappelijke vorming en innovatie 540 25
Overige taken en management 540 25
Totaal aantal uren 2.160 100

Start
Bij voldoende belangstelling start in januari 2021. Als er te weinig deelnemers zijn om een jaargroep te starten, kunnen deelnemers een aangepast traject volgen met individuele vrijstellingen binnen de reguliere KP- opleidingen.

Verantwoordelijken
Hoofdopleiders
Hoofddocenten
Opleidingsmanager
Mw. drs. S.A.M. Lamers​​​

Kosten

De opleidingskosten voor de reguliere KP-opleiding bedragen € 26.750*, exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.750) en leertherapie (ongeveer € 4.500 à € 5.000).

*De RINO Groep behoudt zich het recht voor om de opleidingsprijzen jaarlijks te indexeren
 

Meer weten over aanmelding en selectie voor deelnemers?

Verder opleiden

Naast BIG-opleidingen kunnen we je helpen je organisatie verder te ontwikkelen. Voor elke scholingsvraag bieden wij de beste oplossing: van incompany en puur maatwerk tot individuele afspraken over het open aanbod.

Meer weten over mogelijkheden voor organisaties?

Hoofdopleiders

Heb je vragen over deze opleiding?


Bel of mail ons, we helpen je graag.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou